Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

News
Cite
Share

-— I PENYGROES < f ANOLADD.—Pi'vnhavvix Sadwrn. yn hc pcla claddwyd gwwidi Uiin y oyfaill ieyanc. Mr J. W. Griffiths, 43, High Street LVwrth t-yrfa i'w angladd, ac hawkid oedd gwel d pa nor .gym-rad sv r loedd- Gwasaiiisetii'wyd g vn y Parchin W. Elias Williams ei weinidog, D. DaTies (B.), R. J. ?*rry (W.), a J. Jories, Dyfrydle. Ar lan bi fedd dartu l obeithlii Bethel gaira ilMae'n fv ngharu," o dan ar- w-einiad: Mr- iH. Morris .lorn*, Factory hdyti pwrcaswvd ga.nddy<nt "wroath" handd, i'w dodi ar oi fedd. Bu farw yn 38 mlwydd oed. Trist ydiyw meddwl mai yn y atod yr wytluios y eladdwyd ef, yr oedd dydd ei briodas i gym- ery-dl lie. Hawdd cydymdeimlo a'r teulu yn en galar. A8F.CHTAD.-Su\ Fawrth bu :t0tlodau Cvmdeith;'s P.^bl leu nine Soar yn gwrando ar Mr Richard Wiliarrs (CToeefryn) yn traetliu ar "Ap Vychan." Yr oedd yn ddydkiorol dros ben, yr anerchiad. yn cynwys adgofion am y J Hpdd.bwgsthvrr < n\v g. Cafwyd gair gam Mri D. R 0. Prythei<;h, M.A., Unas Stephen, G Pritcihard, a.c 0. W. Jones. Gymerwyd y gftdair y Pai-ch J. M. Williams. MYlN'D 0 HYD.—Dynu hanes ein cvfeill- ion y dyddiaa hyr) Boren Lluii bu farvr Mr Owen Francis Williams, Isfryn, Tynweir- glodd. cc darn o gorpii ydoedd, ond naddwyd ef ym:li t h yr raddol ga.n gystudd, a bu farw yn 41 oed Dygn fu ei ymdrechifiri yn erbyn ei afiechyd. Brodor ydoedd o Griccielh lie yr erys ei dad- Bu ei angladd prynhawn Sadwin, y Parch R. W. Jcaiee, ^i.V'">vyn, yn gwasajiaetlm, yn absenoldeb ei weinidog y Parch J. M. Williams, efe yn gwasanaethu yng Nghymanfa Bregethu Manchester. AR YMWELIAD.—Gwelsom dd'au o'n miL wyr O Ffrainc ar VINweliud a ni y Pr'eifat Hugh D. Jones, Tynweirglodd, a'r Preifat Rowland Jones, High Street, y ddau yn ed- rych yn dda. ac we-di treulio riiagor na dwy flvnedd yn Ffrainc. GW A SAX'4 ETITU.—Bu ein cant..res bo!> ogaidd Miss Moelwyn Jones yn gwasanaethn yn y Guild- Hall, Caernarfon, nos mown yngherdd cysegredig. GreUii' yn hawxid ei rhestru yn mysg eantorion goreu y Gogledd v n sicr. EXILE—Dyn.i dd-wy o rianedd yr aroa-I vn enill ar ddadleu mewn eyfarfod cvstadleuol inrysig yn Chatham Street, Lerpwl; o dan feirniadaeth y Parch D. Adams. B.A. Cyfeirio yr vdrrm at fis" Lruira A. Powell, County Road; a MisR ell Evans, Talgwynedd. y ddwy yn gwasanax^thu yn .Le-rpwl. Da lawn daliwch ati i'r un c-yfeiriad. CAlig.Deal-lwn v g-vneir cais at y Parch G. ~0. Roberts, (Morfin) Coed1].ai, i ddod yma. i olynuy Parch R. J. Parry (W.) Bydd Al". Parry yn ein ga-dael mis Awst nt-saf- WFiDI EN GAD \EE.—iHysbysir ni Eod oddeutu triu era in wedi gadael yr ardal a'r -cylch i Sorthwich a t!irr-fi eraill i vveithio i'r -Uywodraeth. Y syndfjd ydyw nad ocs gwaith IT fath o 'fewn ein Kir, pan y ceir digonedd ? &de'lad c\?f;T]s at y pwrpaa. Aelh y nifer vna lau cyfletJS at y PWr¡Y<13. A,eth y nikr Iau d-weddaf. ??ID BYD.—R?ai blynyddau yn ol da", fn I'n cyMn ieuanc, Mr Caradoc W. Thom:IH, Hi?h .Stre? T,id 'gw-lad fcrwy symud i'x- Gor]kwill. Erb ..1 gw a Id.'WY symull I r GorllewlD. Erbvn hYllgwe)wn ef Tn newid byd, ac P1 montro i'r yRt?d br?d?s.? -vda un o TT)]l-d<! parchnsa.f Chicago. Efe vn fab i'r diAveddar gerddor adnabyddlus Mr W D. Thomas (Gwjlyw Lh-fnwy). [Ja;wer o hapus- rwydd iddo ef a'i bri-d.

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising