Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

1iIL..6' ,tab ILI ,I AeV -&aX' For the trilling 8am of 1.2/1 it E?????!!?? .<???????? monthly you can have this very handsome ^^■n Wfrv ?"H trichord. ?€OLD MEDAL" British made Piano, "J and the instrument is delivered to your door, packed free and carriage BiB?????B????M??!?? ? paid immediately on payment of deposit. We are the largest piano and QB organ firm in the world, and not only guarantee to save you POUNDS ?f fly ??B??????MBBBMiB??W ?" buy direct from us, but we offer you a much wider choice of instruments ?jStS ? H■H^g§Mg|g snS9 £ 9 £ gHHi|l9l k and more liberal terms of payment than you can obtain elsewhere. I' OTUraH We supply ALL the world's most celebrated pianos and organs at bargain prices and t? ?mS???gS??????SJB?B??! on terms of payment to suit the pocket of every purchaser. Organs from 6/- monthly Bt ?NB??t?tzS??????KSS???t' We take ? instruments in part exchange, refund railway fares to patrons, allow Stt?? ??????H?Mjjg????????MMr ? approval, tune for 12 months free, and give a 25 years' guarantee. & ■Hp[W] QanetSonsu [HE]I FOR LIST 4Ce APTAAGLE OGAURET jt  FREE I HI BR* 19L 156, HIGH STREET. BANGOR. I I FN PIRC EM. P 1 R E CARNARVON MONDAY TUESDAY WEDNESDAY MiSS JULIA DEAN ;in art Exceptional Triangle Drama, entitled: MATRIMONY Or TWO CAN PLAY THE GAlE. IN FIVE PARTS. Also,— THE CENTLEMAN BURGLAR. Exclusive Two-Part. Comedy. Prices of Admission: 1/2 7d 4d WILLIAMS & Co.'s Great WinierSALf NOW PROCEEDING. FOR 15 DAYS ONLY. January 12th, and ends January 27th. PLENTY OF BARG AIN SUM COATS,COSTUMES, DRESSES, MILLINERY, BLOUSES, UNDER- WEAK, &c, OVERCOATS, RAINCOATS, SUITS, &c, (CII SHOP OOLWENITH, PENYCROES. CAMBRIAN RAILWAYS. r EGG AND POULTRY INDUSTRY ARE THE WELSH PEOPLE ALLOWING THE OPPORTUNITY TO PASS OF ASSISTING THE NATIONS POOD SUPPLIES by the KEEPING OF POULTRY AND THE PRODUCTION OF EGGS. THE QUESTION IS AGAIN VERY FORCIBLY BROUGHT FORWARD BY THE STATEMENT IN THE PEES S, THAT DURING THE FIRST WEEK IN JANUARY THIS YEAR, OVER 7 MILLIONS OF EGGS WERE RECEIVED FROM EGYPT, and 360, 000 FROM AMERICA. The present is an opportune time to extend the Egg and Poultry Industry in Wales, and the CImbriaii Rail.w-,tv,; Company, through the Agricultural Organisation Society, are prepared to arrange lectures addressed by experts, at any Town or Village on the Company's System, free ot charge. Fuli information, and leaflets on the Rearing of Poultry, Egg Production, etc.. can be obtained FREE OF CHARGE, or application to the station roasters, or to Mr Herbert Wiiliams, Superintendent of the LinL" Oswestry. Oswestry, S. WILLIAMSON, January, Manager. ANRHEGION. ANRHEGION. SHOP HIRWAEN, PWLLHELI. V Cannoedd o Fodrwyau, Bracelets, Necklets, a Pendants, Digonedd o drtewiso Wristlet Watches i felbion a merched (Special Army Watch luminous dial). Spectols o bob math argyJer pawb. COFIWCH ALW YN ilUAN AM FARGEN, D. GRIFFITH.* i Cwmni Yswiriol y Guardian J 8EFYDLW7D IfBL t ? M! Swym.-H, LOMBARD STREET, LLOMAIM i <e '——— ? ? ? ?—- CYFALAF WEDI El DALU t ;y J&?000,000 j! J CYFANSWM YR EIDD0 DROS 6,918,000 || INCWM BLYNYDDOLDROS 1,387,000 <> S J > Math o Yewiriatmt mae'r Cwmni yn ddelio ag ef:— < k 4 -AM TORI 1 DY GAN I?MtON. CERBYDA.U MOTOB, i\ B WTD, STCRWYDD, GWYDR, V i j DiAMWAIN, IAWN I WEITHWYB, j J + Jl # GOKUC0WYLIWB YM MHOB SHAN 0 OGLEDD CYMBU. <1 { YSGRIFENWCH AM RAGLBN AC 1NWY GORUCHWYLIWE AGORAE. S-T,REETO b ? Yegrifenydd Tr:gianoI:—KBNT? FH T. GRAHAM. ????????????<a??????<?? ?%? .???'<t?????????????? | PROF! Y GOLWG. I PROn Y OOLWC. ❖ DYMUNA t | R. G. OWEN, F.S.M.C. | WNEYD YN HYSBYS EI FOD AR GAIS LLUAWB O DRIGOLION V |Carnarvon A'R CylchoeddI WEDI SICRHAU LLE CYPADDAS AT BROFI'.R;;(;OL '\TG ? YN ? ?BEE HIVB (TURF S?ARE), CARNARVON? ? 'AC YN BWRIADU YMWBLED AR ❖ Sadrnau Cyntaf a'r Trydydd yn y Mis ❖ vvO?J — 1.1, ■ I I ———————————  < ':(tt -A. ■ i4z Raston Proctor Oil ENGINE THB BEST VALUE ON THE MARKET. 4i B.H.P. 38 I I 7 B.H.P A" I • I 10 B.H.P ass I I I I Plus 5 per cent. ad. 1 "ar. ■ zi. PABJRY ] Electricity Works. Wf. UN Al BRIDCI. MAE'R Pi U A F WE PI BOD.! H tl' i ¡,' ;?' f r f r .i.¡;.J.ólI. A. 11 i J; h'Í.J i> Ac rcae mwy o acgen i | CiETREF CLYD A CHYSITRU j| Y GAUAF HWN NAG ERIOED. !| !» I gyfarfocl a hyn yr ydym yn rhood i ]! t BAKGrEINIOK GWIRIONEDDOL ]| j! mewn jj I Couches. I ;[ Sofas. I I ? Easy Chairs. | Chesterfields Wicker Chairs t Draught Screens 0 Hearthrugs. Coal Boxes. <j Matresi: Gwellt, Flocks. I j| Rhawn a Spring. !| j| Gwelyau: Haiarn, Coed, a Phra s j; GRIFFITH. J ONES AND Co., CAERNARFON ji J[ ?BANGOR A PWLLMELI. !> 1 j! j ■ ???????????????4?4???? ??4??4??4?????:? ? NID YW S R R I ra"* EVANS,! I r'FESTINIOG I & $YN PRYDERU AM |[ | T WELL A'R DARFODEDIGAETH « ? WELLA'R DARFODEDIGAETH t i WY NA RHYW AFIECHYD ARALL f I IV 1 ID OES EISIEU I CHWI FYN&D ODDICARTREF NA PHRYDM ? t V[ AM FOD AMR?W FEDDYGON WEDI METHU. ER CYMERYD M ? ? POTELAm GAN UN MBDDYG DAR LLENWCH A GANLYN, A ¥■ J J GADEWCH IDDO SIARAD DROSTO EI HU, CEWCH CHWI Y CYFAR- «' J WYDDIAD, YNA BYDDWCH FBL HWY THAU, YN BAROD I DHIOLCa # Vectw View, Koant PIeaaant. "w- Ll*nrwat. ? MRI. MORRIS EVANS A'I GWMNI. ?- ? Anwy? Syrs,- ?. Tua thair blynedd yn oi yr oedd a&echyd fy machgen deg oed yu T creu Uawer o bryder i m. Bu yn cael moddion pn amryw Feddygon, ? a chymerodd gan o? bedair potel ar hugain (24 bottles); ond yn Us ?' ? gweu&. yr oedd yn myned yn ?aeth a gwanach bob dydd. Yr oedd wedi myned mor vran fel nai gallai seiyll ar ei draed, a thyatiai y meddyg ei fod mewn gradd pell o'r Darfodedigaeth, ac nad oedd ond gobaith gwan am ei adferiad. Y pryd hyny cefaM ?y mherawadio i roddi ryWg ar aich cvfur. ? ? Ian chwi, eef ei iro = bob not ? bore <? Olew Teuluaidd Koma .Tanø, a chymeryd y "Capsalea." Dilynaiø y cyfarwyddiadan, a hawdd gweled iod y bachgen (+ ? yn gwella bob dydd, ac ym mhen tri misr ar 01 dechrea gyda'ch cy- f eirian chwi yr uadd wedi gwella yn holliach, ac mat wedi bod ya 2^. berfaiUt iach y tair blynedd sydd wedi pasio. Credaf yn gadarn y boaswn wedi colli fy machgen onibai am eich meddyginiaeth chwi, ac oddiar hynny y Mae yn bleaer mawr I p uy y mae vn b l eser mawr genyf gymeradwyo cyffeiriaa Morrif EnDS i bawb welau yn dioddef n yn gyfelyb. Teimlaf mai fy nvlwydd 1w dwyn y dyntiolwth hon i'ch ?. maddyginiaeth, a gallwch wneud 8nrbyw ddefnydd 0 'r scbod ?. ag y gwelwch yn ores. Ydwyf, gyda Uawer o ddiolch, <+ ? The Royal London iMQEMce, H WILLIAMS, -? Finebury Lane, London. District Saperintendenf. t ft — —-— —————————— ? S YBGRIFENER AT MORRIS IVANS A'l GWMI AM GYFARWYDD- ?. ? IADAU. BYDD ODDEUTU GWERTH Mil. Y MIS YN DDIGON & S I UNRHYW UN IW DDEFNYDDIO 1 2 MORRIS EVANS & Go., FFESTINIOC N. WALES I • ¡ Y GWAED YW R BYWYD. I OS BYDD Y GWAED N l)EN-E,-LT -MA.Eg]R CORPH YN NYCHU GWIN COCH TANGO [TANGO WINE] GOREU BUDD, BUDD IECIIYD Ojrnwys y budd hwn ynddo ei hun holl fuddion a gwir dedwyddwcii "bywyd, ond i .i "arfer y byd heb ei gamaurfer." Nid "ynyna yn unig, cynwys feafyd y bnddion am y rheswm fod mwynhad gwasia-dol o lechyd yn sicrhau taliad digoll o'r crfraniad- au, a pho m-wyaf y deil iechyd heb fod goreu ..g y sydd yn pertbyn irr— -Y'SWIRIANT CENEOLAETHOL" eisiau pwyi>O arm, nrrnyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyd yr oeciran addawedig. Mewn llawer iawn o acliosion mewn bywyd, nid oes ra.gor.-uih moddion na'r— GWIN COCH TANGO ddal ysbrydoedd dynion .yn fywiog pan fo llafur a Dudded caledwaith yn ymoeod ar eu cyrph. Y mae y TANGO WINE i'r cyfryw rai fet gwlitK » pw i Slir erm y sychedig. Crea -vaa-d newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona -IT iselfryd, PURA Y GWAED. rhydd egni i'r Ilnddedig, bywydoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd o'r nev-ydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fua.n eich bod yn derbyn lleslxad oddiwttho. Deu- wch i deimlo eicii gwaed yn ffrwd hylif a chynes yn Uenwi eich gwythienau, ac yn icyfriuaa BYWYD O'R NEWYDD d-wy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffvgiol 0 iechyd oherwydd gwaekdd gwaed, neu ar 0] rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fynu ar unwaith i geisio potelaid oliono, set' No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd oetrch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn hwn y mat eich mawr angen. TYSTIOLAETH. Mra. Hughes, 20, Talieein Street, Llan. iet dno, yn ei llythyr diweddaf a ddywol. "Mae eich Tango Wine yn haeddu can- moliaeth uche. l oddiwrthyf. Mae fy ngwaed. puredig fel ffrwd toreithiog vnof."nhunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wed ffoi, a'm bywyd wedi troi yn fyvryd newydd. Diolch am i mi glywed am aano. Fferyllydd Adnabyddus: "Gwin Haiarn Tango ydyw y peth sydd ar eich geneth fach ei eisieu. Nid rhyw gyByr ydyw, ond bwyd "organaidd" at y gwaad a'r nerfau, A Fy tM? y peth goreu y gwn am dano at \?ed feDea Go gwendid eyffmdinol. Byddaf yn pi roddi i ty ngwraig a'm plant. I Rhodder prawf ar un botel o'r goreu 3s 6c j ail, 2s 6c; trydydd, Is 9c. I'w gael gaa Charlton, Llanrwst; William Williams, Bar.. lech; Roberts, Portmadoc; William OweR Druggist, CoweH, Penlan Fawr, Pwllhelil Bowen, Chemist, Criccieth; Mr. David Wil- liams, Stag, Dolgelley; Thomas, Cross Keys, Blaenau; Charlton, Llanrwst; Thomas, Hol- land Arms; Williams, Druggist, Holyhead; Lake & Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, Penmaenmawr; Roberts, Chemist, Uanfair- fechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen,. Vaynol Arms, Pentir; R. W. Owen, Halfr- jeay, Portdinorwic.