Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

News
Cite
Share

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN. CYNYRCHU GORMOl) 0 WENWYN. I Mae rhai pobl yn eynyroliu "uric acid" cyn gyflymed do wy waith a.c eraill, ac y mae gormod o'r gw&nwyn yma yn bct-h difrifol i unrhyw un. Mae'n dyfod mown gwahanol ffyrdd, ond yr achosion mwjaf Qynyrchiol :1d;:nt ymegnio a hwyta. gormod, yn fwyaf arbennig cag. Dylid caniatou ar gyfer y rhai sydd yn di- oddef oddiwrth drwblau "uric a.ciå. ooher- wyddJ nis gallant beidio bod yn nerfus, sarug, croes, amheus, yn dioddef oddiwrth gur yn y pen, ysgsindra. ambell dro, ac yn cael eu poeni gyda. phob math o iboenau rhyfedd. Moe'r un a ddiodkiiefa ootiiwrth grvdoymal- au yn gwyfcxjd beth yw gwir bo en, a.c nid yw yn rhyfedd ei fod yn heneiddio'n fuan,-ac yn hwyr neu hwjvrach. yn cynyrchu trwbl y gialon, ssciatiea, gravel, afcopsi, neu y gwyth- ienau yn caled-u. Y peth synwyrol i'w wneyd yw c-N-mend rhy budd oddiwrth yr arwydd cyntaif fed uric acid yn datbtygu, bwyta. llai o gig, ac ddim gormoo o unrhyw gig, Yfwoh ddigon o lef- rith a dwfr. Cymerweh yulitrferiad parhaol, a efhysgwch wyth awr saith noson o bob wythnos. Defnyddiwch "Doan's backache kidney pilis" i grvfhau \T elwlod pyda' wrdi eu gwan- hau* a chvnorthwywch hwynt i dv-nu r uric acid o'r gwaed Nis go' I wch fod yn wir iaoh tn byM gormod o'r gjwenwyn yma vn aros yn eich cyfansoddiad. i Nid o6s bron ddyn nen ddyne vng N?ha?r- na.rf?n nad oes ?a.neMynt air da. i r)?n's Backache Kidney Pills, meddvginiaetih ar- benig ofc yr elwlod nad i'w yn hawlio i fedd- yginaethu pofo dim. Gan bob masnachwr, new 2s 9c v 1-1-- r^ddtiwrth Foster Mc.Cl-ri'an Co., 8 Welb-st., Oxford -street, London W. u

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising