Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ARAITH W ILSON. )

CYMANFA BEDYDD- JI WYR.

[No title]

Advertising

CYFARFOD CHWAR- < TEROL MALDWYN.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYFARFOD CHWAR- < TEROL MALDWYN. ( Cynhaliwyd yn Pend'ref, Llanfyllin, ar y dyddiau lau a Uwener, Ionawr 18 a'r 19. Nos Iau pregethwyd yn Pendref gan y Parchn. W. Thomas, Aberhosan, ar "Awdur- dod Cydwybod," pwnc y Gynhadledd, a W. Evans, Llanidloes. Yn Soar, pregesChwyd gan y 'Parchn. W. Thomas, Llanfair, ac R. C. Evans, Sammah; yn Siloh, gan y Paaeh E. Wnion Evans, Derwenlas. Am ddeg bore drantoeth, cynhaliwyd y gyn- hadlbdd; o dan lywyddiaeth y Parch T. Wynne Wiilliams, Penybont Fawr. Daeth nifer hel- aeth o'r brodyr yn y wteinidoga^th drwy y sir ynghyd, yn nghyda nifer dda o leygwyr. Dar- ilenodd yr ypgrife-nydd, y Parch E. Wnion EVane, y cofrrodion a'r gohebiaethau, ac yn mysg: pethau era-ill: piW:di:- 1. Fod t Cyfarfod Chwartenol nesaf i'w yna.l yn figlwysbach, GIandyn, yn Ebrill; ac fod y Parohn. R. C. Evans, Sammah, a G. Mon HugheSi, Llanrhaiadr, i bregethu ar y pynciau. 2. Rhoddwyd derbyniad croerawgar i Ir Parch Mon Hughes i fod yn aelod- o'r Cyfun- deh, ar ei ordeiniad yn weinidog yn Uan- rhaiadr a'r cyloh. 3. Ynglyn a'r mater sefydTu adran ddi- winyddol ynglyn a'r CoJegau Cenedlaethol, pasiwyd fod y Parchn. Evans, Sammah; Wil- liams, B.A., Machynlleth; Thomas, Merflod Morgans. TraIIwrn, a'r ypgrifenydd, i ffurfio yn bwyllgor, a dod ag adroddiad i'r Cyfarfod nesaf. 4. Rhoddodd y tryforvdd,, Mr. Toooeph Jones adroddiad o sefyllfa arianol Trysorfa yr Achosion Gweiniaid, a'r rheswm pam nad oedd yr adroddiad allan o'r wasg. 5. Cafwyd adroddiad y Pwyllgor Cenhad- ol gan y Parch T. Wells Jones, Ci-oesoswallt, ac anerchiad1 rha-gorol gan y Parch Robert Griffith, Cenhadwr o Madagascar. Dangos- wyd l'lawenydd o'i weled yn y cyfarfod, a chaed awgrymiadau amserol a phnodbl gan- ddo ynglyn a'r Genhadaoth Dramor. 6. Enwyd yn unfrydol y Parch H. M. Hughes, B.A., Caerdydd, fod yr is-gadeirytld yr Undeb Gynulleidfaol, yn ol y rheolau new- yddion o dan nawdd yr undeb. 7. Cafwyd ymdrafodaeth fuddial ynglyn a'r Ysgol Sul, yn y Cyfundeb,g).da hyder aan Iwyddiant a dylanwad crvfach i'r dyfodol. 7. Pasiwyd penderfyniad crvf o bla-id gwa- harddiad llwyr y Fasnach Feddwl, ac fod Hythyr o longyfarchiad i'w ddanfbn i Mr. D. Lloyd George ar ei apwyntiad yn Brif Weini- dog Prydain Fawr. Hefyd, fod llythyr i gyd- nabod gwerthfawrogiad Hafuf y cyn-Brif Wein- idog i'w ddanfon iddo yntau. sef Mr. Asquith, 8. Pasiwyd i ddanfon llythyrau o gydym- deimlad a chyfeillion yn eu galar a'u prof- edigaethau yn y cyfwng pre&enoli, ac hefyd ynglyn a'r rhai' fydd mewn prydercn yng- hyl-ch eu bechgyn vn v rhyfel. Am ddau o'r gloch, cynhaliwyd Cyfarfod i Cenhadol, pryd yr anerchwyd y gynulleidfa gan y Parch. Robert Griffith. Am chwech, pregethwyd gan y Parchn. G. Mon Hughes, Llanrhaiadr; a H. Williams, B.A., (Machyn- E'eith, ar bwnc yr eglwys, sef "Dyledswydd Eg'.iwys yn wyneb yr argyfwng preseiiol. Y.n yetod y CTfarfod hwn, cafwyd unawd "Every Valley shall be exalit-ed," gan y cerdd- or medrus, Mr. R. A. Bryan. Cafwyd cyfarfod' rhagorol drwyddo, a char- edigrwydd mawr gan Eghws Pendref a'r gweinidog, y Parch J. H. Richards, yr hwn sydd yn llwyddianus yn ei waith, ac yn barchus yn p dTef a'r cyleh.

PWYLLGOR HEDDLU ARFON.

I RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y…

j TEITLAU NEWYDDION

Advertising

.- .- _- - -,-. - - >-IPWYLLGOR…

ANRHYDEDD I FEDDYG ADNABYDDUS.

--."SARZIE" BLOOD MIXTURE.

[No title]