Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

News
Cite
Share

BEDDGELERT OWLEDD FR COR.—X? Iau, yr lleg o Ic?wr, ar wahoddi.d Mrs. Jon^s,t^T? Head Hotel, yr or??nyddes, e?tedd?odd ?L? E"dwvs St. Mair i lawr i giniaw rhgorol yn ?tv. 'Ro?dd y bwrdd wedi ei hulio ?v? phob ma? o dd?ith.on ^us a boddha?dd pawb eu hunam yn fawj. Mae ? ddiolch Tud .bycb? i Mis Jones ? ¡ haredigI'w'ydd. Yn wir, boneddi?s h?el ?a 5 charedig bob amser yw Mrs. Jones, ac yn ¡ gefno gvd? phob gw?th d&. N1 raid iddi wAh giod ? yr ardal; gwyr pawb am ei I charedigrwydd, ac nid yw yn gwneyd er mwyn clod dvnion, ond yn ddiataw, di-dwrw c galon bur yn h-laeth." Hi yw organyddes yr eglwys hon oddiar pan ymidawodd yr or- ginvdd am faes v gwaed. Mae y ncor&r gvnulleidfa yn fa.lch iawn ohoni, ac nid heb achos, cam's y mae yn gerddoree enwog, a phob peth' a gymer mewn llaw mae yn ei wneycl boll egni. 'Does dim rhyfedtd felly fod yma gor da. Ar ol y eini-tw awd a'r ael- odajii at "Goeden Nadolig" hard-d yn llawn o bresantau gwerthfawr, ac wedi i bob aelod dderbvn ei bresent oddiar y goeden, awd trwy raglen o gnneuon difyr, a, chyn ymadael, tua i i: w o'r gloch. cvnygiwyd y diolchiadau ar- ferol i Mrs. Jonss, gan y ficer. Cafwyd gwledd nn. anghofir mohoni gan v sawl oedd yn I)re,sL-nol.Diole,h c,,ijlon i chwi, Mrs. Jones.- Mair. I J.UL

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising