Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

News
Cite
Share

BETHESDA CY.V11 )Ki i'HAS LE-\YI) 1 )OL Y GERLAN -Nos Fercher diweddaf, bu yr Athro J. Mor- ris Jones, M.A., yn annerch y gymdeithae uchod ar un o'i hoff feirdd—"Dewi Wyn". Digon yw dyweyd fod yr Athno fel efe ei hun. Arlwyodd wiledd o'r fath fel'osaf, a mwynlhia- wyd hi yn ddirfawr gan yr aelodau. Cyf- areddol ydoedd pan yn adrodd ríhai daumau o waith y bardd, a greejmai Llawer o'r gwran- dawyr IUI. buasewt yn fwy cyfajrwydd yng ngweithiau "Dewi." Y Prif-fardd Job yd- oedd y Cadoirydd. Diolchwyd yn gynes i'r darLithydd ar ran y gymdeithas gan Mri E. R. Jones, A<brt'rcaseg, a R. W. Griffith, Ger- lan. Cyfeiriwyd at ymadawiad y Parch J. T. Job, a chafwyd ychydig sytwadtau gan y Parclin. T. L. Joseph, Treflys; H. Jones- Davies, Tregarth, a R. W. Jones, M.A., gweinidog. YMWELIAD MILWYR.—Patrhatt i gael dod adref dm saib v mae rhai o fechgyn ein bro o hvd. Y dyddiau diweddaf hyn gyTOl- tsom yn mysg y nifer, Pte. Thomas John WIl- Idams, Ty'r Telephone, Ogwen Terrace. Daetli ef adref o'r Aifft, ac wedi bod ohono hefyd yn Ind:a bell. Teithiodd lawer, a bu yn gllaf a.m gyfnod, ond cafodd adferjad, ao y y d.aeth y SliiA\yr Thomas WiLRiamg, 8, Hta- mahl, yu edrych yn dda odiadb.-O Ffrainc tiion Road, a Richard Jones, liryn Caraint; ac hefvd, Pie. Parry, Tanvugrafali, yr hwn sydd yn cael dilyn ei alwedigaeth fel got gyda'¡' Fvddin. GOFALU AM Y PLANT -Y mae TIna. BwyWgor cryi a dylanwadol wedi ei ffurfio f-Ts tao lieMach, gyda'r aimcan o gadAv gwyiiad- Avriiu^th a gofalaeth am y babanod. Trefnir i'r matnau fyned a'u rhai bychaan on-da hwynt ar ddyddiau penodol i Y<-gol y Cei'nt'aes, pryd v eyfafwyddir hwynt gan feddygon a nifer o foneddigesau, a phoddir cynghorion a chyfar- ^vdflia-chfu priodol,, iddynt ax gyfer dyfodoi y t plant.—Nawn Lhm diweddaf, yn y Neuadd Gyhoeddus, cafodd y pvsyllgor adixwidiad man- wl a gwir ddyddorol gan Mrsi Pi-itdhard, Og- wen Teiirace, yr hon sydd yn t.eimlo miawr ùdyddordeh yn v mudJad, fur yr hyn a wnaed ac a wneir gan v pwyllgorau. DarMenwyd Uvtih-vr oddiwrth Parry Edwards yn mawr gan mo 1 effevtluau aaion"« v "U.,aa. I C EGLURHAD.—Mr. Gol,—Yn y "Genedl" I am yr w ythnos o'r b'iaen, gweasom iythyr gan "Ardalwr" yn cyhuddo cyfarwydxlwyr y Cbwb Unedi-o- o wneud tro gwael a r enwad parohus v P>ed'vddwvT trwy rod eu cyngerdd' blynyddol ar nos NadOlig eleni. Rhag i ardaliwyr eradU gaei camargraph, teg ydyw rhoi gair o egiiir- had. Fel y gwyddifi, ar nos CaliMl mae ar- fen" y Clwb Unwlig i roi eu cyngerdd, a math o "Watchnight" yclyw wedi axfer bod ar nyd v htynycldau. Eleni gam fod nos Calan yn digwydd1 ax nos Sul, awgirymwyd y priodo-t- deb o ro; y cyngerdd ax nos N&doiig. g3Ji fod llawer o'r bechgyn heb urnlle i (ynd. Gwn- aed ymholiad a c'haed aT ddeaH Tjatd' oedd! dim 1 fod yn v Tabernacl, a chymeirwyd yn. gftn- iataol fod v ffordd yn glir. Wedi mvnd, ym- laen i drefnu y cyngerdd caed ar ddeall' dm- dhefn fod pregeth i fod yn y Taberoacl. Gan eu bod casoefi wedi gwneud eu trefniadlau, Inis gellid eu galw yn ol, ae felly nid oedd. dim i'w wnend ond cyhoeddi y cyngerdd i ddech- reu am wyt-h o'r gloch, wedi y byddai'r bre- geth drosodd. Mae yn ddrwg gan y cyfar: wydd'WA"y T fod hvn wedi cl:ydd;, ond nid o f?vMbd bu.' Hefvd, t? yw dwend mai nid er galfljuogi y cyfarwvddwyr i dalat Hog y cyn- helix y cyngerdd, ond rhoir ef yn ihad. bob blvryddyn i aelodau y chvb, iac os gelKr oael y cyngerdd i glirio y costau, yr 'hyn na ddig- wyddai bob amser, popetb yn dda.Ar ran lV eyfarwvddwyr,^—R. EDWARDS, Ysg.

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising