Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

,lONDON CITY AND MIDLAND BANK…

AMDDIFFYN Y DEYRNAS.

MASNACH YR YMHERODRAETH.

TOWYN YN CIIWIP. I

Advertising

PLEIDLAIS I FERCH-i ED.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PLEIDLAIS I FERCH- i ED. J EI GYMHELL YN SWYDDOGOL. TREFNIADAU ETHOLJADOL CYMRU. | I Mae diwygiadau etholiadol pwysig yn cael eu cymhell yn adroddiad Pwyllgor y Llefar- ydd, a fu'n ystyried y mater. Ym mysg y di?ygiadau a gynhygid y mae pleidlais i ferch- J ed: Yr oedd y pwyllgor yn cytuno yn un- frydol ar bob cynhygiad oduigerth un, sef pleititlais i ferohed. Yn mysg y cymhellion y mae a ganlyn:— IXoewid y cyfnc.d y mae person i breswylio yn yr un man i'w gymhwyso i dderbyn pleidlais o flwydidyn i chwe' mis. Fod swyddog cofrestriaddl i'w benodi yn mhob sir a bwrdeisdref—dros y sir clerc y Cyngor Sir, a dros fwrdeisdref clerc y dref. 11 Gellid Ibpelio yu erbyn dyfarmad y swyddog cofrestriadol i'r Llvs Sirol. Fod costau y cofre-striad. i ddisgyn ar y trethi 11001, ond fod y Wladwiiaeth i dialu'r banner. Fod pob person mewn oed:ran I()¡ed yn meddu ar y cymhwysderau ynglyn a phreswyl- iad am gyfnod penodol, &c., i gael ei ystyried fel un ag hawl ganddo i bleidlais. Nid yw person i bleidleisio mewn mwy nag un etholaeth mewn etholiod cvffredinol. Fod y sedcti,u i'w had-drefnu yn ol yr eg- wvddor o un aelod ar. gyfer pcb 70,000 o boblogaeth. Fod y prif-ysolion newydd i'w huno gyda. Phnf-ysgolion Llundain, ac i ddychwelyd tri aelod. Fod pob etholiad i fod yrr un diwrnod. Fod costau y swyddogion dychweliadol i'w talu gan y Wiadwriaeth. Fod treuliau ymgeiswyr seneddol i'w tynn 1 lawr. Fod y bleidlais ynglyn a llvwodra-eth lleol i gael ei hestyn fel ag i gynwys merched. ac ni anghymwysid rhai drwy briodas ond ni chaiff fdenadswraig gael pleidlais ar gyfer yr nn adeilad. Fod darpariaeth i'w wneyd fe! y gallai mor. w? miIwyT Meidkisio pan oddlcartref ? Maen d&hyg mai un o awgrymiad:m pwvs- 1• Cf ?wYfor ydyw yr un ynglyn 'daI'paru Pleidlais 1 ferched. Drwv fwyafiif y \L. iwydiwnettd ycymheHiadi'rSenedd I SAFLE BWRDEISDREF t CYMlUT I DyddoroI ydyw sylwi heth fydd saBe Bwr- rlJ i0™J -vd->'w sylwi beth fydd safle Bwr- deisdreH Cymru yn wyneb y cynhygion ynelvn ag ad-drefnu yr etholiadau. Os Y cytunid i'r cy mhelhad i roddi un aelod M- gyfer 70 000 n boblcga?th. gwelid oddiwrth y ?frigyrau can- Cvmrij13 bvdd a,0,M dros fwrdei&efi iSaf Crmru. Yn N- tabl ceil'  y fwrdeisdref, Mi St-n eadol pl?'e" nol, nifer ?,r'Aelodau &neddol da n y cynllun newydd. Pobl'tli A.S. A.S. yn pre- new- 1911. senol. ydrl. Rhanbarth Caerdydd. 185.000 1 J, 2 Bwrdeisdrefi Abertawe 77,000 1 1 RhanbartJi Abertawe 85,000 1 1 Bwrdeisdrefi Merthvr 143,000 2 2 Caerfyrddin 42,000 1 0 .Penh? 38,0Q0 1 0 Mvnwy 77,000 ?..1 1 MaMwvn 16,000 J o FAint 24,000 1 0 Dinbych 31,000 1 ? 0 Cafnarfou 3.'? ooo 1 ? 0

OR CHWAREUDY lIRI FFERM.

LONiwiÙk:¥DD.1 ? LONGAWL NEWYDD.I

IMERCHED AR Y TIR.

IPENBLETH BWL- I GARIA.t

Advertising

I" ARIANDY Y NATIONAL I HUVINGIAL.

GWENITH A PYTATWSI

SUDDO DEGO LONG A U

IEIRA ERYRI. I

Advertising

SENEDDWYR SIAR-ADUS.

I=t TAN MAWR IYNG NGHAERDYDD.

PWNC YL IECHYDI

I MARCHNADOEDD