Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

DYFFRYN CLWYD

Advertising

PWLi.HEUI PWLLHELII

.. -. - -I DINAS MAWDOWY I

IBETHEL A'R CYLCHI

CAERNARFON. I

Advertising

IBETHESDA

SUITS GIVEN AWAY

LCANRUG

NOOiON a LEYM

I - - -,- - - - - ! SUT I…

Advertising

I LLANRWST

MAE MAGNESIA YN GWELLA! ITRWBLON…

CAEATHRAW.!

Advertising

[No title]

Advertising

I BYRDDAU-A CHYNCHORAU.

News
Cite
Share

I BYRDDAU-A CHYNCHORAU. I BWRDD gwarcheidwaid PWLLHELI I Dydd Mercher, Mr. Rich. Jones yn y gad- air. I TEULU ALMAENWR. Yr oedd gwradg (Cymraes) i Almajeaiwi^ a'i phedwar plentyn ym methu byw ar 16s 3c yn yr wythnos, a gofvnid am ychwaaieg.—Mr. J. Pierce a gynvgiodd godi &, a chefnogodd Mr. R. 0. Itoberts.k.Nir. John Williams: Fe ddySem vmdKfwyn yn iawtn hyd yn oed at dieulu ein gelyn. Nis gwyddicl ax ba ocbv y caid y plant yn y dyfodol.-Y Clerc: Di- hyna hyny ar driniaeth dderbyniant germj*mr ni.—Pagiwyd. DIGON A GWYLLTIO'R DIAFOL. Pan yetyrid apel gwr am gael peidio tain at gadw ei wraig wallgof am nad oedd gan- ddo ond tua lp ar ol talu am gadw ei blant, y rhent a'i olehwraig, gofjmvyd i Mr. Hugh Griffith ei farn am y teulu, a dywedodd efe fod y gwT g}-ma;nt allan 'ohoni'* ag yr oedd modd vn fvnych, ac fod y wraig yn ddigon » gwallgofi v diafo) ei hUIJl (chA-in-thi-n).- Biiniai rhai nas gaJlai y dyn dalu, a c-hyn- ygiodd Mr. J. Hughes Pairy eu bod i bwyso arno. Buasai vn rha-id iddo gadw ei wraig pe buasai hi gartref.'—Mr. John Williams: Fe ddyLem fod yn gvson a ni ein hunain. Dvma gynvgiad i orfodi v dyn tlatwd vma i dalu at gadw ei wraJig yn y g^vallgofdy. ac eto y mae ffermwvr yn Lleyn yn eael Iloaivdcl gc.nym. Mae y ffermwyr hjTuny yn anfon eu I' plant i yseolion dl-Ud ac yn prynu perdonegal1 iddynt.—Gohiriwyd y mater ar gynvgiad Mv Nantntey Jones er mwym i ymchwiliad gael ei wrnevd'. I YCHWAXEG 0 GYFLOGAU. Mr. Nannev Jones, Cadeirydd: y Pwyllgor Arianol, a ddywedodd eu bod wedi ystyried cais Dr. O. Wynne Griffith am -chwan o g>'flog. ac wedi ei ohirio am fod sw-ddog- ion meddvgol ereill wedi gofyn am fwv o gvtIog hefyd. Ð.p,rbnlwvd ca18 oddiwrth' Mr Japheth. ti-ethgasglydd, Llanaelhaiarn. am godiad yn ei gyflog (22p). Yr oedd v gwait.hi yn llawer iawn mwv nag y hu, ae yr oedd y tAl am barotoi v rhest.rau etholiadol wedi ei ddiddymu.—Gohiriwyd yr achos hwn hefyxl. I CADARNHAD. Darfu i F\vrdd' v Llywodraeth Leol gnd- arnhau rhoddi War Bomus o 4s yn yr wytb- T<-ys i Mr. Rees T. Pritchard, a 3s vr un i Mri. 0. Rowlands, R. Roberts a D. M. JO'lle.š y pedwar swyddog elusenol. I CRWYDRIAID Y STRYWGA R. Ofnaj v Ijlywodraeth fod crwydriaid vm mvned o le i le er mwyn dianc o'r Fvddin. rSyfynid i Feistr y Ty a fydd ym mysg y crwydriaid y dosbarth hwn o ddvn- ion. ac os v byddai hysbvsu nmy i swyddog recriwt-io neoL I GWALIXiOFIAID OEDRANUS. Darllenwyd cvfarwyddiadau o Wallgofdv T>i'Tibvch 1l dwevd na ddylid anfon hen bobl methiantus gwallgof yno ond eu cadw yin i Tlotai a dvlai y meddygon a'r uttusiaid fodi yn ofalus iawn wrth vmchwilio i achos pob dyn neu ddvDIP-S amhetÏid o fod yn aanhwyllus. I ESGIDIAU A CHLOCSIAU. Mr. G. Richards, cadeirydd Pwyllgor y Ty. gymheUari. ar ran y Pwyllgor, fod esgid- iati a chilocsiau i gael eu pwrcasu i'r tlod- ion, a phasawyd hyny. I CYFRANIAD. Gwnaieth Miss Jane Williams, yegrifenydd- es Cymdeithas Gweinyddesau Edevrn a Thyd weiliog, giais am gyfraniad. Newvdd ei se f- ydlu yr oedd y Gymdeithas.—Rhoddwyd 5p, I SARNU HAWLIAU CYMRU. Ar gynygiad Mr. W. R. Davies a chefnog- iad Mr. R. O. Roberts, pasiwyd penderhTi dia,d yn condeffilnio y bwriad o dro^glwydck) llvwodraetJi Colegau Cenedlaethol Cymru i ddleg o wyr benodid gan y Goran, a dywed- wyd fod y fath fwnad yn sarnu haw Han Gwerin Cymru, ac yn eu diraddio. Oddi- wrth werin Cymru y daeth ai yr arian i sef- ydlu y colegau. —————

r Cyngor Tref Criccieth

I Cyngor Tref Pwllheli

I CONGL Y SA OI),

... I Nia. DANIEL EVANS, Bryn^yvGw-dvia,…

I "SARZINE" BLOOD MIXTURE.

Advertising