Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

News
Cite
Share

I — I CWMYGLO A-DREP.-Da oedd genym wekd Pte. John i G. Williams, Ddolfach, a Lnce.-Cpl. J. Emrys i Hughes, Cr.iigydoli. adref yn ddiweddar. ac 1 yn ediych mor dda. G,\ da'r seind >rf milwrol I mae'r cyntaf, yn un o gad-feusydd Llo-gr, tia I mai yn gwynebu'r gelvil y bu ac y mae J. Emrys Hughes. Da genym fod ei fam yn ¡ gwella'n dda ar ol cryn w eledd. Trist ad- I lodd mai dal yn ddigon gwaid y mae Maggie. I chwaer y Pte. John G. Williams, ond hyder- wn, pan gilia'r rhew a'r eira mawr yma y caiff adferiad llwyr eto. DECHREU BLWYIXDYX.—Bu'r Parchn. T. J. Teynon A.), a W. G. Williams (M.C.) yn ffeirio pwipudau" y Sabboth o'r blaen. Decbmu bwyddyn hapus hwn gyfrifwn ni beth fel hyn. Hefyd, c ed cwrdd gweddiau undebol rhwng aelodau capel y M.C. a'r An- nibynwyr, wythnos gyntaf y bwyddyn new- ydd. Caed cyfarfodydd da iawn a chynull- iad-iu rhagorol. YX WAEL.—Drwg doall mai dal yn wael y mae Mr. Griffith Thomas, Bryngro; s. Gri- ffith, Ciaigvdon, a Mrs. Hughes, y • • iasfryn. Ðvmunwn iddvnt oil adferiad buan. YN GWELLA.—Llawen vw deall fod Mr. .j Henry Thomas. Pen Bwlch; Mr. J. R. Hum- phreys, Uwchlaw'rffynon, a Mr. John Wil- liams, y G-oeslon. vn gwella. DYFODIAD.—Yr wvthnos hon dechreua I Mr. Jones ar ei waith M gorsaf-feistr. Daeth yma o orsaf yn Fflint. IDymunwn iddo ef a ( Mrs. Jones bob llwvdd a chvsur wedi dod i'n plith. TE PARTI.Cadd plant v Gobeithlu perth- ynoJ i gapel yr Annibynwyr wledd o de a bara brith. v Sadwrn diweddaf. Deallwn i'r plant fwvnhau eu hunain yn rhaeorol Cynhal- iwyd cwrdd adloniadol ar y diwedd. Cafodd i bob piontyn aurafal pan yn myned adref.

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising