Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

OvSGOl G ALAN ASTRA MAWR TRWY…

I PWLI-HELII

I RHOSGADFAN.

I ,CRICCIETH |

: FELINHELI j

ICAERNARFON

LLINELL Y CAAIBRIAN".

LLANBERIS.

News
Cite
Share

LLANBERIS. GERWIXDER YR HIN.—Alae wedi gwneud wythnos o'r tywydd caletaf ac oeraf welsom fawr erioed. Yrr oedd sefyll allan i wcithio yn aumhosibl. gan fod y dwyreinwynt a hwnw yn rhewyntcer: yn cloi pob peth i iyny. i imie yr unaiyad wedi n^wi i fyny, ac'mae cael dwfr wedi miyned yn beth an hawdd. Atal.wyd llawer o beirianau yn y chwarelau oherwydd prinder dwfr. Diameu onibai am y gwynt ciyf y buasai y llynoedd yma wedi rhcwi. GWFITHIO CH'WE' D I NV 0 D. Rhoddwyd ihybuddion i fyny yn Chwarel Dinorwic y byddis yn dechreu gweithio amser llawn yr wythnos neM-f, i ddlechreu ddydd Sadwrn, Chwefror 3ydd. Hyderwn yn fawr iodiychydig o wawr yn dechreu tori ar yr ben ehwaidwr druan; mae ei fyd wedi bod yn galed er dechreu y rhyfel; cvmerwyd oddiar- no 3s. y lp. i ddechreu; rhoadwyd ef i weith- io dim end jx^dwar diwrnod am fisoedd mae yn gweithio pum' diwrnod er's dros flwyddyn ;,v in hell, pan oedd gweithwyr eraill yn cael eu "war bonus," a chodi d ar godiad yn eu cyf- logau. i 1,Livi- yr oedd y chwaitelwr yn myned: o hyd iies yr oedd wedi taro y gwaelod. Ei gyflog yn brin, ei fwrdd yn dlawd, a'i gefn yn 11 wm; ond yr ydym yn mawr hyd.evu fod bach i ni y caiff wtled ychydig gwell byd yn y man,- ar ol hirnos ddu. Bydd y chwe' di wrnod yn ga-ffaeliad mawr i ddynion wrth ty dydd. Byddant hwy yn ei sylweddoli yn eu eyflog-tri diwrnod yn rbagor bob mis. Hyd- lerWTI y bydd' pob gweithiwr fn y chwarel yn ei sylweddoli yr un modd. PRIODAS.—Ddydd A'lawrth, yn eglwvs Nant Peris, unwyd mewn prodas Air. II ugh Llewelyn 'WiMi.a.ms, Cadfan House, a Miss Catherine Jones, Mur Alawr. Gwasanaeth- wyd y seremoni gan y Rheithor, L. Jenkins, B.A., a'r Parch. !Hugh Lunt. DROS EI WLAD.—Boreu ddydd Alercher daeth y newydd trist yma fod' y inilwr ieuanc, John Gilsby, wedi ma.rw o glwyfau dderbyn- iodd ar faes y frwydr yn Ffrainc. Mab yd- oodd i Mr .a Mrs. Gilsby, Bethesd i St. Nia. ydoedd ond prin 18 mlwydd oed, ond yr oedd wedi i-inuito Iron ar ddechreu y rhyfel. Bach- gen disglaer o ran ei alluoedd ydoedd. Yr oedd yn neillduol liofF o dt'arllen, a meddai wybodaeth eang. Pan yn yr ysgol yn Dol- baarn, safai yn uche! bob am? n\ a pliasiodd yn ieuanc iawn i fyned i'r Y,-gol Gano'raddol. A no drachefn gwnaeth gynr-'dd amIw., yn ei addysg. Yr oedd yn foneddigaidd ei ffordd, ac yn barchus iawn o bawb. Gresyn fod un a. gobeithion mor ddisg'aer iddo wedi ei dori i lawr mor gynar ar ei yrfa. YN MLODAU EI I>DYD DIAU.—Gyda gofid a hiraeth yr ydym yn hysbysu am far- wolaeth Miss Ellen Mary Williams Afon terr- ace. yr hyn gymcrodd le ddydd Sul, lonawr 21ain, yn 21 mlwydd oed. Alurch ydoedd i Mr. a Mrs. William Williams (Cae Mawr gynt. Yn ddibetrus y gollir dweyd na heb- ryngwyd i'w bedd gynieriad prydferthach, glauacli, a mwy cyflawn nae Ellen Mary. Fel v dywedodd y Parch. R. O. Hughes yn y gwasanaeth wrth y ty, ei bod yn ber-arogl yn mhob man. Un o blant v Seiat a'r Ysgol Sul ydoedd'. Enillodd lawer iawn o wobrwv- on y Cyfarfud Alisol a'r Gym an fa Ysgolion. Dioddefodd gvstuad maith, ond yn hynod dawel. Hebryngwyd c; gweddillion, pryd- nawn Iau, i fvnwent Bryn'rodvn. Cyflwyn- wyd blod/udyrch ar ei harch gan ei dosbarth yn Preswylfa, a chan eglwys y Clegir. M-ARW.-Bore.u Alercher, ar ol dioddef Qystuddi am fisoedd, bu farw Mrs. Jones, Pant nu. yn 70 mlwydd oed. Dyma eto un o ffyddloniaid Seion wedi ei ehvmervd ymaith. Yn mhob moddion fyddai yn S-eion (B.), bydd- ai Mrs. Jones yn sicr o fod yno, a son am bethan y ty v byddai ar bob ymddiddan. Claddwyd hi ddydd Sadwrn, yn mynwent Nant Peris {angladd! preifat). ALLOTMENTS.—Fel yr hvsbyswyd ych- ydig amser yn ol, fod 34 o be sonau wedi gwneud cais at y Gyngor tPlw-f am allot- ments, a phenderfynodd y Gyngor wneud ei oreu erddynt. Nos Fercher diweddaf. gaiwyd hwy ynghyd er cael adtodiad o'r hyn oedd y Cyngor wedi wneud, a daeth nifer dda. yng nghiyd. Penodwyd Mr. Ellis H. Williamg i'r gadair, a rhoddwyd yr ad-roddiadi.gaii Mr. G. H. Jones, Haulfryn. Dywedodd fod Mr. J. R. Owen yn barod i roddii iddynt Ddol v Goeden, ond fod Mr. E'lis Owen, Fotty, y cymerwr presenol, yn dad'eu y dylai gael bivvyddyn o rybudd cyn rhoddi ei ymgymer- iad i fyny. Yng wyneb hynyna gwnaed cais a.m gae Padarn Villa. CoHd,-)d(t inliawsderau yma drachefn, gan afrosymoldeb y pris nen vr ardretli. Pasiwyd y*n unfrydol fod i'r Cyngor Plwyf anfon at Mr. Prothero, Llyw- ydd Bwrdd Amaethyddiaeth, yn gofyn iddo symudi yr anhawsderau gydd ar y ffordd i gael allotments yn ein hiardal ni yma fel ardaloeddi ereill. Teg ydyw dwo.d fod 140 yn dibynu am eu bwyd ar y 34 yma sydd wedi gwneud y cais. LLAWFER.—Llongyfarchwn v rhai can- lynol ar eu gwaith yn enill tystvsgrifau d-an nawdd -Nfi-i. Pitman a'i Feibinn,—Theory Certificate: Misses Gwyneth Peest Jones, 'Rallt Goch Lizzie C. Tliomas, Yaynol Cot- tages; Nesta Roberts. 'Turner Street. Tyst- yserif Elfenol ddiweddaf: Evan Llewelyn Williams. Upper Snowdon Terrace. Elem- entary: Daniel Meredydd Closs, Bodnyfed. Llongyfarchwn Meredydd yn enill tystysgrif mewn llawfer yn yr oed ieuanc o 12 mlwydd. Gbifidus i lawer a'i gydnabod yn L'anberis ,a'i- ardaloodd fydd clvwed am fai-woheth v tirion a'r tawel William Jones, Ghndwl:, Pontrecastell. Ru farw ar v 24"ill o'r mia hwn, ym mhres.wiylfod ei frawd1. Hush .Jones, 122 Northunnberlsaid T'erraoe. Everton, Liver, poool. Daeth i LeiTJwl' i droulto ychydig amsetr at ei ferch. Airs Win. Hughes, 154. Bootle. Yr oedd wedi di- Oiddef t'awer yn ddfUveddiar yn ei feddwl o herwydd iddo dderbyn v n&wvd'd o Swyddfa y R.liyfel fod ei anvvyl faib, Evan Hugh, ar goll yn rhywle yn Ffrainc, a.c hefvd ei fab arall John, yr hwn a f daeth gartref o'r Dar- danelles ychvdlig gyda blwydd'vn yn dol, ae a fu mewn ysbytv yn y wlad hon am vsbaid na dychwelodd gartref. ond yr oedd derhyn v fath '^hoek' fel wdi cael vmvvared o'i heffeithiau eto. d--1' fab avail vn Yarmouth, ac yr vdvm vn i'r srvda'u gilvdd fod rn wa !-dd c'n hra;wrl, In"11 taWf\! n' ci'irwgna'~ir' ^dd. nr foj v hu I'vil- hti farw. a bvd rp/"v■ redy chweeh o- fe:Kiori « ohedair o f'-rched i "Jl"1 ar ei -o l. .V 'wch hvd v b re v seinia Udigorn Duw.—'H.J.

CONWY.

BETHESDA

Advertising

1 -;><';; - j j ! EbenezerI

i DYFFRYN CLWYD -1,

REPLACES MEAT AND EfIGS

.wnSARN -j

NEFYNi

BANGOR. I

[No title]

Family Notices

I MARCHNADOEDD !

Y (JYNGKES LAFUR/