Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

OvSGOl G ALAN ASTRA MAWR TRWY…

I PWLI-HELII

I RHOSGADFAN.

I ,CRICCIETH |

News
Cite
Share

I CRICCIETH I CYFARFGI) Y PRIF WEIXIDOG YS J NGHAERN-ARFOX.—Dymunir galw ein dariteiiwyr at yr hysuys.iad a welir mewn j I colofn ara.ll o'r papyr parthed ymweliad agos- ha<d Mr. L%d Gwrge a'r Dywysogaeth. Er I eu mwvn eu hunain in ddylai r etiulwjr g.-j; i dim aniser m-e.wn. apolio at y goruchwy.wyr j Rhvdd frydo'l a. Choidwadol yn en gwahanoi QUoobarth:adau am D?cy.nm Mynediad i j ?f\'mt'rcv?u'?d. MAKWOLAETHAU.—Ddydd Ltu?,  cy j merth cladd^digaeth Miss Anne llliams (_<9), ] Maesllech ?vnt. chwaer Mrs. Griffith,Aryor Stores. :I". Cvdymdeimlir ? Mrs. Griffith yn ,v brofedigaeih yohwanogol hon. Collodd yii ddlweddar ei ha'iwv? briod (C?-t?n Hug-h' GriHith; a'i mab talentog. Mr. 0. W. Griffith. [ B.Sc. Gweinyddwyd gau v Parch. John 11. c. uil.vdd?vy-d CHWILOG A OnRICC"[ETH.—Ym mhri- | odas Cadben Wm. Elias, Bodeuron. Chwilog, ua IMiss Maggie Jonathan, unvvvd Chwilog a Chriccieth. ddydd L'un. vn Mi-riah, Llan- vstumdwy. Sy>leisiw vd" y ddau can v Parch. John Owen. Mr. Gwilvan WiHiams j wdd ¡V gwas, a'r morwvnion oedd Miss Cassie < Jonathari a Miss Thomas, Gwynle. j MARWO'LAETH.—JMydd Sadwrn. yr 20 s evil sol. ar ol hyr gistudd. bu farw Mr. Wil- liam Edwards. Cambr:an House, yn 52 mlwydd oed. Yr oedd yn aelod gweithgar a detnvd'diol o o^hvys Seion, \I.C. Cyn dyfod ohono i breswylio i'r dref lion, bu yng nsrwas- anaeth :\1". R. "f«roaves. y Worn, fel ceidwad ? hehvrir.et-h. Ar ei ddyfodiad yma ymaflodd YIt yr <j gigydd. a daeth i enill parch ac -vmddiriedt'.cth yr oil o'r trigolion. Yr ■ oedd yn foneddvvr ymhob cylch y troai yndda. I Ddydd ^ferchor diweddaf da-dh tyrfa fawr o gyfeillion i dalu y gymwynas old i wedd<illiou marwol y gwr rhngorol yn <y gladdfa gvhoedd- •. us. Y n y tv gwasttnaethwyd gan v Parchn. John Owen, M. A., a. T. Griffith, Bryn Melyn, > ac wit'; y bedd gan v Parch. J. Owen. M.A. CVdymdeimlit" yn fawr a'i briod a'r plant ar tzi.(! tN,iier, gweithgar a gofalus. Ar lan y bedd camvydi vr en N-n "Bvcl I mvrdd o ry- feddodau, gyda theimlad dwys. Cynorthwv- j ed Dmv y t-eulu g-ilai us yn y brofedlfra.eth lem, a bendithied y plant a'r un yspryd a nod- wed-tlni eu ha.nwyl dad. Brodor o'r Lawnt. ger Cr-:>. s<j^wallt, ydoedd yr ymadawedig.

: FELINHELI j

ICAERNARFON

LLINELL Y CAAIBRIAN".

LLANBERIS.

CONWY.

BETHESDA

Advertising

1 -;><';; - j j ! EbenezerI

i DYFFRYN CLWYD -1,

REPLACES MEAT AND EfIGS

.wnSARN -j

NEFYNi

BANGOR. I

[No title]

Family Notices

I MARCHNADOEDD !

Y (JYNGKES LAFUR/