Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

News
Cite
Share

PWLLHELI Y FAROHNAD.—Yr oedd thai o'r prynwyr yn y farchnad, ddydd Mercher, yn anfoddhaol iawn ar y prisiau. DECHREU EI WETXEDOGA11H.—Y Sul diweddaf darfu i'r Parch. H. H. Williams, ( gweinidog newydd y Tabernacl (B.), ddechreu ar ei weinidog^eth. ORIEL Y BERDD.-Tua 60ain mlynedd yn ol paentiodd Mr. Ellis Owen Ellis, Bryn Coch. Abererch, ddürluniau ar lian mawr o brif feirdd t'ymru, a galwodd v cyfryw yn "Oriel y Beirdd." Yr oedd Mr. Ellis yn ewythr i ysgrifenvdd y paragraph hwn, a theimlai ddyddordeb mawr yn yr Oriel. Coll- wyd hi am nynyddoedd lawer. Erbyn hyn y mae hi wedi cael ei darganfod yn Arddang- hosfa Darluniau Abertawe. 0 ba. Ie y daeth yno nis gwyddis.4 MARWOLAETHAU DISYFYD. — Pan aeth Mr. Wm. Jones. Talcvmerau, i nol ei gininw, ddydd Mawrth, cwympodd yn falW wrth V bwrdd.—'Syrthiodd Mr. Richard Wil- liams (Penvmaes). ?ynt Penmount Place, i un o ddociau Lerpwl, a bu foddi. Yr oedd yn un o'r dynion hawddgaraf, pert ei ddywediadau, p ert ei d, d ?-w(, d ia? d au, ac yn gymydog da. CLADDBDIGAEH.—Yn Mynwent Llan- gim y claddwyd y diweddar Mr. Robert Ro- berts, tad y Maer. Gwasanaethwyd gan y Parclin. H. J. Manley, a D. Ynvs Hughes. Y MAES-LYWYD PRYUEIXIG A MIL- WR O'R DItEF.P.hydd S.r Douglas Haig, v Mses-lywydd Prvdeinig. yng nghwrs ei ad- roddiad diweddar i'r Swyddfa RyfeI, ganmol- iaeth u('hp i ddeheurwyJd a, gwroldeb Capten Anearin Rhvdderch. o'r Fvddin Gvmreisr. Mnb yw y swyddog dewr i'r Parch. J. Rhvdd- ereh. Gwelodd amryw frwydrau celyd ac arswydus yn Ffrainc, a danghosodd d lewrdtr j neillfluol mpwn ami i vsg irmes cyn i'r Maes- ei cyhoeddi feHy. B^OD YR DEWR.—Fel y ciybwyllasom yr w-tlmos n'r bin en am dd vchweliadSignillei- Ellis Edgar Griffith, Factory, adref o. un o'r ysbyttai yn yr Alban, a'r wythnos hon daeth ei f'rpwd. Serg)-ant James Marley Griffith, ad- ref ) un o'r ysbyttai yn Lloegr. Y mae v bro-c-N-r hyn wedi dioddef vn erwin oddiwrth doster ac effeithiau dychrynllvd y rhyfel, a llaw^n yw meddwl, er eu boll anffodion, eu bod yn erwella o'u clwyfau blin. Mae'r ddau vn tdrych yn siriol a' cha?onog. ac yn goddef i eu ?oen vn deilwng o'r gwroniaid gynt. i ETN MILWYR.—Yr wythnosau diweddaf hyn daw mwyafrif o'n milwvr adref o swn magnelau ac o arteithian blin v ffosvdd AH Ffriinc. Edrychant oil yn siriol a hawdd- j air. Gwelsom v rhai a gnnlvn,—C-iplan :D. Morris Jonf-s. B. A.. B.D. (Salonica); Der- j Abererch ISerg-eant James Ma.rlev Gri- I ? ffith Fa-ltol-v. a. G..Pric?. Hnp-hes.»North St.. I v", .11 RV'TI diJvn yn dod o Ffr -inc Corpora 1 | i Griffith RnbeHs Abererch Pond Privites R pmfp'. Xlnv Street; W. Lunt. Abererch Road, a Richard Woods. North Stret. Eiddunwn i'r oil oh on y nt yn eu horiau hamdden bob d/ed- wvddweh a phob cysgod rh-ng dinvstr yn y I dvfidol.

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising