Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

,lONDON CITY AND MIDLAND BANK…

AMDDIFFYN Y DEYRNAS.

News
Cite
Share

AMDDIFFYN Y DEYRNAS. Hecruitiaig Office, Chester Street, Wrexham, Ionawr, 1017. Anwvl SN-i, -Y mae yn ymddangos fod cryn iawer o ddvrvswch. ynglyn a 'Gorchymyn Am- ddiffyn y L>eyrnas" dyddiedig y loied o'r mis hwn. Am hyimy da fyddai gan each daa-llen- wyr aael crynhodeb byr o'r prif ddarpariadau svdd° yn perthvn i gyfrifon, neu adrodduufciu y rhaii sydd yn cadw dyn neu ddyilioil mewn jr waith. Yn y Ho cyntaf, dylid cofio fod y gorcl.iymyn vn tcynwvs pob meistr, os nad yw yn dod dan Y'I' 'l-ithrllidau' sydiJ\ yn ymwneud a gweiMi- feydd cad-ddai-par, glofeydd, neu awduxdodau porthladdoedd..Felly, y mae y gorchymyn yn effeithio ar siopwyr, awdurdodau addysg, a phiOtb awdurdod icyhoeddus, meddygon, cyl- ^eithwyi-, demtyddion, ac yn wir unrhyw wr neu fet-ch neu gorfforaeth neu gwrnni sydd yn cadw mewn gwaith ddyn neu ddymon rhwng 18 a 42 oed. Yn y lie nesaf dylid dealt fod yn rhaid cadw tri chyfrif neu adroddiad gwahanol- Adroddiad 1.—-Dengys hwn enwau a chyf- eiriadau (ynghyd a manylibn eraill) pob dyn lihwng 18 a 41 mewn gwaith am wythnos neu fw-y. Adroddiad Rhydd hwn fanyhon am bob dyn rhwng 18 a 41 mewn gwaith am lai nag wvthnos- "Adroddiad 3.—'Rhydd hwn mfer y dynion dan 18 neu dros 41, ac hefyd nifer y merch- 00 mewn gwaith. Rhaid paratoi yr adroddiadau hyn yn ddiym- tlroi, a.c am rhif 1 a rhif 3, rhaid cadw y rhai' hyn ynbarham;, wedi eu gosod i fynj I tnewii man amlwg yn y 1Jeoedd y mae'r per. sonau yn gweitbio ynddynt. Dylid anfon copi cywir yn ddiymdroi o bob cyfrif neu adroddiad a wneir gan feistr am ddvnion vn bvw1 neu mewn gwaith yn Sir Deinbveil, i Cant. Bury, wedi ei gyfeirio fel hynS.R.')., Recruiting Office, Chester Street. Wrexham. Heb'nw liyn, rhaid i'r meistr anfon i Cap- tain J. B. Bury, yn wytihnos gyrAaf pob mis dilvnoi, adroddiad yagrifened'ig am gyf- npvidiadALi neu ychwanegiadau yn i adrodd- j iadau cviitaf 'a wnaed hyd at ddiwrnod diwedd- 1 af v mis blaeucrol. air v mis '1)11,ieiicrol. chydymnurho Gan fod y gosb am be,?dio a chydymnurno a'r rhe?lanhvn. n?u: am wneud adroddiad anghywir yn drom i&wn, da fyddai i bawb y mae a fyno'r gorchymyn a hwy ymgydnab- vddu a'u dvlpdswvddaiu GeHir cael y tafleni sydd i'w llenwi mewn ui),,h-;w lvtliyrdv. Yn" olai dvlid deall fod pob person sydd wedi troi ei 18 neu heb gyrraodd 42 oedi "Nv gynwys yn adroddiadau nu Gyfrifau 1 a 2.- Y r eiddoch yn gywir, I ARTHUR E. EVANS, C.M.R.

MASNACH YR YMHERODRAETH.

TOWYN YN CIIWIP. I

Advertising

PLEIDLAIS I FERCH-i ED.

OR CHWAREUDY lIRI FFERM.

LONiwiÙk:¥DD.1 ? LONGAWL NEWYDD.I

IMERCHED AR Y TIR.

IPENBLETH BWL- I GARIA.t

Advertising

I" ARIANDY Y NATIONAL I HUVINGIAL.

GWENITH A PYTATWSI

SUDDO DEGO LONG A U

IEIRA ERYRI. I

Advertising

SENEDDWYR SIAR-ADUS.

I=t TAN MAWR IYNG NGHAERDYDD.

PWNC YL IECHYDI

I MARCHNADOEDD