Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

News
Cite
Share

BRYNENGAN YR YSGOL.—Cynhaliwyid cyngherdd yn yr y.sgol uchod, Rhagfyr 21. 1916. Arweinvdd, Mr. R. H. J ones, Cenin. Cadeirydd. Mi. David J. Williams, Plas, sef cadeirydd pwvll- gor y rheolwyr. Cymerwyd rlian gan blant yr ysgol, a gwna/etharit eu gwaith yn ganmol- adwv iawn. Mae clod yn ddyledus i'r ddwy athrawes, syf Miss Pri.-haids, Cwm, a Miss Euronwy Hughes. Caed adroddiad gan Cen- in; deuiwd gan Richard Jones. Ynys Galel, a J. 0. Jones. Tvddvn Afi-wr; detholi id ar y gramophone gan William Owen. C'ae'r Gnrs. Yn v prydnawn gwnaed ti3 a bara brith i'r plant ac i reolwyr yr vsgol. Talwyd diolch- j ir.d;^ti gan v cadeiiydd i briwli gymerodd ran ATI v cvngherdd. Cafw- d ehv svlwedd ;1.— no

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising