Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYFARFOD MAWR CAERNARFON.

I AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

I DlWEDDARAi'. '

MR. ASQUITH AT SEFYLLFA.

News
Cite
Share

MR. ASQUITH AT SEFYLLFA. Wnh annercb ei etholwyr yai Lady bank, ddydd Iau, siaradodd Mr. Asquit-h yn hya-wdl a di'floesgni ynglyn a thelerau I'wddwch y Cyngreiriaid, a 'rhybuddiodd M! Wii-on a gw'iedydd ereill amhleiciiol, nad oedd wiw scin otiid am Tieddwch trwy fuddugoliaeth. Darfu i'r cy-n1 'Brif-WjeiMidog yn ochelgar oi-goi isoii dim am y digwvddiad.au ynglyin a'i ynnddiswyddiad fel Prif Weinidog. a. chyfyng- odd ei a.rateth yn gwbl i ymdri-n a'r rhyfal, yn arbenig y ddwy agwedd' ibei-thynol i ddyg- iad ymliaesi y- rhyfel yn effeithiol hyd nes cvrhaedd ohonom y 'nod (lxiddhaol a itlherfyn- ol, ynghyda'r cload anrhydieddus mewn hedid- weh parhaof. DIM AMHEUAETH AM FUDD UGOL- IAETH. "Nid oer, yr amheuceth leiaf yn bodoU yn meddwl neb ohonom na bydd i ni en nil! y rhyfel," meddai. "Y mae adnoddau r Cyng- reiriaid yn tystio'n ddifloesgni mai bucldtig- oliaethu a iwnawil. Nid J'wy dybiaet-h y bydd i'r ymdrechfa hon orphen ni< v.*n ATn- laddfa gyd-bwys ac amhe-nderfynol ond breu- ddwyd gwag. Bob mis y niae'i- vnidi-echf-,i, yn dyfod yn fwy cydnerth, ac y mae'r pwys- au gofynol i droi v fantol fv.y-fwy yn bar- haue yn tueddu'n ffafr y Cyngreiriaid (cym.). Yr ydys yn sylfaenu y dybiaerh hwn wTtii adolygu y galluoedd trefnidol a mov^ol, yn ogystal a mil'wTol, a ddeuant i'r amlwg yn yr ymdrechfa anghydmarol hon. "Ond dylai y sicrwydd a foddwn (\ lwydd yn y diwedd 'beri ein bed yn. fwy effro iiag erioed i ddwyn ein hon y-madfeit-h;>odd i'r chware er mwyn prysuro adeg ein biiddugot- iaeth fawr a therfynol. Tuag at ddwyn hyny oddiamigy-loh yr oedd yn ddyledsAvydd anocheladwy ar bob un o'r deiliaid i abertiliu gymaint fyth ag f.ydd bos- ibl iddynt- aT allor -gA^ ladgarwcih drwy wneyd po'b egni i gyfranu tuagat y Groiif- Benthyc- iaiit y Rhyfel. Yr tiedd yma arian mawr yn y wlad yn gorwedd. yn mhocedi, neu yn mudd- soddion y deiliaid, dylai pa v. b wneyd pob brys i'w cyflwyno tuagat brysuro gorthre-ch- iant y gelynion. Na fydded i ni anghofio aberth ein bechgyn dewr ydynt wedj rhoddi eu by-Avydau gAverthfaAvr ar allor eu gwlad, a hyny oddiar gariad pur a. di'edrith at eg- Avyddorion cyfiawnder a rhyddid-— £ el yr ar- ho^ont ac y ffynont yn y tir. "Xi c-holJaf amser," meddai, "i son am gynygion heddwch hynv boncUgrybwiyl'l a roddwyd mewn tylchrediad gatn y gelyn odd- eutu mis yn ol, mewn esgus gvrag o ddifrif- weh, ac i a-nicnnion amlwg o ainheus, ond," meddai, "yr ydym yn rhwym, i.e. nid yn unig yn rhwym and yn falch o roddi fvIw dvledus i'r fath argymhellion ag a gynv y^id yn ar- aeth un o fewyddogion uchaf prif allu am- hleidiol v byd-sef yr Aj-lywydd W jlMm Yr oedd at-ifryd yr Allywydd yn un gwir ddyrc-hafedig. ac un '<'ydd yn ha-wlio eim holl gydymdeimlad. Ymwrthodai yr Arlywydd a .w)-ddogaeth y 'Cyfiyngwr, ac felly nid ym- helaethai efe ar ddeongJia(!auplJsiM neu ga,,r- ddehongliad brawddeg tadnabyddus yr Arl^-w- ydd o 'Heddweh heb Fuddu,go.'iia»eth.' "Ond," yehv.-ajie.gaj lr. Asquith, "y mae'n l'bw-rn'ed'Ïg arnom wneyd yn eglur i'r b-d amhleidgar 'pa.ham nas gaJlAvn. ymfoddloni iI.I" ddim llaii na heddweh wxdi ei ^ylfeini ar fuddugoliaieth. Nid am ein bod yn caru rhy- fela, er feallai am y foment ein "boa yn. !\rm- ddang-os wedi trawiffurfio ein 'hunain i'fod* yn genedl lil'wro.—yr ydym yn c'al i ymladd y rhy I'dsydd yn costio i ni newn arian \n unfig gymali.nt a chwe miliwn o 'bunnau yn y dydd.—at hyn sydd megys iynged ddajj- yu nuedi i lawr yr hyn svdd -fnv-vaf addaavol a gwerthfaA\T 'o tywyd ieuenc1"d ein tcnedl, sydd o Avytihnos i wythnos "1 -yidhAvan-egu gofid a ga-lar trist yn nghartrefi a myrewes«,ti ein derlia-id. Ni raid i ni <lraffei'tihu argy- hoeddi neb ainhleidgar nad ydym yn (anwiesu dilyn rhyfel ofnadwy o'r fat.h i foddhs-u gwanc afiaeh am 'ddiaiedd crculaiwn i diystyr, nag ymamyâdiad ilheibLL-, am vspeiiiaid fer- iogetihau newyddion. "Xid oes ynom, ac ni fu ynom o gwbJ, )X awyddfryd leiaf i dreisao na dinystrio y gened] Germanaidd na'i 1 ly wod.T-aetdiwyj\ .Ein hunig amcarn yn y rhyfel ddim- ietriol hon ydyw gosod i fyny ar syifeim cad- arnach ac eangaeh gyfia-w'nder xyhoeddu-; as anni byniaeth cenedlaethol. Ond wrth fwrw golwg ar yr ia'.nv lleiaf sicrwydd ad-daliad v By-lid ymgyriiaedd ato cyn rhoddi 'ohnnom Insibio y cleddyf, y mae yn ddyledsAvydd arv.m F mwyn coffa partih- us ac anrhydedd y Vhai hyny (,'n meibion a roddasa!nt eu byv\yda.u yn aborth—i beidio goflwng o gof yr y mae y rhyfel !hoii wedi ei wasgu a it: am am ddull ysgeler a gwisr 'gy^imiriad y gse.'yn. Dechaeuodd trwy anwybyddu yn y dull mwyaf talog reolau c-d- nabyddedig y cytundRha,u rhyng-AVladwTiaetli- oJ. Dygwyd y rhyfel ymlaen o'r iTk6v.ii C1,\ bl any~'tyi':«f"t!h. n.id yn 'unig '0'<1' heki-i ddull mawr fry dig o ymladd, cmd torfyn- ygkwyd hyd yu oed reolau anocheladwy gwar- eidd-dra cydnabyd'dedig a dynoliaeth gyffred- iiol, a. hyny drviy y g^eithredoedd mwyalf anfad a bwyatfilaidd—f?ydd yn myned waeth- wacth b ådydd i ddydd. Pa Whad fel'y yW adidewiion teg. lac ym.rwymiaau cyfamodol* y rhai a ddrydlir lawea- Vn gynt nag a gymer- 0., 'L;o wyd o am?er i'w Ihajwyddo. Ac am y dY- fodof. n ddylem fod ymioddloni, ac ni "'bvdd i n.i mwyach fod yn foddlon—heb gael \h(d- wch wedi ei sylfaenu ar egwyddorioai parhsnrfi. tna-s gelffir eu liair.vybyddu 'na'u inosgoi. Rhaid d ni 'fuddugoliaW.hu cyn cyThaedihyuny. Am I a. niewai uai cyd-ymdrechfa derfynol1.

I RHEOLI Y BWYD,.