Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

-...._...,.....-_._-..::-...-.-CORFHORAITH…

AOENILL NERTH;.: I

[No title]

,CYFARFOD MISOL LLEYN i

IPRIF YSGOL CYMRU I

CYNGOR PLWYF LLAN-I ' LLYFNI-

[No title]

,ARFOM. t

I - - - IGWYRFAI.-I

I'CAERNARFON.I

News
Cite
Share

I' CAERNARFON. CynhaliAvyd eisteddiad o Dribunlys Caer- narfon, nos Fereher, o dan Jywyddiaeth y Maer (Mr. Charles A. Jones}.Wel!e'r dyf- arniada.u :-Pasiwyd fod y rhai a ganlyn i gael eu harehwilib gan y meddygon:—Mr. H. Jones, Bodgwyuedd, Bethel Road, Caernar- fon; Mr. E. J. Hughes, 21, Holywell Ter- race, Caernarfon.-M.1,. T. W. Williams ac Albert Glover, a waKanaethamt yn y gwaith trydan.—Mr. R. E. Parry, 7, Wynne Street, Ca?rnaj'fo?.— H?wJiwyd rhyddhad gjtn Mr. R. Wdliams, eaermaen, Gatehouse, cndy, Yr f>edd wedi pasio yn C 1. I'w roddi ar restr "substituition".—Mr. R. W. Edwards, gor- uclliwyliwr y Co-Operative Stores, Palace Street, yr hwn a basiodd yn C 3.—Rhydd- had amodol.-Caniatawyd ,tri mis a ryddhad i Mr. T. Jon. cigvdd, Palace Street, gwT priod 31 mlwydd1 oed.-Hawliwyd rhyddhad dros Mr. Ed. White, ceffylwr, a gyriedydd, etc., yng ngwasanaeth -Nlr. Thomas Owen, Royal Stabei.-Tri mis o i-yd dhad. -Ape lic,,dd. Mr. Thomas Williams, cigydd a ffermwr, Stryd y Llyn, an. ryddthad dros ei fab, 19 mlwydd oed, yr hwn oedd yn ei wasanaeth. Tri mis o ryddhad'.—Mr. A. Vaughan Evans, gwr priod 31 mlwydd oed, Segontium. Road Souih. Tri mis o ryddhad.—Mr. J. R. .Jone, Hafod Terrace, "printer's machinist." Tri mis o ryddhad.—Mr. R. H. Roberts, warc- liousemart. gyda Mr. J. R. Pritchard, Stryd y Llyn. Nid yw i gael ei aLw hyd1 LMawrth laf. Pasiwyd nCtd yw y rhai a. ganlyn i'w galw hyd Ebrill laf.—Mr. W. O. Griffith, picture framer, Bridge Street.—Mr. R Roberts, pic- ture framer, Stryd y Llvn.—Mr. Bleddvn O wen, Market Street,, vng ngwasanaefth Mr. G. O. Griffith (Hyd Mawrth laf).—•Mr. C. E. Land, Bangor Street,—Mr. D. O. Jones, cl-.e yn Swyddfa'r Gorfforaeth.I'w archwilio gan y nit-dd,on, -zM.r. D. J. Davie,1?, clerc, etc., stvyddfa'r diweddar Mr. R. R. Stythe a'r Cwmni.—Tri mis o ryddhad.—Mr. Johm gof. gyda tr. D. J. Williams, Porth vr Aur.—Tri mis o ryddhad.-

[No title]

j ANIBYNWYR ARFON.

SURXI YN YR YSTUMOG YN ACHOSII…

BRAWDLYS MON. I

- -I -!?I -MARW -GWEINIDOG.…

Advertising

I TALYBONT

I CAERNARFON I

I PENYGROES

ISUITS GIVEN AWAY

CARMEL

I-BANGOR.

Advertising