Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

News
Cite
Share

BETHEL A R CYLCH ADREF 0 I FRAl.Nf'.—Y^ v.ythnos ddi- weddaf ymwelwyd a, ni gan un o'n milwyr, o Ffrainc, sef Pte. Hugh Owen Williams, Post Office R-ow, Saron. Da iawn oedd genym ei weled yn edrych mor dda, heb fod adref er's pymtheng mis o'r blaen. Ein dymuniad ydyw or iddo gael dyfod adref yn fuan eto. Brvhied yr amser pan v bydd heddwch yn teyrnasu, fel y caiff pawb ddvcliweijd ac aros adref. YMADAEL.—Ddydd iSaiwrn diweddaf ym- adawodd John W. Owen, Rhos Alun, am Ler- pwl. Hefyd, Ellis O. Pr-rrv. Minffordd. yntuu am Lerpwl. i weithio. Hefyd, ddvdd Mercher ymadaw-odd David Davies, Cefn Grvddyn, Seion, am y gwaith end d 'arpa • i orthwich. Dymunwn bob IIwyddiant. i'r brodyr VIlla eto. GWAELEDD.—'Drwg genym am waele-dd y brawd Hugh Row1. r,ds. S^ion.— Hefvd, Mrs. Jones. Penrhyn Bach, a Mrs. Williims, Ty Capel y CysngT. Dymutiwn atf- feriad buan iddvnt. YML NO A'R FYDDTN.—Yr wythnos ddi- weddaf v-iiunodd William S. Davies, iSeaon; a S'imusi Morris, Fachell; hefvd. Tsaac Par-rv. Bethel, a Richard Jones. Shop. B the!. Ein .dymuniad-au goreu i'r pelwar brawd yma eto. AXAFU.—Drwg iawn cenA-m ddeall am Robert Thomas, Brvnhyfrvd. Vdd adrrf ar hyn o bryd. wed-i anafu tipvn ar ei f'-aich tra. yn dilyn ei alwedijjaeth yn y chwarel. Dym- uuwn iddo wellhad buan.

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising