Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

I GLASGOED--

K FOURCROSSESI

.-:1IEDDYGINIAETII NATUR.…

BETHCSOAI

WAENFAWR.__1

Advertising

I HARLECH -HI

I LLANRWST I

News
Cite
Share

LLANRWST I I Lrvwyddodd Mr. R. Maddocks dTOS gyfar- fod dirwestol y chwiorydd, yn ystafell Neu- add Scotland, nos Fawrth, pryd y cymerwyd I rhan mewn canu ac adrodd gan luaws o'r 001- odau, a chafwvd anerchiadau gan Mrs. R. R- Rowlands a. Mrs. G. Jones. Cyfeiliwyd gan Miss Williams, Regent House. Bu farw, ddydd LIun, yn 84 mlwydd oed, yr hen chwaer Mrs. Margaret Hughes Cefn Maen Llwyd.—Ddydd Llun daearwyd gwedd- illion Thomas Jones, Pentre-dafam-fedw, yn mynwent Seion, ac hefyd gwedr2illion yr hen hen chwaer, Grace Hughes, Felin Plum. Ddvdd Llun, o flaen Mr. O1. Isgoed Jones a Major A. E. Priddle, dyfarnwyd i Mary Pierce fyned i garchar am ddau fis. Fel y oofir, daeth cnwau e1 chwaer, ^Fen Jones, a'i chwaer-yng-nghvfraith, Maggie D vies, o flaen y Llvs dflweddaf pryd yr hysbyswyd nad oedd yr hoddgeidwaid wedi gallu trosglwyddo gwvs i Mary Pierce, yr hon oedd wedi diftanu. Ni ddaeth Ellen na Maggie i'r Uys, a phen- derfynwyd. pyrru Ellen am ddau. a Maggie am fis o garchar, gyda llfur caled. Y cy- huddiad yn erbyn y tair oedd ymosod mewn tk trwyddedol ar ddyn o'r enw John Galli- more. Y"r <,edd cymeriad y merched yn ddu dros ben. yn ol cofnodion y Llys. Er fod Ellen a Maggie wedi cael eu dedfrydn yn y Llys diweddaf, sef pvthefnos yn ol, nid oedd yr heddgeidwaid wedi gallu eu dal. Bryd- nawn Llun canfyddwyd v tair mewn t £ yn Narrow Street, a chvmerodd yr heddgeidwaid afael ar y tt nesaf iddynt, yr hwn oedd yn wag, a gwyiiasant ddrysau v cnfn a'r fFrynt hyd HOT Fawrth, pryd y rhoddwyd i fyny y gorchwyl. Rhoddai y merched eu penau trwy fFeneatri y llofft, a galwent yr heddgeid- waid ar bob enwau. Boreu Marcher can- fyddwyd Ellen Jones a Maggie Davies yn myned i'r ty trwyddedig ac wedi hynny yn myned i gyfeiriad gorsaf y rheilffordd gan siRrad: geiriau sarug a brwnt wrth bawb a ) dldeuent i'w cyfe/rnad. Iiia yn yr onaat daliwyd hwy gan yr heddgeidwaid Parry a Da.vies, yngfhanol twrf ofnadwy, a'r araeth fwyaf anweddus yn cael ei defnyddio gan y ddwv ddynes nes codi braw ar bob un a'i dlvwsant. Cynhaliwyd y Tribunal Trefol, brydnawn Cun, o dan iyvryddiaeth Mr. W. J. Williams. Caniatawyd gollyngdod amodoi i William Jones, 4 Tyddyn Terrace; Evan Jones, Taly- bont; Edward Griffiths, 62 Denbigh St., ac R. D. Meredith.-Chwe' mis o ollyngdod i T. Tudor Williams, Waterloo House: John Jones (gweithio gyda Mr. Mills): Thomas Jones, Berth Ddu John Griffith Jones, Bron- gerddi. a gwas John Jones.—Tri mig i C&r?d- oc Mills, Watkin Howel Jones. Evan T. R ughe, John O. Thomas, clerc Mr. Latimer Jones Walter Jones, Thomas Evans, Station Road.—Dau fis i George J. Allsup, E. E. Roberts, Queen's Hotel.—Gorchymynwvd i'r rhai canlynol fyned i Wrecsam o dan archwil- iad meddygol: Lemuel Thomas, Herbert Roberts, J. P. Hughes. County Court: W. K. Roberts, An castor Square: iD. Howel Jones, W. O. Pritrhard, D. J. Jones, The Librarv, a George Harrison.—Mewn perthyn- as i achos R. H. Jones, un o ysgolfeistri yn yr Ysriol Ganolraddol. taflwvd v cais aTIan, ond iddo beidio cael ei alw i'r fyddin hyd y laf o Fai, fel i roddi amser i'r goruchwylwyr wneud vmchwiliad am un yn ei le. w Mae Bedyddwyr Llanddopet newydd ddath- lu can' mlwyddiant yr achos yn y plwyf, gydfa'r 70ain cyfarfod pregethu blynyddol, nryd y llanwvd y pwlpud gan y Parchn. H. Rp°«, Dolgellau, ac E. Williams, Frongys- vlHe. L!:)ns?o?er). Y nwyd?yn nesaf v pre- !!f\thwT fydd v Parchn. D. Wyre Lewis, Rhos. o Ccnw?y Davies, Dolywern.

FE DDYBLA PHOSPHATE WERTH…

IBEDDGELERT -I

I TYOWEILIOG

I BETHEL

BALA

LLANRUG I

PWLLHELI I

Advertising

I COLWYN

ABERYSTWYTH I

I PENMAENMAWR. I

0 NEBO -PR LLAN I

" - -11 ?- RKYD-DOU A'R CYFFIIMIAU…

ISUDD IACIIAOL DAIL CARN YR…

CLYNNOG I

I GARN A'R CYLCH

LLAN'FAIRFECHANI

ITOWVN -1

IABERDYFI I

CYNYRCHU GORMOD 0 I WENWYN.

: TALSARN j

Advertising

-.,;; O'RODARON I I R DOWYRYD

Advertising