Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

News
Cite
Share

TALSARN j NOSWYLIO.—Un o hen weithwyr mwj^ai diwyd y dyffrvn yaWdd Mr Thomas Evans, 14 Iihiwla^ Road, fu farw yn ystod yr wythnos ddiweddaf. Efe yn dad i Mr Evan T. Evans, ysgrifenydd Elglwys Seion A. Claddwyd ei weddillion fore Mawrth—arjladd preifat, y Pardh. J. M. Williams, Penygroes, yn gwas- anaethn. MARW GWRAIG itTEANC.—Nos Fer- cher, bu farw v chwaer ieuanc, Mrs Evans, anwyl bi-iod Mr Gwilym Evans, Rhiwlas Road. un o athraw on Ysgol y Cyngor. Cyn priodi bu hithau yn gwasanaethu fel athrawea yn Ysgol y Cyngor, Taiys-arn. Caiodd gys- tudd hir. e; v ewbl yn olxsithiol a siriol. Chwaer ieuano gymex-adwy y.dd, hoffus iawn, a. gair da iddi gan bawh. Gedy ar ol briod a geneth ,raoh. DIWEDI> Y DAITH.—Wedi bod yn wael vn hir, bu farw Mrs. Jane Molntyre, 1 Rhiw- las Roa<i. Geoy ar ol dair meroh vng Xghymru, dwy -gartref, ac un yn y De, a mab a merch yn yr America, lie y gorphwys hefyd weddillion tri o'r plant. Claddwy* d foreu Iau. MARW HEN GYMERIA I). —Ddydd Llun dilvedd.a.f, yn mlmvswvliod ei ferch, Coed Madog Farm, bu farw yr Henafgwr Robert Lloyd. vn 79 mlwydd oed. Un o hen deulu y Lhvydiaid o Garmel ydoedd Llovd. ac nid oes ond dau ohonynt yn aros eto, sef. ei frawd, Griffith LIonl, P'sgih Terrace, a'i chwaer, Mrs. John Ovven Graianfryn. Caernarfon. Bu vn f,iveitli;o fel ehwarelwr am flvnvddau o Ian W. A. Darbishire. a. Mr. Menzies, ac yr oedd yn gv-meradwv iawn gan ei gvd- w eithwyr. Gedy tr ei 01 amryw ferched a dau fab. ac v mae "u fawr ar ei ol. Trkodd am flvnydcloedd lawer yn ardal v Waenfawr. Claddwyd ef yni Mettwg Gar- mon, ddydd Sadwrn.

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising