Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ARAITH W ILSON. )

CYMANFA BEDYDD- JI WYR.

[No title]

Advertising

CYFARFOD CHWAR- < TEROL MALDWYN.…

PWYLLGOR HEDDLU ARFON.

I RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y…

j TEITLAU NEWYDDION

Advertising

Advertising
Cite
Share

2L WARNING has been lamed by the Local Government Bcsnl agminat the on of Baking Powders containing matter injurious to health. The attention of onr leaders rs therefore called to the fact thatBORWiCK'S BAKING POWDBR i8 recognised as the Btanti.ird of baking powders, owinc to its excellence, nr<. ;!h and purity. It is made only from the best and ingredients, no aubstitatea of any description ¡"ug used, and is entirely free from all deteterinH' ni)- stanoea. Avoid all cheap balky packets ami vVm't tins, Imin On haTingBonwlcK,B, wbichut:.( IA, ;11- r_" 'i-O{, I Poen Arswydus Ar ol Bwyta. Gwraig a wellhawydar oS 12 mlynedd o ddyodde; gan Anhwyldeb yr ystumog Nid yw Meddyginiaeth Gyffredin o unrhyw fudd Yn awr Mewn lechyd Rhagorol drwy gymeryd OR. CASS ELL9 S TABLETS. Dywed Mrs. Hutchinson, 204, Brunswick- street, Nelson, Lancashire: 'Arwyad cyiitsaf o aheohyd oedd poen ar oi bwyd. Aeth hyn yn waeth yn gyflym hyd nes yr aetli bron yn ani- oddefol. Yr oodd o aingyleh fy nghorff, ac yn fy ochr hefyd. Mae yn debyg mai gwynfc oedd, gan yr effeithiai ar fy nghaion, nes ei gyru i guro fel aderyn. Pan y ceisiwn gerdded byddai y curiad ar y gaicn mor eithafol fel y byddai raid i mi sefyll a gorphwyso nis gallwn gael fy anaal ganddo. Ond y j poenau arteith'ol yn i fy nghorff oedd y mwvaf anioddiefol i mi. Poonent fi ddydd a nos. Yr unig es- mwythhad oedd oVwy pouMce a photeii dwfr poeth. liyddwn yn arfer Ilanw y potel; hyn & dwfr berwedig a'u dodi yn syth ar fy nghnawd noeth. Bvddwu mewn cymaint o boen na theimlwn ddtm oddiwrth y gwres. Wrth gwrs, yelvdig iawn allwn gysgu. (Hyd yn oed pa-n na byddai y boen yn fawr iawn, ni gadhvri gysgu. Am fWJ'd,-PTlll y I bwytawn ddim ohono, dim ond tamaid bychan ar y tro, ae, yn naturiol, yr oedd- wti yn djarfod; nee yr oeddwn fel cysgod. "Am ddeuddeng mlynedd bum fel hyn er i mi gael pentyrai* o boteli ffysig- Rhcddais brawf ar pob peth oedd yn bosibl y darllenwa ajn cfano; ond yr oedd yr oil yn hollol ddifudd. Anogwyd ft i ysbyty dan weith- red iaw-feddygot, ond' ni wnawn hynv. O'r diwedd, daeth llr. Ütssell's Tablets a:r feddyginiaeth y bum vn /-}l i am dani am gynaadnt ¡> ;un.ser. Ymlieii ychydig iawn a, ainser darfyddodd y boeai. a medrwn fwyta, heb ddyodcJef poen. Galiwii gysgm hefyd, ite yn fuaai daeth fy nerth \n 01. Yr wyf "llawr mewn iechyd I rhagprol, ac wedi adennill y pwysau a gollaie. Dr. Cassell's Tablets. ANFONWCH AM aWCH RHAD Anfonwcb eich enw a'ch cyfeiriad a dan stamp ceinrog at j I cludiad, etc., i Dr. Casse ll's Co. Qyf., Box F.F.9, Chester-road, Manchester, a chewoh I flwoh i'w dreio. _——— I h_ Mae Tablets Dr. Cassell yn Pa<-thlon, Adferol. yn Weithioi. Gwrth-Ddir<l.vnol a'r fela d g Li d i w-,e d daT. at:- Gwrth-Ddirdvnol; gartiv-fof ddiweddar WEND ID NERFOL CAMDREULIAD PARLYS NERFOL AMIIEFN YR YSTUMOQ GWENDID Y MEINOEFN, DIFF'nG MAETH PARLYS PLANT AFIWHYDOX DARFOD- NEURASTHENIA EDIG, DIFFYG CWSG, CURIAD Y GALON < DIFFYG GWAED GWENDID NERFOL, { AFIECHYD YR ELWLOD COLIll ?<TE.RTH. Yn neiliduol o werthiawr i Fajnau yrTti magn plant ac yn ygtcwi Cyfnodau Pwys-ig Bjwyi. Ar werth gan Fieryllrwyr ac Ystorokni yjn mhob rhan o'r Byd, yn qynwys y Prif Fferyllwyr yn Awatralia, New Zealand, Canada, Africa, ac -India. Prisiau :-ls., Is 3c,-a 3E y botel, —y bote! 3s yw y fwyaf darboda9, f.

.- .- _- - -,-. - - >-IPWYLLGOR…

ANRHYDEDD I FEDDYG ADNABYDDUS.

--."SARZIE" BLOOD MIXTURE.

[No title]