Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

SAFLE MR. LLOYD j GEORGE.…

MR. BONAR LAW A 1 WILSON.…

.ATHRAWIAETH HODGE.

ICWRS Y RHYFEL. I : s

News
Cite
Share

ICWRS Y RHYFEL. I ADOLYQIAD YR WYTHNOS L %> I BliWYDK AR Y MOR. DAU PEN Y LilNELL YiN KVVSIA ETO. Y _(JERMAMAID YN bJAMO YMA. PAHAM A BETli WEui IIYNY? HH\\YDR All Y MOR. I Y ml;¡dd" )'d Ürwych' yr wytum<M ddiweddaf Ym Mor vjtoglead ar gyinu?u yr l?ldir<?ectct i-nwng dum 0 LYj]' Vjrennam a rhan o Lyn- ges Ijrydain. L.or.gau yseiin, buan, oedd yn ymi?dd o bob oelur )- L.?-o -\id yw holl lauy:ciun yr ymiadd nyd yma geiinyin, c?d •gellir caggiu mai rnyw beth fel a ganiyn gymerodd 1;- Nus Lun daeth nifea- o longau rhyfel Ger- mani,—ueudUeg o IlIa-ell debyg-allaii o hataii Zeebrugge yn Belgium i ior y Gog- ledd. Nid oas s'lc-rwydd betli oedd eu ham- can. Ty-bia ilia-i. mai am wneud dlUthrcyf- lym i'r SSianel i ymosod ar y neb agaffont yno oodd eu hamcan—fel y gwnaethant ddwy- waidi ychydig wythnosau yn ol. Dywed araill I niai ceiiio dianc o Zeebrugge tua Camlas Kiiel yr oeddeat am fod yr la yn ITurfio yn y mor yn Zeebrugge, a pliet-ygi felly y rhewid hwynt I fewn yno yn &egur hyd ddiwedd ?, Ae?,f Tua tri o'r gloch y bore daeth hiter o ?ii,- au rhyfel Pl'ydain, cyifein.b iddynt o rail maint, i;nd yn rlufo dim ond hanner dwgin, ?r eu gwadhilf. Gyda bod' y i'j?ydr yn dech- reu ce?iodd v deuddeg German ffoi1 oddiwrth j y chwech Prydciniwr. Ond pan yn ff0i tua'rl gogjedd, cyfarfydda^ani, a phedair eraill o I longau Prydain fel yr aeth o ddrwg i waet'h aril ynt. Yn y brwydro gymerodd le mae sicrwydd i un o longau'r Germaniaid gael ei suddo, a I bod amryw o'r lleill wedi eu niiweid.io yn ddir- iawr. Dywedir gan ein pobl ni fod dwy o I longau'r gelyn wedi cael eu sudâo. Dywed morwyr Germanaidd a ffoisant tua Ro land j fod saith ou- Ilorizaii hwy wedi cael eu suddo gennym Hj. Oherwydd fod y nos mor dywell ^analluogwyd ein llongau ni i weled pa ddifrod a wnaed ar y gelyn. Ychydig yn ddiweddaracli, mewn rhan axall o'r mor, cymerodd brwydr arall le. Yn 'hon <Wawyd un o'n llongau ni gan, torpedo, a chollwyd hi. Xiweidiwyd yn fawT os na s-udd- wyd nifer o longau Germani, a., ffodd y Weill am eu heinioes yn y tywyllwch. DAU PEN Y LLINELL YN RWSIA. Rhyw "ding-dong" a fu yr wythnos ddi- 'weddaf rh wng dau pen y Ihnen yn RW&la. Ddiwedd yr wytlmœ hawliai'r Germaniaid ^u bod wedi yn^oscd ar y Rwsiaid ger Ri?a. gai? gymervd 1,300 o ?gtarcharorion. Yr nn dydd ymosododd y Rwsiaid yH y pen arall i'r llin ell, gei- genau y Daui wb gan en nil 1 buddugol- iaeth, i-rLi',i- gelyn ar ffo, a rdioil atalfa yno ar daith fuddugoliaethus Maekensen. Yn y fan honno egyr y Datiiwb allan yn nifer o ganghenau. Yr oedd y Bwlgariaid, ddechreu r wythnos wedi orocsi un o'r cang- henau hyn gyda'r bwriad o oreJgyn y t-ir yr ochr draw. Ki buont yno ond ychydig oriau ■cyn i'r Rwsiaid ymosod arnynt a'u lladd, non I en carchaiai, neu eu gyrra i'r afon neu dro^.ti,' bo.b un ohonynt. AMSEROEDD^ENBYD GERLLAW. J Mae jjoyeth yn arwyddo fod amser oedd en- byd gerilaw. Avvgrymwyd yn yr ysgrifau hyn ychydig amser yn ol y buasai .brwydro caled yirFfrainoyn y gwanwyii. Tebyg yw yn awr y deohibiia'r brwydi-Q, hynny jmgbynt.. nag y tybid, ae y gwelir o bosib,t Brwydi- .Fwyaf yr holl Ryfel yn dtehreu o hyn i ben mis. Geill y frwydr hon benderfynu yn derfynol obaitlv •Germani am fedru dal allan am flw-yddyn ar- all,. Di^gwylir y ceisia- Liynge-s Germani hef- yd ddod allan. Os gwna bydd Llynges- Pryd- ain yn fwy na pharod i'w chyfarfod. Mae ein hawdurdodau mulwrol uchel wedi rhaigweled el's hir amser bellach y poeibil- rwydd y oeisia Y GERMANIAID LANIO BYDDIN YN LLOEGR. Nid yw y syniad: yn un mor wylUt ag yr ymj ddengys ar yr oiwg gyntaf. Mae. Ai^lwydd French wedi ein rhybuddio y galll hyn gy-rh- • eryd lie, a bod yn rhaid 1m fodi-it /barod' i wyne-ba y perygl pan Gwyr y Caisar yn dda. pe y danfonai Fydd- in yma. a phe y llwyddai honno i ISnic. na ddihangai un inihvr o'r hall l,tioedd,,Iieb gacl ei ladti iieii ei gymervd yn gareharor. EitJir ni phwysai hynny ond niyegys lhvch y clor- ianau yn ei oiwg ef pe y tybiai yr enillai GeiV muni rywbeth drwy abertinj Bydd'.n. Aibeith- odd filiwn o wyr yn yr yiraoscdiad ofer a di- iifdd ar Verdun. Abel!thod-d> o leiftf hanner hynny yn yr ymo-odiad ia. • Ac ni phetrasa am fonierit yrfri cliWar- ter mliwn, neu hanner miliwn, i'w; hsjngau with ymosod ar Brydain os tybiai ,yr en- iLai rywbetli drv.y wneud. PAHAM A PtlA FODD. Dan gwcstiwn &y'n codi"n naturi&l yw pa- ham F ant-m'?i. Gcrmaui ar ymo5odia mor 'Itollol an.obe?uu!, a pha fodd y g?U'd dwy? Byddin yma yng?'yt?b gwyiiaduriaeth di- flino rin Llynges ym Mor y Gogledd. Gellir atob y c-yntaf drwy ddweyd mai am fod Prydain a'i Chyughre.iiaid wedi gwrth- oei coy IlIlyg: y Caisar i w gyfarfod ef "mewn I Cynhadiedd H?ddwch y gwn? de, os'gwhao ?wbi. Hy?by-. erbyn hyn fod ILindl a?d?- 'ityuiad y gt?yu ar gracio, ac mai t'ai'n.y? l «Epian tn» cyn bir. Yr ymwybydd?a?th •• fod y dhytxld eisucc yn y golwg a 'g<mrhe.H'ddd.' y Gaisa'r i amlygu dymuMiad am G'nhadtedd Hodd?'ch.. Nid oas gan G?ma.m b?ach dd?'moti i lemvi y bylchau a wnear yh y H'dil1oedJ, Mae merched beHa.ch erp tro.- yn gwneuthiU' gwaith mihvyr yn Germani, I miodd y gellir gyrru pob d,yn giatluqg i-ddwyn arfau, i'r ffrynt i ymiadd. Mae. adnodda.u (iermani mewn •dymon felly eu dd.i: hyabyddu yn Hwyr. Gwir fod Byddin New 4 ydd, yn rhifo o lianner miliwn i filiwn yn awr yn mynod o dan ddisgyblaeth yii.Ger-. j maui cyn cael1 eu gyrru, i ffrynt- y frwydr; Eithr Byddin o fechgynios ac o heii WVr yd- yw. ac nad oes neb ar ol i lemvi bylchau. Dichon y gofynnir ai nid gwell fycfeiai def" Newydd yma yn ein herhyq ni yn .Ffraine. neu yn erbyn Rwsia, nu ya erbyn Cyd-Fydditt -Salbiiica. Yr ateb yw mai ofer a fydd ymdrech y Fyddin ewydd hon gan nad i bi" l. le bynnag y ■gyrria- hi --> mor belt ag y mae1 e-nnill y Rhyfel yn myne'i, Y goreu a fed rai wneud a f yd dai gohino odeic pan yr eni'llwn ni fuodugioliaietir Iwvr. Gwyr y Caisar, a phenaethiaid milwrol Germani liyniiy, yn dda. (Dyna piliaiii, I meddaf eto, y eeisiasant ein d'enu i'w cylar- fod mewn Cynhadiedd Heddweh. BodfllDl)- ent y pryd hwnnw, boddlonent yn awr, i un- i-hyHv delerau heddweh a.'u -gallupgeii't i ym- ddaiTgo-s gerbroii y hyd. ac nwchlaw pob dim a'u galiuogent i ymddangos yngwydd ac ym, marH eu pobl eu hunain, fel gallu milsyrol, heb ei orehfygu ac yn anorchfygol. Am y rheswnu n v vn ofnadwv pan wrthododd Prydain a'i1, Chvnghreiriaid. <ni.. cyfarfod mevtn Cynhad -"j ladd Heddweh heb nodi ohoni y teffcrau' [hynldwch ynghyntaif. Y"mgynddeiriogasanit« yn fwy fyfch pan yr amlygodd Prydain yr am- odau ar y rhai y boddlonasai hi wMiid. hedclwch. Golyga yr anjod'au hynny ddiwedd ar raib milwrol Germani yn y dyfodol. I l\L:w dyn gorffwylJog fe ci cynàdeiJ'io<a,111 wneud cymaint ag a fedr o niwed heb ystyr- I iact y perygl a'r canlyniadau iddc) ei hun, ae megys I CI CYNDDElfilOG.. j v rhaid cyfrif y Caisiar a'i Benaethiaid Mif- j wrol yn awr aehosii cymaint o niwod, ac o go fled, ac o ddioddef, ac o arswyd, i Bryd- I aill yw yn awr eu nod a,'u hawydd '|>ennaf. Pe y tybient y gallent drwy absrtliu Byddin o gan mil Iwyddo lanio Byddin araii o gan mil neu ddau L'au nul ar diaetiiau Dioegr, iiyd yn oed er gwybod ohonynt. mai colli honno heiyd a wnaent ar ol ei gianio, gWll- aent yn ilawen. 'iybicnt maj bargen aaa i Germani a ivcidai galiu1 peri aifrod a braw yn Llvegr hyd yn oed er costio o hynny rwy na thri c'han mil o tiiwyr i Germani ei hun" Rhaid yw cynif ar y posibilrwydd i'r gel- yn anturio gweitnied mor ynfyd. U"y Wi' Caisar i tsyrthio, fel y gwnaeth Xapoit'oii, mae yn benderiynoi, fel Sarn.Dii gyliL, o wiicud rnNN- y o niwed i'w elymon yn ei angau nag a wnaeth yn ei fywyd. fSonir eisoes yn Germani am ymgyreh mawr ganddynt ar y mor. Honant fod gan- ddyrit .Lynges o suddlongau mawrion. Hyg- yt'hiant suddo pob ilong fariiachol fydd )11 mofio tuag yma. A rhaid i ninnau beidio bod yn doiystyr o'r bygythion hyn er mor j ynfyd ydyirt. YMERODRAETH FAWR NEWYDD 5 Y CAISAR, i Yn y cytamser, hydi r.es y taxewir vr ei-- gyd mawr o'r naill du neu'r llall, mae'I' Caini- ar yn gwneud paratoadau anferth. Dywedir mai ei ymgais ar hyn o bryd yw cael gan Awstria, Bwlgaria, a Thwrci un ac oil i osod eu holl adnodau mewn dynion, ir«wn cyfasrpar. mewn arian, mewn popeth, vn gyï- angwbl o dan awdurdod Germani, fel v bydd- ont oil yn un galiu mawr unedig o da.n un lvwyddiaet-h er cario y rhyfel ymlaen vn fwy effeithioi. Os boddlona y gweledydd hyrmy i hyn. gol- yga barhad y rhyfel am gyfnod pellach ac amhenodol. Germani yw yr unig un o'r gwledydd hyny sydd wedi perffeitbio ei c-hyf- Undrefn o wneuthur y goreu o'i holt adnodd- J au. DiLulJ iawn: yw y Twa-c a'r Bwlgai-, heb faWr di-efij na lheol ar eu hadnoddau, ac nid f yw Awstria lawer iawn yn well. Eto i gyd < yn Awstria a Thwrci, ac yn enwedig yr olaf, c-eir cannoedd o filoeddo ddynion y geltid gwneud milwyr a byddinoedd ohonynt ond na ymunasant hyd vn hyn. Pe caffai'r C'msar f a Hindenburg awdurdod a gafael -ar y rhai hyn, gallasent eto ddal yn hir vn er- y lluoead gelvnion a'u, liamgyk-hant i heddyw ar bob tu. j Ac er mai fel mesur milwrol, dros gyfnod y j Rhyfel", yn u.nig y eonia'r C-airsar am wneud hyn yn awr, gellir bod yn sicr pe medlrai efe l'yddo i sicrhau cytundeb hedd-wch a ni yn awr heb dorri ei allu milwrol, y cadwai i yntau ei law haearn ar y tair gwlàd hyny ar ol y Rhyfel, ac v d'efnyddiai efe eu IIuoedd | p(A!o?a?th. a'u hcH adnoddau natuiiol, fel j y gwnaeth ag éddo Germani ei hun i barobc? | a)tn?!'y? ann eangach, mwy ?va?dlyd. mwy cl, ? 13. ? ?u 1lvd? hyd yn oed na hwn yn y dvi'od- • ol agos. Dyna 'berygl sviweddo! v rhaid :'r j bvd gwareiddiedi.g cradw gon-g arno. j

-,----I D I W E DDA RAF.

BWYD YN LLE CWRW. j

I MASNACH AR Y SUL.

[No title]

Y (JYNGKES LAFUR/

I: s o i) IADTII •11