Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y MODD Y MAE MILWYR YN GWELLA J TRAED DOLURUS A BRIWIEDIG, ( CYRiN BUNIONS, ETC., YN Y t FfFO-SYDD. Corporal Thos. S. Wilburn, o'r RA-M.C., 1 hefyd ddywed beth i'w wneyd gyda ttrTad sydld: Anafus, yn Llosgi, yn Llym, Chwyddedig, Toxri ac yn Chwysu. I Dywed meddygon wrtliym nad yw cyrn, | I dideimladrwydd, bunions, 'etc., ond yn nnig t yn ddangosiad o anaf i'r rbanau tyner i'r hyn v mao'r traed yn agored, yn cael ei achosi I oherwydd eu ipellder oddiwrth y galon, ac j mewn canlyniad diiffyg cylchrediad y gwaed i drwy esgidiau yn gwasgu, a stra;en mawr. Yn j fy achos i canfyddais nad yw gwahanol bowd- ( rau sydd yn cael eu hysbysebu, eli etc., ond yn j unig yn vehwanegu at y boen, nid oes ond t eiiiau diodj y traed mewn baddon o ddwfr poeth yn cynwys Bond llwy o Reudel bath | titrates cyniedin, a rhydd esmwythad union- j gyrchol, a gwellhad parhaol. Digwyddodd i mi ddarganfod effeithiau hynod dwfr saltrate j at anhwylderau v traed tra yr oeddwn un di- » wrnod yn rhoddi gorphwya i fy nghoes mewn ¡ SUffNINQ. SMAHTMS 4 ffCMM rwm CONG"TLC" AMC "D ■ § 9 mmM CIRCULATVX4 WATER PUSTtO^ M M 1 MÇGH T.TEL PAIHS I"UNIOH$ JCFT ODRtN45, HABO » COR?S.Ft.? CR?ANS & ??C ?. <Sj6*t'? CORNS, on«aw puiCES*^ g/ », J AHMH 8f:!WH" TOE5 PHEUMA715P*4 OFFENSrVu 2oW AND J J&AR PERSPI RATION SWOLLEN '?StM  'S ? J,?? AND BAD 00 RS JOINTS .?f??TB? <3?.?T?r'? rwtCK.MEP AND lp4F g:LALLOUSES <M?'OjP??  ?T M !?CMtN<& AHAØ ???MtS  )P ? S*FROM ?? MKSSUM ON 5ENSITIVf NERVESU gaitg PLIET. TIRLID FliT ANY KtND6F BAD ftn dwfr saltrate poeth er lleihau chwydd cryd- cymalau, poen ac anesmwythkier. Y mae'r cyrn gwaethaf yn meddaJhau ac yn dod allan yn hollol o'r gwraidd, gan adael ond' twll bychan a weIth a yn fuan- Ni raid i chwi ond eistedd a theimlo y dwfr meddyginia?thol, oxygenaidd vn tynu y boen a'r chwydd o'r traed tra yn esanwytbau nerfau blinedig. 6ym- byla y cylchrediad, glanha y chwysdyllau, gwna y croen yn ystwyth, iach a rhydid oddi- Avrth AAwyr anliyfryd neu offeithiau ch^ye sur ac felly yn ymlid1 i ffwrdd unrhyw fath.o an- hwyldeb y traed am byth. Gellir c-ael Reudel bath saltrates cyiffredin am gost byehan gan tmrhyw fferyllydd, ac y mae sypyn hanner pwys yn anxheg fwyaf derbyniol ga.n eich cyfaill yn y ffosydd. Gwn oddiwrlh yr ym- I drechfa ffydd yma am sipynau iyddaf yn eu cael yn aWl" ac yn y man.

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising