Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

ARAITH W ILSON. )

CYMANFA BEDYDD- JI WYR.

News
Cite
Share

CYMANFA BEDYDD- JI WYR. DINBYCH, FFLINT A MEIRION. I Cynhaliodd y Gymajifa ucliod ei chyfarfod- ydd hamier-blynyddol yn y Bala, Ionawr 24a.in a 25ain. Prynhawn ddydd Mercher cyfarfu Pwyllgorau y Genhadaeth Gartrefol, yr Ys- bytai, Owieidyddol a Llenyddol, Arianolv Ymynghoriadol, y Genihadaeth Dramor jng- nghapelatu ac ysgoldai y Bedyddwyr, yr Anni- bynwyr, a'r Methodistiaid yn y dref. Yn yr hwyr cynhaliwyd Cyfarfod C'enhadol yn Salem, dan lywyddiaeth y Parch H. Crn- yw Williams, D.D., Corwen. Cymerwyd y rhanau defostiynol gan y Parcbn. J. Da-vies, Birkenhead, ac E. K. Jones, Cefnmawr, a siaradwyd gain y Parchn. D. Wyre Lewis, Rhos'llanerchrugog, a David Jones-1, CMlmdwr o'r Congo. Baich araeth Mr. Lewis oedd fod tair gweledigaet-h yn angemheidiol ar yr eg- Iwysi, sef gweledigaeth 1., Ar gyfoeth yr Efengyl, II. Ar angen y byd paganaidd, ac III. Ar gyfrifoldeb yr Eglwys. Dydd Iau, cynhaliwyd cynadleddau yn Salem am 10.30 a 2 o'r gloch, o dan lywydd- iaeth y Parch T. Morgan, Wyddgrug, Oad- eirydd y Gymanfa. Arweiniv.yd mewn gweddi gan y Parch H. Rees, Dolgellau. Ar ol cyf- archiad y Cadeirydd, darllenWyd cofnodion y | Cyfarfod Blynyddol, gan yr Ysgiifefnydd^ y Parch. W. Rowlands, :Mcs, Wrexham, a chadarnhawyd hwy. Ar sail llythyrau goH- yngdod ixldiwrth Gymanfaoeoo eireill derbyn- iwyd y rhai canlynol yn aelodau o'r Gyman- fa: Y Parchn. T. Morris, Llanelian; S. F. 1 Robei-ts, Rhiiddian; Iorwerth Hughes, Glyn- dyfrdwy. Caniatawyd hefyd lythyrau goll- yngdod i'r Parch Peter Jones, Colwyin Bay i Gymanfa Gorllewin Morganwg; y Paixii R. Lloyd, Seacombe, i Gymanfa Ddwyreiniol Morganwg a'r Parch H. H. Wil'Liams, Gym- anfa Adon. Rhoddwyd derbyniad cynnes i'r Parch W. Rowe, gwoini.dog newydd Rhuthin. Rhoddodd y Trysorydd, Mr. Owen owlen, L'erpwl, ei fynegiad blynyddol yn dangos fod mewn Raw, wedi talu yr holl dreuaau, y lswm o 16p. Penderfynwyd, ar gymeradwyaeth y Pwyllgor Arianol, fod dwy 'bunt yn cael eu cyflwyno i d'alu am weiithi-edoedd capel LhvVn- gwril, ac fod punt yn ychwrTiegot at y SWIrl arferol yn cael ei roddi i Eglwys y Bala yng- lyn a'i- cwrddl haner blynyddol. Rhoddodd y Parch Henry Rees, Dolgellaii, fvnegiad Pwyll- gOT vr Ysbytai ac hysbysodd fod y &wm o 17p 17s 7Jc wedi eu casglu gan eglHvysi y Gymanfa at Y sbytai Lerpwl a'u bod wedi eu I dosparthu gan Bwyllgoor Cymreig 14wpwll fel y canlyn Royal Southern 4p 4s; Royal In- firmarv, 3p 3s Eve and Ear Infirmary, 3p I 3s: Ysb* N-t-v v Merched, 2p 2s., etc. Cvflwvn- odd Mr" John Williams, Brymbo, adroddiad Pwyllgor y Chenhadaeth Gartrefol, yr hwn a dderbyniwyd. Datganwyd dioxli i'r brawd o'r Deheudir sydd wedi addo lOOp y flwydd- 'I yn at gynorthwyo y weinidogaeth yn eglwysi gweiniaid y Gymanfa, a threfnwyd pedwar o .gylchoedd i osod gweinidogion sefydlog am- yrrt heb oedi. Hysbyswyd fod brawd yn y Gymanfa N-n barod i roddi 10p y flwyddyn MM dair blvnedd, i'r un diben, os ceir dau ereill i wneud yr un peth. Enwyd y Parch W. B. Jones, Penycae, am is-gadair y :Gymanfa, ac efe yn unig. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimJad a tlueum v diweddar Barch Evari Davies, LlanfylJin, cyn gadeirydd ac 'aelod anrhydeddus' yn y Gymanfa. Rhoddwyd mynegiadau am y casgl-iad at y PTysorfa Gynorthwyol, gAn 7 'Parch Evan WaJl3;ams, Froncysyllte, droa Undeb Glannau y Ddyfrdwy lie y mae dros 3COp wedi eu casglu gan y Parch Edwm Jones, Abermaw, dros sir Feirionydd. Hys- bysodd fod eglwys Dolgellan yn unig yn rhoddi. dros 130p; gan y Parch E. T. Davies, Rhyl, dros sir Ffllint a DyfTryn Clwyd gan y Parch E. O. Parry, Llansilln, dros D dyff- ryn Ceiriog a IMyllon. Di:>gwylir dros on- swKt-ar-ddeg yr aekx1 o Ddyfhyn Cediriog- Atebodd Mr. G. Rowley Rhoe, dtros Undfib DyfTryn Maelor: Mr. Owen Owens dros Un- deb Lerpwl, yr hwn daywedodd fod 177p eis- oes wedi eu talii yn v cyLch. Hysbysw'Vd foclMr. R. Wynne Wiillia,ms, U.H., DoIgelJ- ati, wedi tahi ei addewid o JOOp. Ar ol hyn anerchwyd y .gynhadledd gan y Parch J. Va- vies, Birkenliead. Arolygydd casgliad1 y Gron- fa ynghyk'h y Gymanfa. Disgwylir, medd ef, 3,600p oddiwrth eglwysi y cylcin. Galvrai heifyd am gyfrif Hawn erbyn y cyfar-fod blyn- yddol. Erbyn hyn y mae yr nddewidion trwy G-mru dros 20,000p. Daw 5,000p oddiwrth yr Undeb Selqnig pan gyrhaedd Cymru, 25.000-u, yr hyn a wna 30,000p. Pa?iwyd penderfyniadau fel y oanlyn: 1- Yn condemnio cened?etholi y fasnach feddw- cl. ac yn galw am, ei llwyr waharddiad; 2, Yn datgan dymuniad am heddwch buan a yn mhrisoedd teithio ar y rheilffyrdd oherwydd y rhwystr ar ffordd cyfarfodj'dd crefydaol; 4, yn Hongyfarch y Gwir Anrhydeddus D. Uoyd George ar ei benodiad yn Brif-Weinidbg; 5, vn cyfarch Mr. Richard Lloyd, Criccieth, yn !!awen ar iidferiad ei iechyd, ae ar ltwyddiiasit ei nai, Mr. Lloyd Gcorgo; 6, yn datgan cyd- ymdeimlad a theuiuoedid: yn- ein heghvysi sydd wedi colli perthynasau yn y rhyfel oreulon prescnol 7, yn gwrthdyetio yn erbYll y cyn- Tiyg a wneir i gymeryd rheolaeth Prifysgpl Cymru a'u <iholegau o ddwylo y wlad,, a'i goflod yn nwylo y Goron, ac 8, yn appwyntio v Parohn. H. Cernyw Wili-iams, D.D., Cor- wen: E. K. Jlones, Cefnmawr; a D. Wv-re Lewis, Rhos, i roddi tystiol-aeth o flaen y Ddirprwyaeih Frenliinol ar y mudiadl i osod eadeiriau di.winyddol: ynghoiegau Prif-vsgol Cymru yn 9, yn diolch i eglwys y Bala am ei chroeso cynnes a helaeth i'r Gymanfa. Yn yr hwyr pregethwyd yn Salem gan y Parchn. W. Rowe, RIluthin. ac II. Rees, Dol- gellau. Er fod y costau twithio u^vch a'r rhvfel1 wedi dweudf ar y tynulliadau, eto i gyd ceid nifer dda yn bresenot.

[No title]

Advertising

CYFARFOD CHWAR- < TEROL MALDWYN.…

PWYLLGOR HEDDLU ARFON.

I RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y…

j TEITLAU NEWYDDION

Advertising

.- .- _- - -,-. - - >-IPWYLLGOR…

ANRHYDEDD I FEDDYG ADNABYDDUS.

--."SARZIE" BLOOD MIXTURE.

[No title]