Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

DYFFRYN CLWYD

Advertising

PWLi.HEUI PWLLHELII

.. -. - -I DINAS MAWDOWY I

IBETHEL A'R CYLCHI

CAERNARFON. I

News
Cite
Share

CAERNARFON. I CYMDEITHAS LENYDDOL ENGEDL— Nos Lun, yn y gymdeitha« ucJiod, o dan lyw- yddiaeth Mr. E. P. Evans, B.A., traddodwyd anerchiad ar "Brotestaniaeth," an v Parch. R. G. Roberts. Caersalem. Cafwyd gair hfjfydi gan Mri. Robert, Williams, William Griffith, John Parry, Dinorwic Street; W. J. Jones, Bryn Derwen; Griffith Owen, a'r Parch. John Owen. M.A. RHODD.—Fel cvdnabyddiaeth o'i wasan- aeth, ac yn rhanol ohervvydd y ff-aith fod cost byw wedv^codi llawer. penderfvnodd eglwys I Pendref /A.) yn unfrydol gvflwyno i'w gwein- idog ,y Parch. J. Camwy Evans, swm o 15p. Diolchodd Mr. Evans yn gynen am y rhodd, a dywedodd nad oedd wedi derbyn dim ond: car- edigrwvddi oddiwrthynt er's pan y daeth i Pendref. MA.RWOLAETH.—Ddvtfd Mawrth, yn vsbyty B .dfan, bu farw Mr. Evan Evans, yr hwn a ad n a bvdd id fel "Evan bach, watch- maker." hen gymeriad adnabvddus yn y dref. Bu yn gweithio yn yr America a Germani. Yr oedd yn 70 mlwydd oed. Bu yn godwr canu vng nghapel Bodfan am lawer o flynydd- au. Ddydd Mawrth hefvd bu farw Mrs. Cath- erine Davies, Wesley Street, priod Mr. Ed- ward Davies. Yr oedd yn 88 mlwydd oed. Mam oedd i Mr. E. Davies, Little Chapel Street. Y PARC,Yn yst-od yr wythnos ddiwoddaf pweticd nifer fawr o IxVbl vn skatio ar y Pare. Ysgrifenna ohebydd fe! y can]-n Y Sul diweddaf gwelid ngeiniau lawer o ddynion, merched a pn 1ant yn mwynhau eu hunain ar v rliew. A vdyw ]ivn yn Ivth i'w ganiataui Ai nid Of'? gan Gynpov v Dref roolau ynglvn a gvvneyd defnydd o'r pare i chware ar ddydd Sabboth?" DYRCHAFIAD.—Mae Bombardier D. W. Hughes, "signaller a telephonist" yn Ffraine, wedi ei ddvrchafu yn Corporal. CYNOHERDD.—-Nos Sul o'r blaen, yn Ys- bytty Eryri, cynhaliwyd cvngheudd wedi ei drefnu gan gapel Silüh. Arweiniwyd gan Mr. Stanley G. Howells. Y.M.C.A., a llyw- yddwyd gan Mr. W. J. Griffith, B.Sc. Oym- erwyd rhan gan y rhai canlvnol: Miss Blod- wen Will.iams, Mr. R. Radford Jones Mr. Tom Thomas, Mr. Owen Roberta, Mr. John Owen (Gwynant). Cyfeiliwyd gan Mr. T. O. Hughes, organvdd Siloh. CY DYM DEIMLAD. CN'dymdeimlir yn fawr & Mrs Parry. Tanymaes, Penmaenmawr (gynt o Victoria St., o'r dref hon) or farwol- aeth ei mhab, yr hwn fu farw yn Dewnport, yn 20 mlwydd oed. Yr oedd) yn aelod o'r Llynges, a chvmerodd ran yn y Dardanelles, suddiadl y "Blucher," ac mewn llawer o frwydrau ereill. Cladidwyd ef yn Ðwygy- fylchi. Yr oedd yn nai i Mr. R. Williams, ffer\*lh'dd' CYNGHERDD CYMREIG. —IJywyddwyd y cyngherdd cysegredig y nos Sul o'r blaen gan Mr. John Rowlands, Bro Dawel, a chym- ei-wvd rhan gin y Sapper Charles, Mr. Rich- ard Evans. Market St.; Miss Jennie Owen, Minerva, Victoria. Road, a Miss Griffith, A bermaw. CYMDETTHAS LENYDDOL BBENEZ- FR.-N-,os Lun, o dan lywyddiaeth Mr. W. D. Jones, Bodnant, cafwyd dad/1 ar "Pa UTl ai manteisiol ynte anfanteisiol i fasnach Prydain fydd y rhyfel presenol?" Agonvyd yr ochr gadamhaol gan Mr. Tom Edwards, Pool St., a'r ochr nacaol gan Mri. Walter Thomas, Fernleigh, a D. Davies, Bron Cvbi. EliSEDDFOD Y PLANT, SALEM.—Qyn- haliwyd yr eisteddfod flynydidol nos Iau. yn y Guild Hall, o dan lywyddiaeth y Maer Mr. i s" A. Jone?. ac o dan am'einiad Mr. ? Benah Gwvnfe Evans. Y beirniad cerddorol oedd Mr. J. G. Thomas, G. & L. T. S. C., ^wmvprlo, a l>eirniadwy-d yr adroddiadau gan Afr, Beriah G. Evans a Mr. Owen. Prison House. Cyfeiliwyd gan Mr. Richard Prich- ard a Mrs. Stanley Jones. Wele'r buddug- w,vr:-Unawd i rai dan 9 oed: 1, Maggie May Jones; 2, Annie M. Rowlands 3. Nellie Parry; 4, Vincent Owen. Drawing: 1. Miss Williams, Llys Mvfvr, Felinheli; 2. H. James Owen; 3. O. A. Jones, Carmpl. 'Socs: Mrs. Davies, Groeslon. Unawd o 9 i 10 oed): 1, ( Mary Smith; 2, G. Myfanwy Williams; 3, Jennie Owen. Admddiad lo d an ddieg osd): 1. Dennis Roberts; 2. Annie Roberts: 3, Maggie May Hughes. Arholiad i blant (Safon 1): 1, T. D. Jones: 2. Alun L1. Owen. Safon II: 1, Hannah J. Williams; 2 Maggie May Jones 3. Thos. D. Jones. Safon TTT l. Vincent Owen 2, J. Williams 3. Gladvs O. Williams. Her. unawd i fihvvr: 1. Sapper Jack Jones. Arholiadau vsgrifenedig (o 10 i 12 oed): 1, Gwyncth Roberts; 2, Gwyneth HarrIes; 3, Emrvs Jonea. <0 12 i 14 oed: 1, Helen Ro- berts; 2, Howell E11i; 3 ?!?? WiHia.ms. (0 dan 16 ()too) 1. Letitia Jones a Howell Ellis g drqdd. Deuawd: 1, Katie Morton a Walter Morton 2, Lena Owen ac Ella Ro- berts. Chwareu ar y berdoneg 1, Helen Ro- hert-R; 2. Gwvneth Williams. Adroddiad .1, Gladys Thomas. Unawd. "D' ffJ"n Clwyd": 1, Jennie Morton; 2. Frances n"hw. Prif unawd. "Queen of Angels": 1, Miss Katie Lewis. Bontnewydd. Canu penrnllion (o dan 14 oed): 1. Katie May Owen, Talsar-n. Prif ndroddiad Miss Margaret J nes Rhostryfan. Ymgeisiodd dan gor P.qnt yn v gysta.dleuaeth goravvl. sef cor o BwHheli a chor Salem. En- illwy"d v wnhr (ran eor Salem idan arweiniad Mr. Evan Ov.-on, Beehive). Talwyd y diolch- I iadau gan y Parch. D. Stanley Jones.

Advertising

IBETHESDA

SUITS GIVEN AWAY

LCANRUG

NOOiON a LEYM

I - - -,- - - - - ! SUT I…

Advertising

I LLANRWST

MAE MAGNESIA YN GWELLA! ITRWBLON…

CAEATHRAW.!

Advertising

[No title]

Advertising

I BYRDDAU-A CHYNCHORAU.

r Cyngor Tref Criccieth

I Cyngor Tref Pwllheli

I CONGL Y SA OI),

... I Nia. DANIEL EVANS, Bryn^yvGw-dvia,…

I "SARZINE" BLOOD MIXTURE.

Advertising