Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

DYFFRYN CLWYD

Advertising

PWLi.HEUI PWLLHELII

.. -. - -I DINAS MAWDOWY I

IBETHEL A'R CYLCHI

CAERNARFON. I

Advertising

IBETHESDA

SUITS GIVEN AWAY

LCANRUG

NOOiON a LEYM

I - - -,- - - - - ! SUT I…

Advertising

I LLANRWST

MAE MAGNESIA YN GWELLA! ITRWBLON…

CAEATHRAW.!

Advertising

[No title]

Advertising

I BYRDDAU-A CHYNCHORAU.

r Cyngor Tref Criccieth

News
Cite
Share

Cyngor Tref Criccieth Nos Lun,—(Mr. O. T. Williams yn v gad- air.—Cymlhellai y PwyJLgor ofyn i Cyrnol Lloyd Evaiis am ganiatad i ddefnyddio y cerig mawrion oedd ar lan y mor gyferbYÎ ar Rhodianfa i gyfnerthu y diffyn-fur oedd yno, ond barnai Mi-. Robert Davies mai cy- meryd cerig o'r ochr arajl fvddai oreu, a phasiwyd gwneyd hyny.—Mr. Harliech Jontes ddywedodd fod yr angihydweliediad oedd, l'hyngddynt a, Miss Priestley, Trefan, wedi ei bonderfynu gan Fwrdd LAundain yn nafr y Cyngor, a gorchymynid i Miss Pries.tLe}' dalu 44p 8s 6c dvledus i'r Cyngor am wraeyd v gwTeLliiaint.au iochydol angenrhieddiol yn y tai oedd ganddi yn Castle Street. Yr oedd y dyfarnia.d yn fater o lawenydd i'r Cyngor. a cthynygiodd ddiolch i Mr. J. Humphreys, eu gym-glerc, am y modd rhagorol y gweith- redodd efe drwv yr boll o'r helynt ac an" gynghori y Pwyllgor Iechydol mor ddoetfhfl Howell Williams- a gredai y dylai y I C.yn?or ddiok-h hefyd i Mr. HarLech Jom- a'r Pwyllgor am y gwaith a'r drafferth eith- | iiadol gawsant hwy ynglyn a'r anghydwlel- ediad.—Diolchwyd i'r oil o'r personau a enwyd.—Bu trafodaeth faith ar gael' tir at dyfu pytatavs. Yr oedd bron yr oil o'r tir- feddiarhwyr lleol yn barod i gydweithredu, ad I yr oedd Cwmni y Cambrian yn eynyg tir oedd ar ochi-au y rbeilffordd am ddim ond Is yn y fhvyddyn, yr hyn a ystyrid yn foddliaol1 iawn.—Ar gynygiad y Cadieirydd pasiwydl penderfymiad' cryf ra erbyn y o dros- glwyddo aNvduraod7 rheolaefch y Colegau Cefi- edIaethoI oddiwrth gynrychiolwyr y werin i ddeg o bersonau enwid gan y Goron. Dyw- edodd y Cadeirydd fod y fatih gynygiad yll sarhad ar werin y wlad, yn anighyfia'wndier' dybryd a Chymru, ac yn parnu ar ysbryd hun- an-lywodraetih a rhvddid y wiad.-tiongyf- archwyd Cyrnol Drage ar yr anrhyd'edd ma,N-r ar faes y gwaed, a rhoddi iddo gan y Brenin y D.S.O.—Dateanwyd cydvm- de.imla.d a {r. H. R. Gmffvdd ar farwolaeth ei fodiryb.—Trwy ganiatad Syr Hugh Narmey | yr oedd rheiliau wedi eu gewod i lynv ar ochr lilwybr y Dinas.—Gwnaed yr oedd J-n angena heidiol tuag at gse] g in bobl gadw ) mwy o fo.ch, a pher.deifynwyd i beidio pwyeo ar gadwraeth y Deujfau Lleol.—ijlabw\siad- wyd penderfyniad yn cyna^rn-rHvyo Li i'r Liywodraeth gym?ryd i fy?y y g?aii?h 0 wneyd ta.i i ?'?i??'r.—Da'-Ilenv-yd Uythy? oddiwrth v <??rc n; dwey? M fod VD' w j a'i fod wedi derbyn c?-!<:h!y?byr bddiwith Mr a,'i fod we??j (k?rbvny dref j Gymdeithas Cynilo wedi el sefydhi. Gallai] j Mr. J. GwiJym Hugn, v c?re cynorthwy- 01, roddi pob hysbysrwydd fat i sdydlu y* cyfryw ?ymdteit-h?s am ei fod wdi cal prof- iad u'r gwaith ym Mhorthmodog.—Ue^grif- iodd Mr. Hughes y ffordd i weithi-edu, a phasiwyd i ffurfio is-bwyllgor i gario aliari y trefniadau.—Cwynid nad oedd ffe-mwyT y dosbarth yn gwneyd yr hyn a ddvlent ycti- wartegu at ymoorth y wlad. a pfienodwyd yr Arolygydd i ymw,eed a hwynt.

I Cyngor Tref Pwllheli

I CONGL Y SA OI),

... I Nia. DANIEL EVANS, Bryn^yvGw-dvia,…

I "SARZINE" BLOOD MIXTURE.

Advertising