Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

OvSGOl G ALAN ASTRA MAWR TRWY…

I PWLI-HELII

I RHOSGADFAN.

I ,CRICCIETH |

: FELINHELI j

ICAERNARFON

LLINELL Y CAAIBRIAN".

LLANBERIS.

CONWY.

BETHESDA

Advertising

1 -;><';; - j j ! EbenezerI

i DYFFRYN CLWYD -1,

News
Cite
Share

DYFFRYN CLWYD TREULIAU TEITHIO.— Penderfynodd Bwrdd Gwarcheidwaid Llanelwy i gyfarfod yn fisol yn He hob pytliefnos, gan fod eostau teithio wedi codi mor uchel. Bu'r un mater hefyd gerbixm pwyllgor Gwallgofdv Dinbycb, yn eu cyfarfod diweddaf, ond ni phenderfyn- w.v d dim. W.Y (i '(IiM. y 15fed cyfisol, bn MrR. Watkin Davies, Plasyngreen. yn rhanu gwobrwyon i'r plant, yn ysgol ddyddiol Tref- nant. Bu iddi hefyd ar ei chost ei hun roddi gwledd o de a bara brith i holl ddeiliaid yr ivsgol, a. diolchwyd yn gynes i'r foneddiges haelf rvdig am ei charedigrwydd. DINBYCH.—Agorwyd yr ysgolion dyddiol ddydd LInn, wedi bod. oherwydd afiechvd yn mhlith y plant, yn gauedig am amiyw wyth- nosau. Cwynir fod yma. brinder athrawon fel mewn ileoedd ereill, gan fod cymaint wedi eu galw i'r fvddin (dros ugain mil. fe ddywed- ir), lawer ohonvnt ma.e'n ddiameo fuasai vn liawer mwy buddiol iddynt fod adref gyd'a'u gwaith. ATARW ATHRAWES.—Yr wvthnos ddi- wNldaf bu farw un o athrawesau Ysgol y Cvngor. Lon Goeh. sef Price, merch Mr. a Mrs. William Price. Bron Han1. Yr oedd yn ferch ieuanc rinweddol, yn aelod rrefyddol yng nghapel y P>'e-bvteriiiid. Valt, Street-. He map ei thad yn ddiacon parchus. Bydd cod- pel ar ei hoi mewn llawer cylch. a. chydFm- deimlir a'r teulu trallodedig. Hv'fvd, yjidTa sydy'n didechreu'r wythnos bu farw Mrs. Llovd, Ma-chnn House, anwvl briod Mr. Dnv- id Lloyd, masnachwr coed. Yr oedd All's. Llovd yn wraig ragorol vilo ngvvir ystyr y gair, ac vn fam dyncr a. gcfalus. ir oedd yn aelod ffvddVm yn eglwvs v Csipel Alawr, ac vn rnvn-ych" Ysgol Sul Bod a wen. ac yn ath- i-nwes lwvdd ianus vno. Ovmerodld ei ehladd- pdiVieth e v dvdd L'un canlvn d. Gadaw- ruld briod. tair o ferched. ac un Tii d). A~nnhyda ]hi"v.'s o bevf.hvnaRau ereill i alaru ar ei hoi. Y~ TRFBUNLYS.—Yr wvthiv s ddiweddaf bu rhai ugeiniau o hogia v ddf"yn yma o flaen y Tribunlys. llavyer ohonvnt yn feehgyn oddiar v ffermvdd. a C-blfodd y mwyafrif o honvnt. eu rhyddhnu Ihyd n-es :v ceid eraill i £ yptervd eu lie. Yr oedld yr ama°thwvr wedi ('apt eu taro a dvchryn nan welsant y rhvbudd yn galw hanner y gweithwyr oddiar y fferm- ydd i fvnv ar unwaith. a'u bod yn myned i roi y class 0.3 i gvmervd eu lie—class sydd yn cael ei wneyd i tVny, fe ddywedir, o jewellers, teilwriaid. a piano tuners, a. gwnititlkvel wyr vhngoTOl. yn ol Mr. Prothero. ond rhoi fforeh a rhaw yn eu dwylaw. Rhvfedd y syniad sydd can rai. pobl am wa:th n'f'rm. Maent yn meddwl y gall unrlww fath o ddvii neu d J| ues ei gyflawni. Wlth gwrs, eu han- wvhockleth svdd vn peri iddvnt feddwl folly. rae'l' tywydd c,,il,d -(li-ni yn ei srael er s rhai wythnosau yn peri fod gwaith y fferrn" l,d yn mhell ar ol.a pliiii I]-ii ff'friol bydd raid i'r ffermwyr roi eu holl egni ar wnith i barotoi ar gvfer hau yd gwanwyn a phlaTlII tat,w. ac heb ddynion at eu galwad bydd yn j amhosibl i'r amaethwvr gario y gwaith hwnw ymlaen.

REPLACES MEAT AND EfIGS

.wnSARN -j

NEFYNi

BANGOR. I

[No title]

Family Notices

I MARCHNADOEDD !

Y (JYNGKES LAFUR/