Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

. - - -. -..-ALOLHls'R SEFYLLFA.

- 'I GAIR O'R AIFFT j

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.

I TRAMORWYFT A'R [ DDEDDF…

Advertising

'----_-.'''-.--,-.-ANGHYOWElEOIAD…

IDIANC iln MYNYDD-11 OEDD.I

ISUT Y GWELLHEAIS FY NGHRYD-I…

Advertising

[No title]

CYNGOR GWLEDIG LLEYN I

News
Cite
Share

CYNGOR GWLEDIG LLEYN I Dydd Mtsrehea',—Air. J. H. Plariy, cadeir- ydd. Datganwyd cydymdeimlad a. Mr. Hemy Ro- berts, yr Arolygydd Iechydol, ar farwoliueth ei dad. a trhoddwyd ychydig o wyliau iddo. Ar gynvgiad Mr. Nanney Jones, pasnwyd pen- cfertyniud yn lih)ngyfaxe-h Mr. Lloyd George ar ei ddyrchafla-d yn Brif Weinidog Prydain Fawr. a dymunwyd iddo bob nertcb. i gyf- lawni ei ddyledswyddau pwysig. "DIM SAE*SNEG" A GAIR Y CAISER. I Yniddaiighoeodd percnenog ty yn Llanies- tytT, i ofyn am eglurhad ynghyl-oh y ythyr gawsai oddiwrth y Clerc.-—Y Glerc: Onid oeddyob chwi yn deall y rhybudd?—Y Perch- enog: NT-ac oeddwnyn Saesonaieg yr oedd. —Y Cl-eix' Rhvbndd oedd o i chwi beidio cania.tau i neb fyw yn y ty, heb i c'hwi ad- gyweii-io yr adeilad.—Y Perchenog Mae art- af eisieri cadw y gyfraith. Bu genyf denaait- iaid yn y ty, ond nid oeddynt yn talu y rhent ond mewn addewid'on. Yr oedd eu gair yn deb-ygi a.ir y Caiser (chwe-rthin mawr). FORDD TANYBRYN, NEFYN. I Wedi i'r cofnodion gael eu darllen, tybiodd I Mr Davies, Nel'yn, fod un pet-h ynddynit heb fod yn gywir. Yn ol ei faTn ef, ac yn 01 yr hyn ddyAvedarsai y Cleorc witho ef, J Cyngor oedd i dalu am ledm ffordd Tanybryn, Nef- yn. Yr h,, nddvfes-d wneyd oedd i'r Arolyg- ydd dyTiu cynlhin a gwelred y tirfeddianwyr gyda golwg ar gaol tir ganddynt.—Mr. John Owen, Llwyn yr Eryr, a ddywedodd fod y cofnodion yn gywir. Oe ceid tir, nid oedd hyny yn rhwpio y Cyngor i dalu am y gwaith. —Gorchymynwyd i'r ATolygrdd dynu cyr.llun o'r hyn ddymunid wneud ac i ym- weled a'r tirfeddianwyr. MWY 9, GYFLOGAU I Cytlwynwyd cecsiadau Mri. tiy. Williams a D. H. Pairry (Arolygwyr y Ffyrdd), a L. T. Timier ac H. Roberts (Arol'ygwyr Iechydol) am ychwaneg o gyfiogau, i'r Pwyllgor Iecfli- ydol CI I WARE TEG I FAGU PRIF WELNi-j OGION. Mr. D. Roberts, Chwiiog, gynygiodd fod 4. o war bonus yn cael ei ganiataui i bob gweithrwr dan y Cyngor. Nid oedd gwertih punt o fwyd heddyw ond gwerth 128 yn 1914, ac nid oedd' ond iTermwyr Lleyn yn talu Had o gyflog i'w gweitbwyr Nag a wnai y Cyngm.- Gwiadodd y Cadeirydd "liyn.—Mr. Roberts: íDyna ddywredwyd yn y Tribunlys.—Y Cad- eirydd: Ond nid yn y wedd yna.—Ma*. Ro- berts Pa dad a chanddo wraig a phlant allai gael digon o ymborWi priodol i'w deulu allan o lp yn yr wythnos o gyflog? Cofier fod dy- fodoS y wlad yn dibynu ar y plant, ac fod y pliant hyny yn iach a chryficxn. Pwy wyr na fegid eto yn Lleyn fadhgen cyfTredin a ddeuai yn Brif Weinidog Prydain Fawr fel y gwnawd yn ddi'weddar? (cym.). 081 oedd- ynt am gadw afieohyd ymaith oddiwrth, deulu- oedd a phlant, gofaler fod y penau teulaoedd yn cael cyflogau digonol'.—Cefnogodd Mr. Nanney Jones.—Gwnawd amryw awgrrmiacJ- au-rhoddi Is 6c y bunt, neu 3s o viaz bonus, etc., a siarad gan Mr1. Da vies., Nefvn; J. Pritchaird, Camgiwch; Griffith Evans Pierce, Pencaenewydd, ac eraill.—Gwadad [Mr. J. R. Jones, Ty Engan, mai Is 6c y dydd dalai fferm wyr yn Lleyn i'w gweierlon. Telid o i 2s 6c, heblaw bord a Wety.—Mr. R. O. Ro- bert;s: Cai gweifchiwr dad yn ol ei wetth.- ,W. G. Criffihh: Ü6 oes gweithiwr sal yn bod rbaid ei fod yn perthyn i'r Cyngor hwn j (ehwertMn).—Yr oedd y mwyafrdf o du 3s. j LLWYR FODDLAWN. CymheUai y Pwyllgor Iechyd, drIWy Mr. Pierce, y Cadeirydd, dalu 39p 2s 3c am wtas- anaeth nyre arbenig, a chostau ereill achos- wyd yngHyn a,'r diphtheria domasiai allan yn Liai-tier,tyn, AJbersoch, Mynydd Nefyn, a lIe. oedd ereill.—Mr. John Owen, LDwyn yr IDryr. ofynai sut yr oedd y swm mor eithiriadjol o uchei?—Rhoddwyd eglurhad gan Mr. Turner, yr Arolvgvdd Iechydol. Y Swycbdog Med(1. ygol alwodki y nyns yno. Coetiodid. 15p mewn pum wythnos.—Mr. Owen 3p yn yr wythiios. Mr. Turner: 52s 6c yn yr wytSmos a'r costan i g,tel anticepticg, i amdd'iffyn y nyrs wrth fyned oddiwrth y na^il 1 gtaf at y SttBall. Cynygiodd Mr. Turner ddarllen yr oil or biliau.—Mr. Owen: Faint o aehosian oedtd VhoT—Mr. 7??r: 52am.—Mtr. Owen ?. ddatgianodd ei syndod, ac Tehwamegodd- ed fod ef yn holiol fodd town ar eglurhad Mr. Tur- ner.—Paeiwvd i dalu y swm. T AI I WEITHWYR. Ar gynygiad Mr. Pierce pasiwyd pender- fyniad vm gofyn i'r Llywodraeth gymeryd mewn Wfaw adeiladu tai i weithwyr, ac yn ctweyd mai dyna'r unig ffordd i gyEarfod a'r angen oedd am dai yn y wlad.—Mr. Nanney Jones ddywedodd fod y Llywodiraeth wedi I neillduo 20,000,OOOp at gario allan y gwaitih hwn. Hyderai efe ac ereill y derbynid man- ylioo o bob plwyf ynghylch faint o dai oedd eisieu.—Cymemdwywyd y cynygiad. TAl ADFEILIEDIG NEU AFIACH. Buwyd vn ystyried cyfln'au tai yn Edeyrn, Madryn. Ceidio, etc., & pha.si' peoderfynr Iiadiau yngiyn a hiwy. j I

ICYNGOR DOSBARTH DEUDRAETH

Advertising

1-CYFARFOD MISOL LLEYN.I

[No title]

Advertising