Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

-O -NEBO -I'R LLANI

BEDLINOG, DIE CYMRU I

RHUTHYNI

-TALSARNAU

I.DYFFRYN

MEDDYGTNTAETH NAT UK.

I I COLWYN BAY. I

I NANTLLE

IPENYGROESi

-_-_- - - - AMRYW DRWBLOiV…

I-FOURCROSSESI

i COLWYN I

I BANGOR.I

CWMYGLOI

GLASGOED

CONWY.

Advertising

r ITA-LY-S AR N

PENMAENMAWR

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

News
Cite
Share

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU WEDI DOD ADRE' O'R FYDD IN.— Ddydd Llun daeth Pte. G. Llewelyn Hum- phreys, Clogwyn y Gwin, adie' yn anisgwyl- ladwy oddiwrth y fyddin, o'r gwarchffosydd yn Ffrainc. Y mae wedi bod yn y gwarch- ffosvdd am oddcutu 15 mis. Ymddengys nad ydyw ei iechyd yn dda, ar hyn o bryd. Ym- unodd G. Ll. Humphreys a. byddin Canada; gada wodd le dot a daeth trosodd i ymladd tros ei hen ,vad hoff. Eiddunwn icdo adferiad iechyd buan a nwyfiant-.—Hefyd da/?th Morris Griffith, mab Mr. a Mrs. William Griffith, I Gwynant Street, Beddgelert, adref o Ffrainc. ,am ychydig amser. Y mae ef mewn. iechyd rhagoro1, ac yn edrych yn dda. Bydd yn dychwelyd yn ol at y fyddin i Ffrainc, ddydd Gwener. WEDI YATADAEL.-Chwith fydd genym 1 golli Mr. D. 0. Jones, B,yi-i Eifloii. Efe ydyw organvdd capel Method istia.id Rhyd-ddu- Ymadawodd yr wythnos hon i waith y cad- ddarpariaethau vn Llundain. DARLITHIAU AMAETHYDDOL.—Ym- ddengys fod Mr. R. D. Evans, o Goleg Am- aethyddol Madryn. i draddodi cyfres o dcLar- lithoedd amaethyddol yn Ysgol y Cyngor, yn Rhyd-ddu. Bydd y gyntaf am 7 o'r gloch, nos Lun nesaf. Y testyn fydd, "Gwella tir pori." Disgwvlir i'r darlithoedd fod yn bobl- ogaidd, gan fod sylw arbenig yn cael ei roi i'r tir ar hyn o bryd. MARW YN SYDYN.—Amlygwyd "piudd- der cyffiedinol yng nghymydogaeth Rhyd-ddu pan' ddaeth y newydd am farwolaeth sydyn Mr. 0jven Griffith, yr hwn oedd yng ngwasan- aeth y Cyngor Sir er's amser maith gyda'r "steam roller." Digwyddodd ryw anffawd i'r peiriant ger Rhyd-dkiu, er's peth amser yn ol, ac oherwvdd hyny bu Mr. O. Griffith yn aros vma am gryn amser, a daeth yn gydna- Tbyddus ac yn ffafrddyn yn y gymydogaeth. -Heddwch i lwch y gwr rhadlon ac addfwyn. i NANTMOR. I CWRDD YXG NGHEDRON ER BUIDD Y MILWYR.—Cynhaliwyd. yr uchod nos Sad- wrn. Ionawr 27ain, o dart lywyddiaeth Mr John Hughes, Oerddwr, gan yr hwn y ca.d ychydig eiriau pwrpasol yn egluro amcan y cy- farfod. set cysuro a sirioli ychydig ar y: mil wy c a'r morwyr sydd wedi myned o'r ardal. Pnh- reawyd trwy ganu ton o qpn arw-iniati Mr. Mathw Williams. Adro diad, gan Mary Jones, Bryntirion. Can gan Anni: Parry, Glanmeii'ion. Cystadleuaeth, pdrodj Salm xiii.. i rai dan 12 oed: Goreu. Gwi-til!i Ro- berts, Peniel terrace. Adroddiad g:m Laura berts, Parry. Glanmeirion. Perffo-rnal ar y violin gan Master Edward George Ahtre, Ab- erglaslyn. Cystadleuaeth i rai dai IS ted, Pa sawl gwaith y ceir Mab y Dyn yn y Tes-ta- t -N, e,,v v d'd?: Goreii, Mr. Robert Williams, Naptdvrroer. Rhoddwyd gwobr gan y beirn- iad.Mr. Mathew H. Williams. Cystadleu- aeth. i rai dan 12 oed: Cyfrif i ugain ac yn ol yn Gymraeg {byr fyfyr): Cyfartal oreu. Annie a T-aura Maty Parry, Glanmeirion. Cvstad- leuaeth adrodd emyn. i rai dan 18 oo4 Goreu, Mary Jones, Bryntirion. Can gan Miss Jen- nie Hugh?*, IRafod Garegog. Adroddiad gan Mr. Hugh Williams, Nantvdwroer. Can gan Mr. Mathew Williams (Cerdd i'r milwyr, o waith. Mr. Mathew H. Williams, yr hon a welir yn dilyn). Cystadleuaeth i bob oed Llvthyr 1 filwr yn Ffrainc: Goreu. Mr. W. R. Williams, Nantdwroer. Can can Mr. William Hughes- Dadl gan Mr. W. R. a Robert Wit- liams. N'ntdwroer. Cystadleuaeth, Penill i'w banfon yn y parsel nesaf i'r milwyr: Goreii. Miss Morfudd Mai Hughes. Rhodd- odd v beirniad, Mr. B. Owen, wobr i Mr. Mathew H. Williams am benill rhagonol i'r mHwr. Adroddiad gan Mr. W. W. Parrv, Post Office. Cafwyd gair gan v Parch. H. Da.vi es. A bererch. Beimiadwvd y cystadleu- I aetliau vn rhagorol gan Mr. Bob Owen, Morfa Glas, Llanfrotben. Diolchwyd yn gynes iddo ar gynyg'ad Miss Morfudd M. Hughes a chefn- otrWyd ga.n Mr. W. W. Parry, Post Office. Diweddwvd v cyfarfod trwv gan gan Mr. Mathew Williams. Cafwyd cyfarfod da a hwvliog, [Ie elw sylweddol iawn. CERDD I'R MILWYR. I iMeddvliodd yr eglwys yn Cedron am anfon Rhvw becvn bach svml i'r milwyr o'r fro Sudrl wedi aberthu eu bvwvd a'u cysur I anfon y gelvn creulonaf ar ffo; I ddwyn hynv allan dewiswvd un pwllgor I ami ohebu a'r milwvr o hyd. z Ac erbyn y Gwyliau hwy gawsant dd.ant- (eithion Na. welwyd ea tebyg yn unman trwy'r byd. Derbyniodd naw bachgen y pecyn yn siriol, Hawdd1 gWe'l'd wrth eu hateb fod hynv yn (ffaith; Darllenwvd llythyrau o'ent hyno'd ddiolch- (gar, Am eiriau caredtig i'w helpu ar daith., '"Does dim," meddai un, "a rydd fwy o (gysur I ddyn pan ymhell iawn o'i ardal a'i wlad Xa'r syniad fod pobl yn meddwl am dano. A rhai'n yn neb llai nag eglwys y Tad. A dyma eu henwau, os iawn wyf yn cofio, Y cyntaf vw David, o Nantydwroer, Ac yna mae Humphrey y Ferlas yn dilyn, Maent hwy wedi brwydro wrth oleu y (lloer; John Williams Glan Don gynt, sydd hefyd (yn filwr, Mae yntau yn perthyn bron iawn i'r un ^ainc, Wrth ddarllen eu hanes rwy'n gweled yn o ,egiur Mai ymladdi mae'r tri hyn yn Belgium a (Ffrainc. Y nesaf ymddengys yw Bobbie B.wlch- (gwernog. Yn 'r Aipht mae efe yn gwas'naethu ei (wlad; Tra, Alun n Oerddwr sy'n aros yn Kinmel Ar 01 cael ei glwyfo, yn ceisio gwellliad Ac yno mae Thomas, cyn-arddwr Dolfriog, Yn drilio bob dydd hyd nes mynd yn well, Ac weithiau cawn glywed oddiwrfth ein (school-master. Griff. Williams, sy'n awr yn yr Ireland {bell. Xi hoffwn derfynu cyn cofio am Willie, 0 Oerddwr yr aeth i amddiffyn ei wlad, Yn Milford mae'n aros, ac yn ymarferyd I Er mwyn rhoi y gelyn i lawr dan ei draed, ()nd perthyn. i'r morwyr yn Portsmouth, (fel stoker, Mae Richard P. Jones, fel y galwai ei hun, Fealliti cyn diwedd y rhyfel cawn glywed Ei fod wedi suddo rhyw hen submarin. Hvderwn ca wn weled y bechgyn yn dyfod Yn ol i'w cartrefi yn hen Gymru wen; Amddiffyn y Nefoedd fo drostynt yw'n (gweddi, Nes delo y rhyfel echryslon i ben; -Prvsured y dydd pan gynawnir y geiriau, ,]-Ir?-stitvd.ydyd,dpda dn y PU yn sychau bob un. dro i r v cle Darfydded yv ymladd a'r holl greulonderau A heddwch parhaol fo rhwng dyn a dyn. Matthew H. Williacmfwy G fiu-.ffimHhffifi,f; I Brynffynon. MATTHEW H. WILLIAMS.

Advertising

I P-MM"=!"J'-.BL--————————…

IABERMAW

CRICCIETHi

I PORTHMADOG

IRHIW5IATIC AC ANHWYLDEB Y…

ILLITHFAEN

Advertising