Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

News
Cite
Share

—I II I U NIMI ■ TALYSARN OWETLLA.—Da ganym glywed fod y bon- eddwr caredig Mr Edward Thomas, Glencot, yn gwella. Oyfarfu a damwain dost, trwy yr hon y torodd un o'i asenaai- IJithro ddarfu iddo oddiar risiau y ty. Goruchwyliwr yw ef yn ohwaxel Talysarn, a gair da iddo gan bawb ie1 un ew--dig. I LERiPWL.. —'Mite Mr Ben Jones, arwein- rdd ein iSeirnlorf, woiii ein gadael am Lerpwl, a. nifer fawr yn ei ddilyn i'r un ddinas. Wedi y rhyfel daw paulb yn ol yn sicr tan ganu 'dors unman yn debyg i gartref. CAU YR YSGO'L.—Gaai fod aiiechyd yn ffynu yn mysg plant yr ardal, penderfynwyd cau yr am bythefnos. DIOLUIL—Llawer o ddiolch i'r Cynghor- ydd Meiwyn Jones am al w sylw ynN-ghyngor Dosbarth Gwyrfai at yr anhwylusdod deimlir yn, ryr adral ynglyn a chau yr orsaf. Mae gwir angen am un dren o liaf i Benygroes ac yn ol. Dylem gael ein niecfdi araiu a digon o 8el fel -pobt Rhosneigr i hawlio yr hyn sydd resymol oddiàr law y cwmni. M'ae iechyd a, chysur y plamtyn bethau gwerth ymladd drostynt. |

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising