Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

-...._...,.....-_._-..::-...-.-CORFHORAITH…

AOENILL NERTH;.: I

[No title]

,CYFARFOD MISOL LLEYN i

IPRIF YSGOL CYMRU I

CYNGOR PLWYF LLAN-I ' LLYFNI-

[No title]

,ARFOM. t

News
Cite
Share

ARFOM. t C^rihaliwyd cyfarfod o DribuKlys Apel y Nihaernaa-fon., ddydd Iau] Mr. Rich- ard Davits, Pocrthmad^g (yn y gadair). Wele,'r d,famiadau, Mr. Henry Price, Cao'rffynon, Penisa'r- waen. Rhyddhawyd ef hyd Rhagfyr 31 o'r bl.-ieii.-Ithyddhad hyd Mawrth 31 (terfynol). Mr. T. Roberts, Caegwyn, Waenfawr. Rhyddhad hyd Ghwefror 28, ac i gael, ei arch- wiJio yn y cyfamser. Mr. D. J. Davies, Llys Gwyrfai, Llanber- is, yr hwn a weithredai mewn gwailih cad- ddal,pari,tu. t%pelia-i'r Cynryehlotydd Mil- mrol yn erbyn y rhyddhad amodol troddwyd; iddo.Rhyddhad hyd Chwefxor 28, a £ i gael ei archwilio yn y cyfamser. Mr. Morris Williams, Bryn Meillfon, Beth- el, saer coed, etc. Apeliai'r Cynrychiol»ydd 61, saer 4coe d etc. Ag?i adi l i d hyd, ?'4awrth MElwroI yn erbyn y rhyddhad hyd Mawrth I 15 ganiatawyd iddo. Nid yw i gael ei alw 2Ft Street, Uanberit?. Apeliai'r Cynrychiolydd Milwrol yn eibyn y rhyddhad odoll iddo.—Rhyddlhad hyd Ebrill 30, ac i gael ei •jwchwilio gan y meddygon yn y t-yfamser. Mr. W. Jones, Bryngwyn Uchaf, Llanrug, 'chwarelwY, 34 mlwydd oedl. G-wrtbodwyd 'Avfidihad iddo gan y Ti-ibunlys Ll-eol.—Nid yw i gael- ei alw hyd Chwefror 38. ,Nljr. G. Owen, 7, Charlotte Street, Llan- beris. Gwrthodwyd rhyddhad' iddo an y Tri. bu??yR I.!eoI.—Md yw' i gael ei alw hyd 1117,1111:?foTr 28ain. Mr. T. Jo-ne-t- Felinheli, ctfiero mewn ariandv. Allia.i'rCynryclhrolydd Miiwrol yn erbyn y r'hyd<lhad hyd Mawrth 12 ganiata- wyd iddo.—Nid yw i gael ei aJw hyd Chwef- ror 28ain. Mr. J. R. Thomas, Gliascoed Park, Fenisa'r- waen, gwas fferm, 27 mlwydd oed'. Gwi-th- odwyd rhyddhad iddb gan y Tntbunlys LleoL —G wrthodwyd yr apd. ApeHodd Mr. D. Parry, Tanvgarreg, Clyn- gwas fferm, 25 mlwydd oed, yn erbyn dy?arniad' y Tribunlys ILeot yn gwrthod rhydd- 'h?d iddo. Rhyddhad hyd Mawrth 31 ac i'w archwiio gan y meddygon yn y cvfamser. Hefyd, apeliodd Mr. William Piicq Cae N'ewydd, Llanmg, saer ooed, etc., 36 mlwydd oed, yn erbyn dyfarniad y Tribunlys Heol yn gwrthod rhyddhad iddo.'—I'w ar chwilio gan y modoy. g APELIADAU AM AIIJ-WRANDAWIAD. Apeliodd y rhai a ganlyn am i'w hachosaoo gael eu hail-wrando Mr. E. Williams, The Ilomes, Caeatihraw, fPermwr a saer coed, 32 mlwydd oed.-Rhydd- had amodol i weithio ar y tir. Mr. William Thomas, Cefngwydyn, Seiosi, chwarelwr, 26 mlwydd oed. Rhyddhad hyd Mawrth 31 (terfynol). Mr. Humphrey Closs, Vaynol Arms, Nant Peris, bugaiL-Ei ohirio. Mr. H. R. Hughes, 1, Cavan Street. Taly- sarn, chwarelwr 36 mlwydd oe-d.Gvi-thod wyd yr apel. Mr. E. Williams, Ty Newydd. Clynnog, gyrwr cerbyd modur, 32 mlwydd oed.—Gwrth- odwyd yr apel. Mr. W. J. Griffith, LIys Blodwen, Peny- groes, creigiwr, 36 mlwydd oed.Pythofnos o ryddW i'w archwilio gan y meddygon. Mr. D. H. Griffith, Madryn House, Llan- mg, llythvr-gludydd' cynorthwyol, dilledydd, etc., 40 mlwydd oed.-Gtvi-tbodw d yr apeL Mr. J. Jones, Tanywaen, Rhostryfan, ad- eiladydd, 35 mlwydd oed.—Gwrthodwyd yr spegl Mr. Owen Moses, Ty Mawr, Llanddeiniolen, bugail.-I'w archwilio gan y meddygon. Mr R Hughee, Drwisdengoed, Llanrug, gwas fferm, 32 mlwydd oed.-Rhyddhad amodol (substitution). —————

I - - - IGWYRFAI.-I

I'CAERNARFON.I

[No title]

j ANIBYNWYR ARFON.

SURXI YN YR YSTUMOG YN ACHOSII…

BRAWDLYS MON. I

- -I -!?I -MARW -GWEINIDOG.…

Advertising

I TALYBONT

I CAERNARFON I

I PENYGROES

ISUITS GIVEN AWAY

CARMEL

I-BANGOR.

Advertising