Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

News
Cite
Share

-11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU I ARWOLAEH Mr Morris Roberts, Drws- y-Coed, Cae'r Lie gyait.—Gyda gofid yr ydym yn cofnodi marwo!aeth y gwr hynaws hwn, yr hyn a gymerodd le ddydd Mawrth; bu yn I gystdddiol am gryn amser, a dioddefodd ei gystudd yn dweL Y r oedd yn gymeriad ho-lus ga.n gylch eang, a diau y teimlir colled a chwithdod ar ei ol yn nghymydogaeth Drws- y-coed. CRv>NFA FENTHYCIOL y LCywodlraeth, a Chyflenwad Bwyd.—'Nos Wener, yn ysgoldy Rhyd-ddu, bu Syr T. E. Roberts, Plas y Bryn, a Mr E. R. (Davies, yn traddodi an- erchiadau yngyn a'r materion hyn. Rhodd- 18ant anogaethm cryfion i roddi arian yn y gronfa fenthyeiol hon, gan fod costau y rhyfel yn parhau i gynhyddu, a'r L'ywodraeth yn dymuno cael yr arian mor gyffredinol ac y gellir. Oddieithr i'r wlad gydymffurfio a'r argymhellion hyn, bydd i'r Llywodraeth gym- ervd yr arian gofynoQ trwy orfod o'r gwahanol •riandeii, &e. Ymddlengys fod cyflenwad bwyd erbyn hyn wed: dyfod yn fater tra di- frifol; rhoes y Llywodraeth anogaeth gref ar i ffermwyr y deyrnas hon droi rh-igor o dir a chodi mwv o gynyrch bwyd; ond er siomedig- aeth, yn lie codi mwy, llai o lawer a godwyd y flwyddvn ddiweddaf na-c arfer. Mae y mater erbyn hyn wedi dyfod yn gyfryw ag y bydd vn rlnvid gwneyd rhywbeth amgenach nag anoff. Os na fydd i'r ffermwyr wneyd yn wir foddol yr hyn a ofynir ganddynt, bydd i'r Llywodraeth gvmeryd y ffermydd i'w rheoH e.i hun. Ar y diwedd bu llawer o siarad di- bwrpas.—imlwg ydoedd fod gan rai o'r rhai oedd yn bresenol lawer mwy o ofal o'u ham- gvlchiadau eu hunain nac am y rhai sydd yn ymladd drostynt yn y rhvfel erchyll, a'r llu mawr sydd erbyn hyn wedi rhoddi eu bvwvd- au yn aberth tros eu gwlad. Cynhygiodd un ffermwr roddi digon o le i ddau dieulu i podi i &,igv)n o datws at wasana^th eu teulu, ond i era ill wneyd yr un modd; ond gwrthodwyd cydsynio a hynnv. Cynhygiodd ffermwr arall iod iddynt godi digon o datws at ofynion y gymydogaeth a'u gwerthu yn is eu prig na safon y Llywodraeth; gwrthodwyd cydsynio a. hvnny hefyd. Methwyd. hefyd a ffurfio y gymdeithas fenthycIo? yn herwydd na chaed neb a vmgymerai a bod yn ysgrifenydd iddi. Cyn ymadael rho-ddodd Mr. Robert J. Ro- berts, Bron y Gadair, anogaeth gref i bawb a allai i roddi eu harian i'r Llywodraeth yn llvthvrdy y pentref. CYNGDR PLWYF BEDDGELERT.— Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod nos Sadwrn, y ]3eg cyfisol. Nid oedd nemawr o faterion o bwys i ddod gerbron y tro hwn. Ymddeng- ys fod v gwaith lie yr arferid cael brics at v beddau wedi ei g,u. Cyfarwyddwyd y c'erc i chwilio am gyflenwad o 'e araM. Daeth am- ryw lythyriu oddiwrth Mr. Evan R. Davi ynghvlch codi mwy o gvnvrch, &c., yn y plwyf: ac hefyd l ofyn a oedd vna: (br a ellLJ ei galtJ, ac a oedd yna d'r vn pert hyn i'r Go'-on, er codi llysiau a thatws. I'r rhai sydd yn awyddus am hadyd tatws, bydded iddynt yijiohebu & Mr. E. R. Davies, a'r rhai sydd eiq:eu gwrteithiau celfyddol i wneud yr un modd. Penodwyd Mri. William Roberts ac Evan Williams i chwilio am ddyn i wneyd i fyny yr hyn svdd angenrhe'diol ar bont v Wenallt, ac fod camfa hwylus i'w gwneyd, See. 0 YSBYTTY Y RHYFEL. —LI a wen g. en- vm gvfarfod Pt". William D. Griffith. yr Afon, .Rhyd,ddl1. yr hwn sydd wedi cael dod adref am ychydig. amser ar ol bod yn wael mewn ysbyttv yn Litherlqnd, Y mae wedi gwel'a yn dda. Bydd yn dychwelyd yn ol ddydd Iau.

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising