Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

-O -NEBO -I'R LLANI

BEDLINOG, DIE CYMRU I

RHUTHYNI

-TALSARNAU

I.DYFFRYN

MEDDYGTNTAETH NAT UK.

I I COLWYN BAY. I

I NANTLLE

IPENYGROESi

News
Cite
Share

PENYGROES PWYSIG.—Noa Fawrth, yn Cymru Fydd, o dan lywvddiaeth y Cynghorydd G. E. Jones, cynhaliwvd cyfarfod i drafûd y mater, "Yr Argymhelliad i Gynilo." Pendedynwyd cynal eyfarfod cvhoeddus yn Festii Saron, nos Lun, Chwefior 12fed, er cael barn yr ardalwyr ar y cwestiwn. DADLj.—J>wnc dadl Cymdeithas Pobl Icu- airic Soar, nos Fawrth, ydoedd "Cylehoedd gwasanaeth Merched yn ystod y rhyfel, a ddylid eu parhau wedi'r rhyfel?" Agorwyd yn gampus gan Mrs. Hughes, High Street, -,i. Miss Moelwyn Jones, ar un ochr; a Mrs. Jones, County Road, a Miss May Williams. Cymerwyd rhan yn y d'dadl gm Mri. D. Dav- ie!s. B.A. 'R. WiQiams, Croesiryn; Urias 'Stephen; D. R. O. Pi-ytherch, M.A. G. Pritchard; 0. W. Jones, a Mrs. Jones, 4, Snowdon Street. Cafwyd fod y mwyafrif o'r aelodau yn ffafrio i gadw pob cylch yn -,i,qored i'r ehwlorvdd. Cymerwyd v gadair gan y Parch. J. M. Williams. SEIAT.—Nos Lun, yn Saron, bu Seiat y Dosbarth. Oalwyd Cyfeillaoh lagorol iawn. NOSHiVYLIO.—Bore Mercher bu farw yr hen chwaer, Mrs. Margaret Morris, High St., gweddw y diweddar Darid Morris. Diodd- efodd yn hir ac yn dawel. Gair da oedd iddi yh yr ardal, ac yn ei marwolaeth cyll yr ardal un yn rhagor o'r hen drigkmwyr. Bu yn a,el,o(i flfydd'lon ym Methel. Bu yr angladd prynhawn Sadwrn diweddaf. Gedy ar ol un ferch, a chvdymdeimlir- it hi yn ei thraliod. PREIFAT.-Bore Gwener bu angladd yr hen cliwaer garedig, Mrs. Williams, Shoe Wa rehouse. Bu vn orweddiog am chwe' mis, ond gofalwyd am dani yn garedig gan ei merch Nvrs Williams. Claddwyd yn mynwent Llan- beblig, angladd preifat. O'R DE.—Dyna newydd trist ddaeth o'r Porth, De Cymru, ddechreu yr wvthnos, yn hyshysu fod y brawd ieuanc, Mr. Robert Wil- liams, Pembroke House, wedi marw yn bynod o svdyn. Daeth gair y Sabboth am ei wael- edd aeth ei briod yno mewn modur. ond daeth y diwedd i'w phriod yn sydyn iawn. •Dj-'gwyd ei gorph yma fore Mercher, a'r an- gladd prynhawn Sadwrn. Brawd ieuanc rhagorol ydoedd, un y gellid ymddiried yn ei air. Bu yn arweinydd y gtin yn Soar am flynyckkiu lawer. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu, erbvn hyn wedi cyfarfod a, nit'er fawr o brofedigaethau.

-_-_- - - - AMRYW DRWBLOiV…

I-FOURCROSSESI

i COLWYN I

I BANGOR.I

CWMYGLOI

GLASGOED

CONWY.

Advertising

r ITA-LY-S AR N

PENMAENMAWR

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

Advertising

I P-MM"=!"J'-.BL--————————…

IABERMAW

CRICCIETHi

I PORTHMADOG

IRHIW5IATIC AC ANHWYLDEB Y…

ILLITHFAEN

Advertising