Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

OvSGOl G ALAN ASTRA MAWR TRWY…

I PWLI-HELII

I RHOSGADFAN.

I ,CRICCIETH |

: FELINHELI j

ICAERNARFON

LLINELL Y CAAIBRIAN".

LLANBERIS.

CONWY.

BETHESDA

Advertising

1 -;><';; - j j ! EbenezerI

i DYFFRYN CLWYD -1,

REPLACES MEAT AND EfIGS

.wnSARN -j

NEFYNi

BANGOR. I

[No title]

Family Notices

I MARCHNADOEDD !

Y (JYNGKES LAFUR/

News
Cite
Share

Y GYNGRES LAFUR. (Parhad o uiiiaien G). ———— j £ i' oeddwn i filltirc edJ odd yn, j-an 'eii,.erf: ti- 5fyd stx oiciVv rth gwr: J^an ddasth iy Ughyd-vveithwyr a -.i,an ar streic newidiais fy agwecld. Yna teun ais iod t u brwyiir hwy yn dr i mi (Cym.) YmunooL.' dynioIl a mi (Cvni. deiraient fod llalllr yu nod ymo^xiiad anghyf- 5^vcn ac yn cael ei aauduiifyn a sr?n gwyddogion taledig,—(Cym.)—.1 r ymdrech j wyth o fy iirynouu a iniiiau i'r i iQdalfa, rhoed ni mew 11 eaichar, a :-yiaud ■vy'l si o'n hardal enediigol. Ni roed cynudcuad J in ein herbyn. Ni rned prawt arnom Yn awr cynhygir :do;o ddychweiyd i Glas- J1 gfyw ox vr amod v ibydd iddo arwyado yr v m jsymera a gwei rheolaidd ac yn fiyddiou. J ac y bydd yn niuL.ll i w uudeb llafur. Ond. flleddai, 'Pan adawaf y Gynhadledd hon, nn ? f\ af adnf i G:?gow neu fe ? i garchar.  Cafodd yr her hon gymeradwy?'th fyddaro ^$j a o.¡lywyd hyny g'!l gy?? mawr. ?eidwdf! eynr)lGhivi wyr ar y cadc'.riau, gwaeddasaiit yn 1 airsjJlus am 'Hendeison.' Mr Henderson j oedd Ac-iod Llafur y Cabinet pan a'ttudiwyd Kirkwood. Y Cadeiryda Os ydyeh yn bar^d i wrandn »rnaf—(Ni chlywyd r han oiaf y friwddeg gan y cr.-jc'nfloeddio 'Henderson' o bob cv/vr o'r LU,-id d. O'r dlwedd Uwyf.'dodd y oad?irydd i wneyd jj {>i hun yn g^fvwadwv, ac TI!edJai-' 'Y rii-te -N,li- j Henderson yn barod i wn yd rnynegiad os y 1 gwrandeweh arno. Y11 sicr, nid Off; dim yn gaKv arnoch i f d mor gynnyrius (Liai->: j 'HemJerson' 1. chym^-adwyacth). y mae Mr Kirkwood wee; gwneud n:ynegiad, ac yr wyf j yn fatcli ei fnd wed; cael v cyfle i'w wnent! (tilai: Fe wnaet-b ei V:2ith yn a cliyin.) Nad awn ymhe:1 na ehawn drofn LCI. cU OoSyuodd Mr Her.deraon am i bwv,ilgor y gael ei benocJ i wneyd ymchwiliad, ac n).e<d?. '()s yr ydw?' i ael fy nghondemnio. ?ad?w?r ? .mi ?:el '?y D.?'?d/'tnn'. ?r 01 gwneud 'ymchwiliad .lawn, JT hyn Siydd yn Yna gan w-aeddi C,yNvcl- clvweh* t-lvwt,du(i'i,i Mr flariillie. mai'r «nediga&th-fra:nt hon a -wrth- od'.wd i Mr Kirk.vo-d, gyda chardyniad ui <Jiirit<J CENHADWRI Y PRfF WEIXIDOG. Ar ag ?ri'td v Gvn?nd'?dd. dnr'l?notid Mr W?'-d!? df?7"?m oddiwrbh v Pr? Wf?rf? ? i (Mr Henderson. yn eu tlongyfarch ar eu ^jjwa'th vn ne-ndf i'fvTia ovmrvd en rhan o faich Ÿ ??r?'?'?? vi"??.] a'r ym'?'rch fawr hon (â- rn'líd,' 'haw''?u ("ds'r"?'?t-th!'L Y-'? jw-hnnnl ovmc^^av pth R chwt'rthm. odd ui g?.w.»och oddi- wrthi Nnrthfiiffe?' GWMTK AR pL Y H.Hi hKL. | 1-1 Cynhy^j'odd Mi-. Ben lumer (Urulft) v G^\ ehyddion), en bnd i fabwysiadu idr&dd- iad v pwvilgor gwcithiol yniglyn a i sLerwydd v gwaiib ar ol y rhyfel, yn yr hwn y go,yid i'r synhadledd ibrotostio'n bendant vn erbyn v gw'a'ith o og.:d y milwyr a rydd ftch' a'r <nve:t!r.vvi- cad-c5da-rpar, mewn sefy'l- oedd newvdd fd m;-tpr o tlns^n, ;\C yn erbyn y .-]dvled?wvd'd civhopddus hon o droHglwydon i dvngtu'ol. Jeu gynideitha^an cyt- td'lrar neu i unrhyw un o'r awdurdooaa m'lwroL Cefnogwyd hyn g:111 Mi* J. B&U Dvvvedodd Mr Hodge Tnai ei brif nod < pin oedd mt-wn s\vvdd o-^do' eeisio eael alian sut i wnelld defn* dd goreu o'r Cyfi-,eNitifeycl(i L'aftii- oedd wedi cael eu i fvuy. Set'- yd".Id tuag wyth g'ant- o Gyfnewidfeydd Llafur j .aewydd i'r a,mean 0 ddelio a'r broblem fawr j lien, a'i ddvmuniad d oeud C1t'J dwylo ddynt a fyddai mewn cydymdeim! id a'r holl1 ckienjai ido'vr.t. a. ewncud y gwaith m?r rwydd ;d,?,.vpt. aawncud v-waitli mi-)I, I,W Y 44 1 RHYT>HA.U'R MILWYR. Cynhvgiodd Mr Bellamy eynlivgion y pvvvll r gweitliiol yng'yn ?. bydd'ii oedd, AT hvn ,.4!(W fe! y can!YN:— 'P-aii dd-av hed'dwch gol,yga dacfgorffoii a e,i wvth mil'wn o rai sydd yn eael eu t,aln'n awr o gr-onfeydd cvhf>eddn.s, nn a-i am -.vasanaethn yn y fvddin. mewn ^•wai+h. cad-ddarpar..neu ddiwyd;nau erodl. pervgl difrifo! o daflu fiawer a'dan o -«.vaith, go?twng cyflosj an. a diraddiad parbaol o safon bvA-yd. ac. n:d e'lir ei ochel ond yn unig drwv dreftiiad eenodlaethol p^rrvdol. Yn -w-vileb hvn. hon ar v iLlvwodraofh i ffnrno ei chvnllun, a gwnenu yrolaen Hrvw v t''e?nia.dau »ngem-heidiol i gyf- arfod a'r riTrio-v!ch;n*daii 11a w'elwyd eu telr g ynlrhn a diwvdiant. Ma'bwj'sr'ad wyd. v perderfvniad PEXODI PAYYLLGOK. Cvnh^giodd Mr Bramley y pendertyiiiad a nlyn :— "Fod y id hon, ar *1 elywed i«;hr Mr Kirlrvvood ao ochr Mr Herd^ ->on yngh n a hdynfc y Clyde, ac hefyd awgry a i i Mr Henderson v dvlid gwneud ymchwiliad i'r mater gan gynrvchioI"w"VT o r gynhadledo;, yn ipytimo i apwyntio pump i weithredu fe" pwyllgor. lllg nghwrs r drafohie.th gofynodd un cvn- rychiolydd i Mr. H^ndexson,—'Paha.m na. ym- dfii-s-wyddwch?" Mr Hender.«n Pc bua^ai raid' i mi ymihh- jaNvvdAo bnasai raid i nu ymddiswyddo boh i blec-rio rliai oborioch (Chw.) Wn 1 ddim na fuaswn Ïn pe buaswn am b'e:io fy hnn. Yr wyf am weied y rhyfel lion drosodd. f-Cym.) Pasiwyd y penderfyniad. DDYDD IAU GORFDDARTH AR Foll)Do., C.yn'nygiodd Mr Ramsay lkDmald y pen- derf3-ll, ia.(iia ganlyn o eiddo'r pwvilgor gweith ioio. ynglyn a. t'holli •— Y ll, vvvneb v y-r -v 6 vm w,-( I l "Tn wyneb y ddyled arulhrol yr ydym wedi aiyned iddi yn yat<xi y rhfel. a'r angenrh^d- rwydd am leihau y heichiau arianol eenedl- noihol mown trefn i aUuogi'r yn Hwyddianus Vm fmattflinadivedd y hyd gyntLod ag y daw heddweh, fod y Gynhadledd liitn vn hawilio i'oo! cynUiin cvfiiwn o orfol- ar gyfoeth pentyredig i gael ei roddi ruiewii gr3-ni o hyn yrcdaen. gan gredn 11a ildiVr un ovnllun o dreth yr lncwm neu dull 01-11 or-elw ddigon i ryddhau 'r wlad o ddyle<A ion trvimion. ae y byddai unrhyw vnigazz i dolli bwyd! neu unrhyw angenrh"idiau bvwyd j ..1 f.reill yn anghjrfiawn ac yn d-dinystrioi i'r Xliaws mai'r unig syl'.veddohad ir yr anhaws- terau sydd wedi CKXH y(ivNN cyn!lliii dinsy yr hwn y ceil" yr v incwm oenedlaethol itd^jnydidol angeiirheif7iol yn bennaf o,{ret h; m, rjn.:(>ngvxx'hol a tho]] ar foethau. ae y dvlid cynihyddu'r d-fll ar inewin na enilli-r < lafur yn fel na fydd yn Hai Wi. 15s v hunt yn v gradnfa-u uchaf." G-ofjynodd Mr Will Thome, A.S., paluvni. pan rocclkl cvmainr a gvffro vmghy'ch ctnedl- ."tebhoili oyfoeth. n.:mi oeddynt- yn barod y ffigiwr yn y penderfyniad yn 2t:ff yn lie 15s. Y Cadt-irvdd.: Penderfvniar/ trt-thianfl ydyw hwn. 110 os y cymerwch los all an o Ixd) 90s nid ydhrdh yn gadsel rhyw lawer iawn o, y cymerwvh ?0s ,,h o'n hint,¡n yr ydY0ht ""n eu ?adael yu dio?il?-n ('Chw.) !Mr Thome: vdveh. ■ y Ca<Jeirydd "Wrth gv:rs. yr N-r?k- eb Y Ci<?f")-yd< \V''t?gv'rs. yr vdtyc h Yn dd?ynot i-Air 'rhorne: .1'ci,li I' 20s vn He CWFSTIWN 1 ■Cynhy,cV'Hkl P-ure Gl -'lor l>ei dvrfyn'ad ¡. maith. a'i fod radw hed-dw;i yn d'bvti'i ar v du-h rth gweith'C'l cy^ger.^d'- netlv• "iiKigodd a'w vngrbvd Fwrdd C\n- RenedSaethol y Scsia-lwyr, a'r Gyncres i ia-l?idd Gva^enedla.ethol yr un adeg a'r Gyng- ■j'es Heddwell. I •Cvnhvoiodd Mr Will Thome j i'r -nerwyl en bod i pH>r e-farfo d o un<lt!bwv.- j llafur a SosiaUvyr y Gallnoedd Cvngreirio1 » yi-t bvtrach 11a gal w -yfarfod ey<5-grnedlm ,tli- ül, ac vmhellach. fod v Gynh^d'^dd t.un? fd vr vm??d i bnrh;? hyd i?s N? ->or j h<'? h?dwch." ,¡ R?d?-n?d?-fY?i:'? '?y?.u'f''<?? ,.) y can-Tyn :— u 1 DROS W1h f" i YN ]RT?BV\ ».4r? 00!> 2 1'. 1 Iia-.v!i >cld Mr lDomt- t--a y 1 4-1 i I n ei roi i bieidlais a phleidleisiwyd fe! y ca:I- lvii v DROS 1,036,000 YN ERBYN 446,000 I I- "Paham na, i-oddwch cnwi gymeraawjaeui i hynvna?" medtiVai Mr Theme wrth y fintai o'r I.L.P. oedd N,ii bresonoi. "Hwre i'r Cydigenodlaolliol," meadai rhyw S tit vr vdve l i tgvnrychioiydd yn wtn-.a,dd, a Sut yr ydych I' yn hoffi hwn yna? "Pwdr" meddai rhyWirn o'r oriel. Oynhygiodd Mr E. C. Fairehild bender- fv.niad yn ha-.vlio fod y Liywodraeth i drafod heddwchi vn fuan. Dywedocld. Capten' Albert Smith. A.S., ei fod wedi gwasanaethu yn y gwarcli-ffosydd ac allan ohonynt—(Cym.)—a'i brofiad ef oedd y biiasai'r dynion sydd yn y ffrynt yn dwpyd. | —" Fe ibarhawn i ymladc* hyd nes y 1'ethar v r sarff hon o filitariaeth ;:¡.m hyth" (Cym.) ir vr -itinraniad .T>]eidlouiwvd fel v canlyn I S DROS* Y PENDERFYNTAD 302,^0 YN ERBYN 1.679,000 ?, I Mwvafrii yn erbyu 1,385,000 I