Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

,lONDON CITY AND MIDLAND BANK…

AMDDIFFYN Y DEYRNAS.

MASNACH YR YMHERODRAETH.

TOWYN YN CIIWIP. I

Advertising

PLEIDLAIS I FERCH-i ED.

OR CHWAREUDY lIRI FFERM.

LONiwiÙk:¥DD.1 ? LONGAWL NEWYDD.I

IMERCHED AR Y TIR.

IPENBLETH BWL- I GARIA.t

Advertising

I" ARIANDY Y NATIONAL I HUVINGIAL.

News
Cite
Share

I" ARIANDY Y NATIONAL I HUVINGIAL. Yn nghwre ei sylwadau yng nghyfarfod biynydtdo]. Ai-iandy y National Provincial, Ci,f., c-yfeiriow y Cadeirycld at y rhyfel ac at y Ran tliyeiad rhyfel. Yr oedd rhagoiygon, medda-i, y Uwyddai y Benthyoiad tuhwnt i frauddwyoion neb. Nid oedd gwell sicr- wytiti o gwbl i'w gael nag a gynhygid gan y BentSiyciad hwn, oherwyud y mae tu or iddo nid yn unig gyfoeth ac adnoddau y Deyi-na« GJ1o¡, end hefyd weithgarweh, anturiaeth a. diwydi?wydd y bobl Cym.) Wedi i'r rhyfel ddod i ben, gellid edrych ymlaen am gytiMxt o ibry.s.urdeb masnach, ond pa. hyd y parliai y eyfliod hwnw nis gellid a'vveyd. Yr oedd mantolen yr Ariandy a. gj-flwynid y diwrnod hwnw yn dangios ffigyrau liawer tu* hwnt i ddim gylioeddNvyd o'r blaen. Yr otx2d ein 'deposit' yn 1915 yn dangos cynydd o dros chwe' miliwll ar y flwyddyn flaenorol. Yn a-wr fe ddengys y ffigyrau am 1916, gyn- nydd o 19 miliwn, gyda chyfanswm o gall, miliwn, tra, y mae ein cwsmeriaid yn dangos cynnydd, hefyd (Clywch, olyweh). Yr ydym bob arnser, fel y gwvodis, wedi bod yn barod i roddi cynydd l-hyddfrydig i anghonion maa- liachol, ond y mae y gailwadau wedi bad yn liai nag arfer. Egjura. hyn paham y mae ein cyfrifon gpr-ddyledus, a'u 'biliau wed aros, yr un fath. Ar y llaw arall, yr ydym wedi benthyca. cryn swm o'n deposits" i'r LLyw. odraeth ar Filiau y Trysorlys, a hyn am gyf- nod byr. Hydera y Cyfarwyddwyr y bydd i gwsmeriaid yr Ariandy gymeryd cyfle llawn o'r c-i-fieuwleraii a gynygir er cyfranu tuag y Benthyoiad newydd. Deallir fod yr A yn y cyfamser yn barod i wneyd bentthyoion i'w cwsmeriaid yn ol telerau o bump y cant y flwyTddyn. Ni bydlH y ben- thyaion (advances) hyn o nodwetfd sefydlog, ond disgjwylir i fenthycwyr eu hwi-da)41 allan o'r arian gynilir ganddynt neu incwm gweddill mor fuan ag y byddo'n bosiibl, a -t,beimlwii yn daw el mad felly y bydd Tl-a Has ganwii roddi um-hyw sici-wndd na fydd yn Maidcodi swm y Hog yn mhen amser, bydd' i bob ystyriaeth gael ei rodidi i'n cws. meriaid, gan iiaiai dymuniad yr Ariandy yw eu cynorthwyo i wneyd cyfraniad rhyddfrydig tuag at y Renthyciad (Cym). Rliif v gwas- anaetihyddaon sy'n jgwasanaethu gvda bydd- inoedd ei Fawrhvdi yn awr ydyw 1,175. Y niae 71 wedi aberthu eu bywydau ar faes y rhyfel, 89 wedi eu clwyfo yn d:difnfol, saith wedi eu oymeryd yn garcharorion, 14 wedi derbyn y Groes Filwrol, a phedwar wedS eu henwi yn adroddiaclau y prif gadlywyddion. Er rhyddhau y nifer uehod o ddynion, cyf- lOoyd dim Hai na. 1,174 o ferched", a bu hyn ar y cyfan yn Hwyddianus

GWENITH A PYTATWSI

SUDDO DEGO LONG A U

IEIRA ERYRI. I

Advertising

SENEDDWYR SIAR-ADUS.

I=t TAN MAWR IYNG NGHAERDYDD.

PWNC YL IECHYDI

I MARCHNADOEDD