Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

DYFFRYN CLWYD

Advertising

PWLi.HEUI PWLLHELII

.. -. - -I DINAS MAWDOWY I

IBETHEL A'R CYLCHI

CAERNARFON. I

Advertising

IBETHESDA

SUITS GIVEN AWAY

LCANRUG

NOOiON a LEYM

I - - -,- - - - - ! SUT I…

Advertising

I LLANRWST

MAE MAGNESIA YN GWELLA! ITRWBLON…

News
Cite
Share

MAE MAGNESIA YN GWELLA I TRWBLON YR YSTUMOG A ACHOSIR GAN SURNI. TSTSTIOLAETH HY^NOD DARLLF-N-YDD. Y mae'r pethau a elwir yn anhwylderau'r vstumog, fel camdrenlia-d, gwynt, poen yn yr ystumog, a'r analluogrwydd i gadw hwyl, yn He dangos fod yr ystumog allan o drefn, y m'it mewn naw o achos:on allan o ddeg yn dystiolaeth syml fod ymweithiad yn cymeryd He yn nghwrs y bwyd, ac yn achosi ffurfiad o nivy a surni. Y mae gwynt yn chwyddo yr ystumog, ac yn achosi y teimlad llawn, llethol hwnw weithiau a adnabyddir fel dwfr poeth, tra mae y surni yn cyffroi ac vn Uidio Hen deneu a thyner yr ystumog. Nid ar yr ys- tumog, fodd bynag, y mae'r bai. Mae y trwbl yn gorwedd yn hollol yn ymweithiad y btvyd- Y mae y fath ymweithiad nid yn unig yn anaturiol. ond gall gynwys y canlyniadau mwyaf difrifol os na'i rhwystrir. I ochel neu atai ymweithiad bwyd yr ystumog, ac i an- effeithioli y surni, dylid cymeryd haner llond Uy de mewn chwarter grwydriad o ddwfr poeth neu oer, yn union ar ol bwyta, neu pa,1I deimlir gwynt neu surni. Alae hyn yn atal yr ymweithiad ac yn aneffeithioli y surni mewn ychydig lunudau. Y mae hefyd yn es- mwytho ac yn mecJdyginiaethu yr ystumog oedd wedi Uidio, ac felly yn fuan yn rhoddi 1 llwyr iachad o achosion difrifol sydd wedi hir sefyll o anhwy'.derau treuliol a'r ystumog. parllenwch dvstiolaeth ryfeddol Mrs. Stacy, yr hon sydd vn byw yn 21, Warple Way, Richmond :—" Bum. mewn ysbyty am fis yn dioddef oddiwrth gastric ulcers a paer- inoitbage yr ystumog. ac ar fv nychweliad adref 1r oeddwn o hyd me- wael fel y cyng- horodd fy mhriod fi i geisio bisura,ed mag- nesia- Gwnes hynny, ac edrychaf ar y can- lyniad fel peth hvnod o ryfeddol. Yr wyf yn awr yn hollol iach ac yn cofio sut y dioddef- ais tom?f y bua?wn yn hom i eraill wybod j ais- y feddvgimaeUi ryfeddol yma. (Arwydd- am wyA? Mrs. L. Stacy." Fel y gwnaeth ?isurated? magnesia gynort.h- wyo Mrs. Stacy Richmond, fe'ch cynorthwya en,vithau.'Nor]ir anhwvldeb yr ystumog gan I nifer o arwvddion. fel poen ar ol bwyta, dwfr poeth, gwyntogrwydd, 'waterbrash,' gwynt. etc., ond mae bisurated magnesia yn symud j achos yr anhwvldeb, yn ata)t y poen yn ddi- ymdroi. ac yn fuan yn Thoddi gwellhad. Prof- weh ef heddvw. Oeisi weh botel o bisurated magnesia gan eich ffieryllydd, a chvTne-ch hatiner llond 11 wv de mewn ycydig ddwfr ar 01 payday. Ond bvddwch yn sicr o gael bisur- ated. magnesia, ac nid cvmyagedd cyffredin o biuth, Cvst bisurated magnesia, iawn 3s. v botel. ond fod potel yn cvnwys digon am drin- iaeth. chwech wythnos, nid yw mewn un modd yn ddrud. Fodd bynag, cynhwysa bob paced o bisuratsd magnesia gwirioneddol sicrwydd o foddhad neu ceir arian yn ol. M na bvdd y profiadi yn costio dim. os na fydd bisnrated magnesia yn gwneud gwerth daioni i chwi.

CAEATHRAW.!

Advertising

[No title]

Advertising

I BYRDDAU-A CHYNCHORAU.

r Cyngor Tref Criccieth

I Cyngor Tref Pwllheli

I CONGL Y SA OI),

... I Nia. DANIEL EVANS, Bryn^yvGw-dvia,…

I "SARZINE" BLOOD MIXTURE.

Advertising