Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

. - - -. -..-ALOLHls'R SEFYLLFA.

- 'I GAIR O'R AIFFT j

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.

I TRAMORWYFT A'R [ DDEDDF…

Advertising

'----_-.'''-.--,-.-ANGHYOWElEOIAD…

IDIANC iln MYNYDD-11 OEDD.I

ISUT Y GWELLHEAIS FY NGHRYD-I…

Advertising

[No title]

CYNGOR GWLEDIG LLEYN I

ICYNGOR DOSBARTH DEUDRAETH

Advertising

1-CYFARFOD MISOL LLEYN.I

News
Cite
Share

1- CYFARFOD MISOL LLEYN. I Cynhaliiwyd y Cytarfod Mieol ym Alorfa Nefyn. Cynhatiwyd y cyfaiiod cyntaf iaan 12.30. Uywydd, Mr. Henry Jones, Engedi. Detiiiiie.uwyd gan y Parch Robert Roberts, Rliydyehudy. —(rwaaed comlad, am firodyr ymadawedijg :—Mr. Robert Eva.ns, Ii'wyiwiyr- us; Mr. Robert Griffith, Edieyrn; Mr. Tho- mas Owen, Penycaerau. Gwrandawyd "Hanes yr Achos" o dan anweiniad Air. Lloyd Humphreys, iSouthj Beach, a phrofiad- au swyddogion gan y Parcih Hen-ry Hughes, lir,ynk-Lr.-Lk-&,I,baitwy(i eyfrif arianol y C.M. gan Mr. 0. Robyns Owen, y trysorydd.— Mewn lifiw —^Dariilenwyd y oofnodioig a chadkUTihawyd1 hwy. Peth newydd yw hym ohea-wydd drudaniaeth argraffu,-Cyt,&tlfod Miisol nesaf i'w gynnal yn y Tabernaci, Porthanadiog, Mawrtih 12, i. wrando hames yr acthos yno, Mr. O. Robynft Owen, a. phrofiad y »wy<kiogion, y Parch. J. Puleston Jpae»», M. A.—Gohiriwyd mated" y drafodaeth, "Adrf- ysg grefyddol ein prant" hyd Gyfarfw Tabeanatl.—Byddis yn dtdbyu bfeeilwiiaui yM y C.M. nesaf. Maee Hola, loam III. i'w bob. Parch Edward Joseph. Traddodir y cyngor, Mr. Gnflith Roberts, Penniorfa.—Darllen- wyd lythyr cyflw}TiLad Mr. J. E. Williams, o Gyuu'fod Mi#ol Arfon. Pregethwr cyn- orthwyoi yw Mr. WiUiams, yn symud. o Ban- maemnawir i I>remadog. Rhoddivvyd croesaw iddo i'r C.M. gan y P-chli. David Rob'eirtflS, AtbetM-cih, a Bennett Williams, Tremadog.— Dar^enwyd Ilythyr oddiwrth Bwyllgor Cu,ri- olog Ysgol Ctynnog yn hysby^ti fod y Parch J. H. f^oyd-Wi iliains, yn ymddiewyddu o fod yn at-hraw, gttn ei f(;d' vn myned i Moss Side. (Miwiceitrion.—-Penodwyd y tri a gantyn Parchedigion John Owen, M.A., W. T. Ellis, B.A., B.D., a Mr. Samuel Williams, Pwll- heli, at y pwytlgor i vstyried beth wtieir gv'da'r ysgol.—Cylfiwynwvd y gadair gan Mr. Jones y cyn-lywydd, i'r Parch Bennett Wil- liams., y lily wydd anex,hi-id rhagoiol gan Mr. Jones a.r y ddyledswydd o wneud y C.M. yn weath dod iddto. Eli wneud yn Seiat, Mwy o drin a itJirafod PYllC- iau yngiyn a phrofiad ysbrydoi ynddo, ae hefyd ar y ddyledswydd o wneud y weinidio^- aeith yn fwy sefydlog. Daw 15 ar gyfartal- edd bob wytbiKis o bregethwyr dieitdir i Leyn. Gofyga. hyny fod tua 200p o answi gesglwr at y weinidogaeth ym myri d 1 b trai Caf,,A--yd eglurhad llawn a. chlir gan y Pairch W. T. Ellis, B.A., B.D., ar y eyn- fluiiiau sydd gerbron y wlad ar hyn o ibryd yngiyn a'r fasnach feddwol.—Penodwyd Y pai,ch John Owen, M.A., a Mr. O. T. Wil- liams i fyn'd i ymiweled ag egim Ala Hd" a'r Parch Bennett Williams, a Mr. Bucking- ham i vmwelod ag E^lwvjs Saesneg, Poa"th- adogw Cafwyd anerchiad brwdfrydig iawn gan y Parch R. J. Williams, Lerpwl, ar ran y Genhadaetih Dtamor. Ceisaa pwylilgor y genhadOOtfu gasgiu 6, 000p i dalia dyDed yr led iddo oherwydd Uedaeniad y gwaith. Mae, Mr. Williams a Mr. J. H. Williams, Porth- madog, yn iwyn'd i ymwøled a'r eglwysi i airl- neroh yngiyn a hyn.—Pregettlhwyd gan y Parchedigion J. Hughes, M.A., Lerpwl; R. J. Williajns, Lerpwl; Thomas Llewelyn Thor nias, Prenteg; a Oovd Edwards, Tymawr.

[No title]

Advertising