Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

OvSGOl G ALAN ASTRA MAWR TRWY…

I PWLI-HELII

I RHOSGADFAN.

I ,CRICCIETH |

: FELINHELI j

ICAERNARFON

News
Cite
Share

I CAERNARFON CYFARPOD Y PRIF WELMDOG YN .NGHAE-RIARF'O.<D:y(mun:r galw -siyhv eill darllellwyr at yr hysbysiad a welir mewn coidtn a rail o'r papyr pa-rthed ymweliad ag Js- haol Mr. Lloyd George â'r Dyw.YSOg.l(-t,h. Er eu mwyn eu hunain ni ddytai'r etholwyr dim amser mewn a.pel.io at y goruchwyiwyr Rhycfd frydol a. Cheidwadol yn eu gwabano! cidosoorthia.dau am Doeynau Mynfdiad i mewn i'r oyfarfod. Y MADAWIAD MR ISAAC EDWARDS— Nos Fawrth, yn yr Institute, cynhaliwyd ym- gomwest gan y I.M.C.A., ar acli.ysur yni-id- 1w y )L. -fil. awiad Mr. Isaac Edwards i Ferthyr Tydfil. Llywyddiwyd gany Maer (Mr Chas. A. Jones) yr hwn a. gyflwynodd i Mr. a Mrs. Edwards tray arian ac entree dish. Siaradwyd gan y Mri. Lewis Jones, W. G. Thomas, G. Stan-, ley Howells, Rhys Williams, a'r Parch. D. Stanley Jones. Cyfeiriwjyd at y gwasanatfth mawr a roddodd Mr. Isaac Ediwards i'r sefyd. liad er's pan yn y dref. Efe oedd cadeirydd y Pwvilgor, a rhoddai ei holl yni o blaid' lies y bechgyn a fynychai y sefydliad, a bu o waa- anaeth mawr hefyd i'r ml wyr. Cyidialiwyd cyngerdd o dan lywyddiaoth Mr. Lewis Jotree, pryd y cymerwyd rhan gan v rhai canlynol, Mi'gs Blodwen Williams. Mri. R. Radford Jones, Owen Roberts, W. G. Harries, Tom Thomas, ac 'H. Vaughan Davies. Cyfeil- iwyd gan Mr. T. O. Hughes a Mr. W. Morris. —Mewn ovfarfod o Gyngor y Gwirfoddolwvr, yn Neuadd ry Sir, ddydd Iau, o dun Ivwydd- iaeth Cyrnol Dixon, pasiwyd penderfvniad datgan gwerthfawrogiad o wasanaeth Mr. Isaac Edwards fel "Adjutant" yn y Corphlu, ac yn gofidio oherwydd ei siymudiad o'r dref. Cvflwvnwyd i Mr. Edwards anrheg o "bara- o-rapli.—Ar ran Pwyllgor Ymrestru y sir, ev 'Roberts i Mr. Ed;wards cvflwynodd isyr T. E. Roberts i Mr. Edwards anorchia.d mewn ffurf o "album," fel cydflS- b~ vddiaeth o'i lafur fel ysgrifenydd. PERSOtNOL.—Ma« Pte. Bob Hughes, R. W. F., wiedi dod adref ar ol bod mewn Y8- bvttai vn y wlad hon a Ffrainc.—diefyd, mae Pte. George McLean Roberts, mab Mr. H. Roberts, Bangor St., ad'ref o ysbytty yn Sur- rey, ar ol bod yn dioddef oddiwrth "dysent- ery" a gfiafodd yn yr Aipht. Y FEDAL FILWROL.—Yn y rhestr yn.y "London Gazette." o'r rhai y mae'r Breiiin am gyflwyno v Fedal Filwrol iddynt, inae enw y Rhingyll D. O. Wilbams (R.W.F.), mab Mr. a Mrs. Hugh Williams, Dock Ho GYMDEITHAS LENYDDOL EBENEZKR Cyr.haiiwyd yr uchod noa Lun, o dan lywy^d- iaeth Mr DAvid Davies, Bron Cybi, pryd y darllenwyd pa.pur gan Miss Minnie Roberta Pool Hill, a chymerwyd rhan hefyd gan Miss Juliet; Griffith a Miss Jennie Bar;ow, Chapel Street- MARWOLAETH NURSE J. OWEN, BODF AN.-Drwg genym orfod cofnodi Tnax- wolacth y fone<idiges uchod, yr hyn a gywer- odd le yn nhy ei chwaer, Mrs. Williafrns, Bwlan Farm, Llandwrog, ddydd lau, y 18fed o'r mis hwn, yn 56 mlwydd oed. Bu Nurse Owen yn gwasanaethu yn Undeb Caernarfon am yn agos i 38 o ft. nyddau. Hi oedd Y swyddog hynaf yn yr Undeb adeg ei marwol- aeth. Fel y sylwocld ei gweinidog, y Parch. D. Stanley Jones, ddyd,d ei hangladd gwel- wyd hi yn myned o ystafell i ystafell feI angyles i weini ar yr hen a'r inethedig; nid fel swvddog pet-thynol i'r Undeb yn gymaint, ond fel un o garedigion y rhai yr oedd yn gweini arnvnt. Diysgodd lawer o Air (DuW a 1 phenillion i'r rhai oedd din ei gofat, a myn- ych y clywid hi yn ei hystafell unig yn cyf- IwyTio achosion y tlawd a'r diamddiffyn wrth. orsedd gras. Yn ei gwaeledd dihyeddaf yr oedd achos y rhai hyn yn agbs iawn at ei. chalon, a mynych y clywid lii yn p^truso yn ymholi yn eu cylch. Ond mae hi wedi cu-f gadael yn awr, ac nis gall weini arnynt na'u dysgu mwy. Heddwch i'w Hwch. Cymcr- odd y gladdcdigaeth Ie d'dvdd Lltin diweddaf, lonawr 22, yn Llanfair P.O., claddfa y teulu. t Darllenwyd yn Bwlan Farm, Llandwrtig, cyn cychwyn, gan y Parch. Caleb Williams, gweinidog Bwlan (M.C.). a gweddiwvd gan ei gweinidog, y Parch. D. Stanley Jones, Caer- narfon, yn effeithiol iawn, a gwaSanaetliwyd yn Llanfa.ir I-.G. -in y Rh.eithor. Y jirif alarwyr oeddynt,—Aire. Williams, Bwlan Farm, Llandwrog ((-hwael). a. Mr. Williams, j ei phriodi; Mrs. Jones, Llys G-wilym, Cad- t nant. Conwy ) (chwaer), a Mr. W. E. Jones. ei ohriod Mrs. Jones, Frongoch, Llanfair P.G. (chwaer). a Mr. Jones (nai); Mr. 0., W; j Owen, Llanfair P.G. (brawd) a Miss Laura, Owen (nith); Mr. W. Elias AYill ams, GWYln- fa, LIanrug (cefnder). Mrs. WiUi?jns. Mrs. J Jones. Bronywa?n Terrace. Penisa'rwaen (oyfnither), a Mr. J. G. Jow ei phriod; Mr. O. W. Jones a. Miss Jones, Tan:vbqvn. Caer n:\rfon (cefnder a. chvfnither). C'ynrychiolid eghvvs Sa]em T?)) y Parch D. Stanley Jones, a Gwarcheidwaid Un^eh C"ernarfbp .a'r; swyddogion gaii Air; Pafiy, Aleisti: Bodfan.-M Y" oedd v" bre'enof hefvd v Pardh C. VVi!- '•iums, Bwlan. Air. Thomas Williams, Morfa j Alawr. Llandwrog. Ansrladd preifat oedd. i ATr. Thomas T. 'Roberts, Fronbh'u. Llandwr- og. oedd vn gofalu am ir trefniadau. YR YXADLYS SIROL.—Ddydd Sadwrn o fiaen Air. J. Issard Davies (yn v gadair) I ac ynadon eraiU. cyhuddwvd T. J. ,Jnne\ 136, Hih Street. Ponvgroes, o drafaelio o Gaer- narfon i Benysrroe.s ar y rhei'lffordd' heb doc- vii. Dywedodd y diiTynydd iddo fod yn ym- ldd vn Ffrainc. ac wedi ei ryddhau o'r 'FvrtvJin.—Dirwvwvd ef i 10s. AtARW.—Ddydd Ia.u diweddaf. wedi ond ychyd>:g ddyddiau o waelodH. bu farw Mr. Robert Owen Jo,nes, tfrwyddedwr. y Whiu.< H ij-se Inn. ac efe yn 45 mlwydd oed Bi-odor I o Dalyoa.fn vdoedu' vr \nmadawediig. a bu mewp masixach yn Li uodain. ?.o wedi I ym iManigor, lie y treiuliodd eddeutu naw m^vnedd. Er pan v dheth i'r drr-f lion 1 igwnaeth Mr Jones ei hun yu gyjjiferaidwy j herwydf? ei sii-ioldeb a'i garedigrwvdd. Chwaer i'r vitnadnwed.:2 yw Mrs. Luke 1 Ro'borts. 36. Park Hill. l^t:)r. } OYFARFlXD CYHGEf>I>US 0 AM AETH-i WYR SIR GAiERfNiARFON —Dynmnir galw syl,w yr amaethwyr at y cyfarfotl pwysig a j jjy nhelir vn yr Institute ddvdd Sadwr:? ik'S* 1<" v gwelir rddiwrth hvsbysiail mewm cyl- ofn arall, mai 12 o'r gloch y deehreuir v i cyf;n*fod, ac nij 2 o'r gJocb fel y hysl .y >wyd Nil lfaenorol.

LLINELL Y CAAIBRIAN".

LLANBERIS.

CONWY.

BETHESDA

Advertising

1 -;><';; - j j ! EbenezerI

i DYFFRYN CLWYD -1,

REPLACES MEAT AND EfIGS

.wnSARN -j

NEFYNi

BANGOR. I

[No title]

Family Notices

I MARCHNADOEDD !

Y (JYNGKES LAFUR/