Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

I ADDOLDAI GWlliGION —GW.AS-…

A MA I-ViiWYP. SIR CAERNARFON

————-0040 ) Y SI-I YLLFA BRESENOL…

[No title]

LLOYD GEORGE ACI ASQUITH.…

-I COLLI YSG-WNER._I

CAERNARFONI

Advertising

ABERERCI- I

Ebenezer--I

News
Cite
Share

Ebenezer I DAMWAIN ANGELOL.—.Piydnawn fydd Gwener, y 12fed cytisoi, pan yn diiyn ti or- uichwiyliaeth yn ehwarel IJínorw, cyfarfydd- odd Mr William John Hughes, L1 wtylx^i, a dam wain angeuul. Cynhaliwyd trengih0 1 gan Mr Peiitir WRliams prydiiawn Llu-v, Yn I nghapel Libanus. Ymddengys oddrwrth y tvstiolaetha.u rod ii wyd ei baa-tner, Mr. Robert O. Jones, Garreg Wen, ac a gadarn- hawyd gan lr:. John Williams, Dmorwig House, a John RiAerts, Terfvll fod yr y-m- adaiwedig wedi sieth-u twll bychan dn or gloch, ac ax 01 amser hedciwch, gaii ifod pob peth yn ecfryeh yn ddiogel, ei fod wedi driniao i fyny [lito, uclider oddeiutu pytntneng RatK i weled beth oedd y caniyniad, ae yn hollol ddirybudd' wele wyneb y graig yn I gollwng i'w gyfarfod ac yn ei daraw i lawr .Ili iadd ar amrantiad. Rhoddodd Mr Dd, Evans, overlooker y rhanbarth, gymeraiwv- aeth nohel i W lliam John fel gweithiwr yn bro.fiadol, gofalu?, a pbarod iawn i ai-eliwilio ei graig ar yr awgrymiad lleiaf. Dychwelwyd rheithfarn o farw ol aeth ddamweiniol. Ar igynygiad' blaenor y rheithwyr, Mr ow onrho- M&" Hughes, pasiwyd plte'dlais o gvdiymdeim- lad llwyraf y llys a'r ttulu yn eu proi'tdig- aeth chwerw. Ymddamghosodd Mr GunA ar ran VndHb y Clrwarelwyr; Mr J. C. L1. Wil- liams ar ran yrnddiriedolwyr y ehwarel. a Mr Jones, Arilygjvdd y Chv. arelau, dros y Lyw- odraeth. Yr oedd William John yn 36 mlwydd oed. ac yn ifachgen rliagorol mewn 1 lawer cyleh. Wedi cytTiOTthwyo ei dadi ers onisoedd beHadh, bron na ddywedevn vvodi hod1 yn dad da i'w de-uiti. Ohprwydd fod ei dad adref ers in'soedd lawer yn dioddef oddi- wrth anhwyldeb ar ei droed rhoddai Y1 oil o'i en ill ion tua.gat gad w eartrei, a dwyn ei frawd i fyny yn yrY sgul Ganolraddol. Yr oedd yn ael'od fliyddlawn o eglwys Disgvvylf.a, yri flaenor ers blynyddau, a.c yn hvnod Yr oedd yn ddarllen- wr mawr, yn un o'r rlnaii mwyaf evson yn y Iilyfrsell Rydd. Bydd yn golled clrom ar ei oJ. Cydymdeimlir yn ddwys a'r teulu tc a'r eglwys pi eu profedigaerth. Cvmerodd yr angladd Ie yn mynwent Macpelah, am. 2.30 rum. ddydd lau, Daeth tvrfa luosog iawn i dalu y gymwvnas olaif iddo, a gwasanaethwyd gan v Parch. Wlliam Griffith. Disgwylfa. ei we;nidrog. a'r Parch. Hugh Edwards. Lib anus. CWRDD COFF-k.-N--os lau, yn nghapel Difjgwylfa, c^niia^iwyd cyfarfod' cotffaidwr- iaethol am y diweddftr Private John Edwin Jones, Tynyfawnog. Yr oedd John wedi ym- fudo i Canada ers rhai blynyddau, ac wedi ymsefydlu mewn bunes yno. Ar doriad aJlan y rhyfel gwerthodd y cwbl ac ymunodd a byddin Canada, a daeth drosodd i Irwliad hon ac yn ddiweddaf oil i Ffrainc, He y collodd ei fvwyd yn ystod y mis diweddW. GwasAn- aethwyd yn y owrdd coffa gan y Parchn. William Griffiih a Hugh Edwards. Chwar- euwyd y "Dea.d March" gan Mr?. Griffith, L'myfyr. Cyd;Jn.dleirnlir i'r byw a'r too- luoedld yn eu profedigaethau chwerw.

I NANTLLE

Advertising

-....-_.:..........-._-I CYFFO;iDiD…

FOURCROSSES.i

FELINHELI

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

WAENFAWR I

ILLANBERIS .!

r-PORTHMADOG-.,

Advertising

[No title]

TALYSARN

GROESLON

8ETHESDA

,I PENMAENMAWR.

LLANFAGLABM

Family Notices

MAR C H N ADO E D D