Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ARAITH W ILSON. )

CYMANFA BEDYDD- JI WYR.

[No title]

Advertising

CYFARFOD CHWAR- < TEROL MALDWYN.…

PWYLLGOR HEDDLU ARFON.

News
Cite
Share

PWYLLGOR HEDDLU ARFON. CLEFYD AR ANIFEILIAID, I Bu cyfa-rfod arbennig o Bwyllgor Heddlu Arfon ddydld Iau, yng Nghaernarfon, o dan lywyddiaeth Mr. R. Muir. Wrth gyflwyno adroddiad' y Pwyllgor Ar ianol, galwodd Mr. Iseard Davies sylw at swm o 49p a wariwyd) ynglyn a'r gw *t'l o glirio ymaiith glefyd ar andfeiliaid yn L'n. Dywedai fod hyny i'w briodol i eegeulusdra ar ran ffermwr pan ddigwyddodd yr achos cyn- taf o'r clefyd ("anthrax"), gyda'r canljniad i arrfryw o achosiion dorri allan. Pe y bUBS, ai tiefniadau priodol wedi eu gwneud ar y dechreu, mae'n bosibl, meddai, y buasid wedi achub tua deg ar hugaiin 0 wartheg. I LLEIHAD MEWN TROSEDD. Yn ei adroddiad, dywedodd y Prif Gwn- stabl fod nifer y toroseddau yn y air yn ystod y deng mlynedd diweddaf wedi Ibeihau gryn lawer. Yn 1907, y cyfanrif oedd. 206, a'r flwyddyn ddiweddaf 171, tra yr oedd, nifer y Iman-aúhosion wedi gostwng o 1514 i 1197. Cospwyd pedwar o dafainwyr yn yetod y chwarter diweddaf. Yn vstod. y flwyddyn ddiweddaf bu lleihad mawr mewn meddwdod yn y sir. Cospwyd 104 o bei-ff)nau ar gyfer 477 yn 1913. Bwriedid gwrthwynebu adnew- yddiad pedair o drwyddedau yn y Llysoedd Trwyddedol nesaf oherwydd na oeddynt. wedi eu ca.rio ymlatn yn briodoii Da. oedd gandcto hyabysu hefyd fod lleihad mewn d&m- weiniau ar yr heolydd, ac yr oedd hynny yn foddhaol pan ystyrid y gwaherddid goleuo yr heolydd. Ere dechreu y rhyfel yr oodd pump ar hugain o blismyn y iiit wedi ymuno a'r Fyddin. Yr oedd un wedi nnm o'i glwyfau, un wedi ei ladd, un wedi ei giiwyfo ac yn garcharor, un ar gpll, ao amryw wedi eu clwyfo. I CYFLOG Y (PRIF GWNSTABL. Yngwyneb y dyleds^yddau ychwanegol a roed arno. gofyn a i y Prif Gwnstabl (Mir. J. Griffith-)., i'r Pwyllgor ystyried cwestiwn ei gyflog. Yr oedd wedi gwasanaethu yn theddlu y sir ers 31 m'ynedd. Telid Hai o gyflog iddo nag mewn tair siT arall yn N ogledd Cymru. —Cyflwynwyd y mater i bwyllgor.

I RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y…

j TEITLAU NEWYDDION

Advertising

.- .- _- - -,-. - - >-IPWYLLGOR…

ANRHYDEDD I FEDDYG ADNABYDDUS.

--."SARZIE" BLOOD MIXTURE.

[No title]