Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

-O -NEBO -I'R LLANI

BEDLINOG, DIE CYMRU I

RHUTHYNI

-TALSARNAU

I.DYFFRYN

MEDDYGTNTAETH NAT UK.

I I COLWYN BAY. I

I NANTLLE

IPENYGROESi

-_-_- - - - AMRYW DRWBLOiV…

I-FOURCROSSESI

i COLWYN I

I BANGOR.I

CWMYGLOI

GLASGOED

News
Cite
Share

GLASGOED DAMWAIN.—Gofidus i ni oedd deall i'r hen gymrawd, Mr. Owen Owens, Ty Capel, Disgwylfa. Terrace, Llanrug, gwrdd h dam- wain, sef tori ei fraich, ta yn tori coeden at wasanaeth y felin, prydn iwn Mercher. DYRCHAFIAD.—Melus yw deall fod ein cyfeilles ieuanc, Miss Lizzie Morris Williams, Cae'r Bleddyn, wedi ei phenodi yn famaeth (nurse) yn Ysbytty Bodfan, Caemarfon. ANERCH.—Nos Lun, yn Ysgol Penisa'r- waen, Mr. W. T. Williams, Glasgoed, yn y gadair, bu Mr. E. 'R. Davies, Pwllheli, yn anerch tyrfa Jjur dda, ar y modd ion a'r pa sut i gvnyrchu mwy o fwyd yn ein gwlad, Caed anerchiad dfdyddorol ganddo, ac eglurhad ar amryw gwestiynau roed iddo gan y Mri. Owen John Jones. Owen G. Jones. Griffith Jones, W. H. Owen, R. J. Evans, Owen O. Lewis, a Thomas Rees Owen. Caed' hefyd eglurhad ar y War Loan, a dewiswvd pwyngor ynghyda.'r Mri. Thomas Roberts a Mr. M. Williams i gario'r gwaith allan. Cadeirydd, Mr. T. Rees Owen; trysorydkl, Mr. G. E. Jones. Gwydd- for: ysgrifeanydd, Mr. W. T. Williams. Deallwn fod y mater yn cael sylw da plant yr ysgol, a'r cvfraniadau yn dra boddhaol, o dan ofal y prif-athraw. ANGLADD.—Prydmwn Mercher, daeth tyrfa luosog ynghyd, i dalu eu cymwynas olaf i' weddillion y chwaer" ieuanc, Miss Maify Evans. Pant Howel, yr hon a fu farw yn San- atorium C lernarfon, wedi misoedd o gvstudd caied. Gwasaniethwvd yn yr angladd gan y Parch. Wyn Griffith, St. Helens, wi-th y ty, oc yn y fynwent gan y cyfeillion eglwysig. -Drwg genvm am aml brnfed-igaetlitu y teulu hwn.-Dec llwn fo l Griffith Aston Rowlands. o'r un anedd, w?di ei ddal gan waeledd tost a'i fod mewn ysbvttv. ac mai dal yn wanaidd v mae ei frawd Hugh, yntau er's misoedd mewn me^dygdy milwrol. Dymunwn eu had- feriad buan.

CONWY.

Advertising

r ITA-LY-S AR N

PENMAENMAWR

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

Advertising

I P-MM"=!"J'-.BL--————————…

IABERMAW

CRICCIETHi

I PORTHMADOG

IRHIW5IATIC AC ANHWYLDEB Y…

ILLITHFAEN

Advertising