Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

I ADDOLDAI GWlliGION —GW.AS-…

A MA I-ViiWYP. SIR CAERNARFON

————-0040 ) Y SI-I YLLFA BRESENOL…

News
Cite
Share

———— -0040 ) Y SI-I YLLFA BRESENOL I 8vr,—Carwn wybod a oe< CyngoT Tref yn perthyn i dref Caernarfon, fe! ag y ppr?'hyD i drefi erei'.l yn v sir? O oes1, y mae'n ftico* fod iddo w;t'h a, pwysig. Own- Sown enwi rhaj pethau a guibeitfiiio na fydd angen ail al-w ^vIw atyTit. Un pet-h pwysig o'i waith mi gredaf ydyw rtlieiieidd'io'r farrtli- nad bob Sa/lwn:. Y mae'ii sicr y bydd rhyw- j an yn barod i ofrn,-Beth gydid <1, wtielb r, Cyngor Tref a'r farehnadYn atebcad gof- v.naf finnf:,—Beth syefd a wnefito Cyn-gor Twf PwK/heli a'r fa-rehnad?. Y nta* Pwf'h^li wedi ceisio cvrraedVi at gyfiawnder (a dyma. air maiwr y dyddiau hvn). Un pc,th ag y teimliir oddiwrtJio bob Sad^i-n vw. maii- <.ivn,.on sydd yn p'>"vni! vn M'hvvillheli ac yn LHnii'gefm, ac yn ym matchnad Caernaa-fon ddydd vn petvd'erfyn.u bet.h yw pm yr ymenyn i fod. Er en.gTaifft, ym MhwMheli, lonawr 3, yr oedd pris ymeriyn fftes; yn h gle; yn Llangefni, Ionawr 4, y prig, oedd j Is 9c )iid yng Nghaemarfon, ddydth Sadwrn, Icnawr 6. yr oedd r)r: yr ymenyn yn 2s Ic Pwy oedd yn pemi'r pris? Cyn beiied, ag y mae ein gwybodaeth ym myned, y dynion sydd yn prynu ymeRyn yn y dd«. v •"ac ehnad1 uchod. Credaf y diyiltai'r Cvngor Tref ?odi dynion i'%N- bi-Wo ar wa- ) han i'r dynion hvn. Blin 'jfTt.r.yf orfod gahv svhv at bethau fel hyn, ond yn sicr fe ddylid giWieud gweH; tTefniadau, a'r cyfryvv yn fwy wymeb-ag-oirect. j Y mae pedt-T Ilen bum ceiniog y pwys yn. ormlld o eW a.r bwy- o ymenyn. Y gwir- I ionedd 'w fod Rawer yn :vmgei6>iû at fod yu: aelod ar v Cyngor Pl'vsyf neu'I' Cyngor Sir, j ac ar ol cael ei dtdevvis ym meddwl nad oee eisiau iddo wneud d'm. Petih p'vy-v? a..arll a ddy'.id wybod yw,— Ymha le v m^e'r Cyngor Sir mewn argvfwng fel y pre-,eno'.? Sonia Mr. Evan R. Davies lawor a.m v Cvngor PiWtvf, fit !hyn sydd iddo i'w wnend. Tyhed nad^ oie« dim i'r Cyngor I Sir i'w wneud mewn .vgyfwTig fe? hyn? Dv- I munwn ei Nve,ed -n arc yn tvfii all- a.n o'hono'i hun er mwyri gwneud rhywbetJi. Os In \H'; rvvbetih i'w Witeud, m; garwn yn fawr iddo beidio gwa.-fcrnffu e;n hvarian yn yr argyfwn^ pT^e~euol. Wrtb ddweyd hYll nid WN-f yn ^Iwevd gormod. EngTaifPt o hyn yw iddvnt gario tua 100 tunei", o genyg man i ardal neiHtuol: fp'n tywai'ltwyd vrna ac acw ar derfynau tai-ddalwyr yn yr ardal, a'r can- lyniad oedd i'r p'?nt wD?d'dpfnydd c<hpnynt f i'w !!uc'h? ar ?l DoM a sret-ddent ar hvd' y ffordd. Faint crostiodd en clndo yno i'r Cyng- or? Y mae .bonyna'n un fFordld1 i godi r dreth. ac i ws'trafFu. Fronid i warno ydyw trwy "-hib.iu y ffordd- ag y mae'r Cyng- or Sir yn'Z'¡lpdhe(ld' fod pum llaith o ffordd yn ddigon IIvdan. Y c'hvdtig flvnydd- oedd yn nil1 vr cedd vn rhaid cael wyt-h Hath o led o ffordd, pan v buwyd mewn trafft"rlh gvda'r d:weddrr Mr: W. A. f larbishire yng- hylch cae! tir i ledn'r ffordd ym MaHadeuJVn. Heddlyw, y m.-ie'r ffordd yn cael ei ohwblhau j biim llath. ac y miie hvnv yn <joly<ru cost. Os y cerir T),-t,h au fel hyn ymlaen bydd y cos+au'n anferth. Nid er mwvn bvciianu dim ar v Cymror Serr VT vd vwf yn ncdrr petha11 yma, ond ohar- wvdd fv mod vn teimlo i'r byw o dan bwvs v trethi. a'r fTf'^hiau yn profi mai afreidiiol vdTw'r srwari-o, ac olherwydd hvnnv vn traa- -i.rafr. Go n, r"f>;<! gan y Cyngor Sir waitih i'r dvnion d^'ler.t jael eu nanfon at V fferm- wyr er mwvn cnel! rbagor o ym.boi-tb. Y mae f!awe.r Aanor i'\v ddweyd ond, ymataliaf ar I Km Yr PlcMod1, u. TRETHDALWR. 1

[No title]

LLOYD GEORGE ACI ASQUITH.…

-I COLLI YSG-WNER._I

CAERNARFONI

Advertising

ABERERCI- I

Ebenezer--I

I NANTLLE

Advertising

-....-_.:..........-._-I CYFFO;iDiD…

FOURCROSSES.i

FELINHELI

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

WAENFAWR I

ILLANBERIS .!

r-PORTHMADOG-.,

Advertising

[No title]

TALYSARN

GROESLON

8ETHESDA

,I PENMAENMAWR.

LLANFAGLABM

Family Notices

MAR C H N ADO E D D