Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

. - - -. -..-ALOLHls'R SEFYLLFA.

News
Cite
Share

ALOLHls'R SEFYLLFA. IRWYDR^U OFNADWY'H DiiFCOL. CAD-BDALPAR, MAGN'ELAU A MIL- VVYB. Bu'r Ty'.vp* =g O'Tonog Rappreclit o Ba- varia,-uii 0"1 Leuiu IJavithinoI Germunaidd a ystyrirr fei Cadfiidig o giyn dateut, yr hwn cl hteiyd yw'r Pnf Ga<.tfr:«i-g Geimanaidd yri y Sonmie,— yn d'Vieyd vrt.ii yr Anic-i-lea di-wy ohebydd o Berlin, yr wythnos ddlwedciat, "pan ail-ddeehreuir y brwydro eLo y flwydd- yn hon y eenfydd e:n byddinoedd' sefyllfa'r1 Germaniaki yri giyiaah nag erioed, ac add- efa'r rhai sydd nic »\ n cyfle i wybod hyny. ei fod, i raddau peii jn gywir, er nad yn h)ro.I: felJy. Ddgou priai y gall Germany wneud y gwa^ch-ffoiyd'.d newydd mor gadam ac mor ddidd-cs a'r ilosydd a'r ystafelloedd tan- ddkienjrawl hyny a gad want gymfer o fitwyr yn ho;ol ddian.ai eddiwrih ffiwvdriadau erchyU hyd yn oe-d fin gyisnau fcrymaf. Mae'n wir fod y tir presk'nol y eiafant arno yn llawter eafotaeh. na'r tir a adawsant i ni i'w ail- (ftrefnu a'i ail-iorri, grin fod e:n gynau maw ni wedi bod wrt-bi am gyhyd yn ei ergydio yn bron cyn ei eni;1. dcliau mai yr hyn y cyfeiriai y Ty- wy-iog Corcncg ato wrth son am gademid yr arod'diffyniad rha^llaw ydoedd y cyflenwadl newydd a Ixirotoir ;11ewn gyrtnau mawr, shel, etc" yn ngbycfe.'r nifer anferth o awyr- beiriannau newydd. SI A RAD DAX EI DDWYLO. Er mwyn chwyddo eu bost am yr am{Jd:ff-1 yniad cadam a wnaethant yn ystod Gorphen- af, Aw>t, a MedfL, cah:;?t-eu' t'r cadfi?dos?o?n Germt:inn.idd hob rhyddid i ymfostio yn nifer nerth y byddinoedd Prydeinig o'u eydmaiu ag eiddo'r ge.yii yn yr ymorfodiadau diweddaf. Ðr en.gli!-a;T>ht ge,yd y Tywysog CoronGg ein rhago,riae-th ni mewn nifer yr awyr-beiriannau yn gym&ir.t ddeng waith a'r e:ddynt liavy. Buan y gyrescm eu peiriant chwim elw id' Fokker i'r cy-jgud, a chawsant dychrYDl m-awr pan we!anfc effeithiolrwydd' ein battJte- pranies. Yr opdl(f ein gwyr anturiaethus yn cyfla-.vni gwyrt.hiau megy'S yn eu hyroosod- iadau herfe;dkKol, gan diwalu peirianmau'r gpTvn i'r pe>d>vnr gsynt. Gwelv-vlci hefyd yn amhvcr nad viv y German fel ymlttcMwr i'w gynhani a'r Prydeiniwr. Gvda J1aw, tv'niai y TN-w ysog Coronog fod nifür ein rr?'?'?T ni ;-n dde? am bob un o'r (?rmano yD y fr?ydr d'diweddaf. orid gofetir riin^ Ua.y na digwydd y fantaie hono i ni yn' rkawg eto. CWESTIWX Y GYNNAU MAWR. Y cwestiwn p-vy qg nesaf ydyw cwestmm y gynnau. Rhaid i ni ddw.eyd yn bendant nad alLa^aa dim ond cydgyfarfyddiad o amgylch- iadsu aiM>rf<vl fod yn rhesv m dros y ffaith i'r Germaniaid alln dianc rhag llwyr dW'.nysfer yn ybd yr haf divreddai. Obei"vvy"dd y llaid tnvrfras a. owluultJiai bob man, yr oedd yn amhnsibl bron y gynnau mawr i saf- !.¡:>-O.e-tid yr ymo-.od,ad, ac er i ni lwyd-do i dorri drwy amryw o warch -fTosydd a llinelt- an, y gelyn, ni wra«tb<m hyny ond yn araf iaw-n,. Yr o:dd v t^vydd hefvd-, yn doir-calon- U3 i'r eithaf. On-1 dysgodd) hyny nai gwat-k ■ pwysig i ni, a gallai brofi yn fendrith beb ei d,d- v I rble,d wecti'r cyfan, pe buaeem wedi llwyddo ? dorri dlTwy- eu rhengau, ni bruasoem yn l'rA*yddo i wneyd hyny mor sydyn, ac fie*i!Iy mor derfynol ag y disgwytiwn gw1bl- han hynv'r flwyddyn hon. Un camgymeriad mawr a wneir gan y ddwy ochr. yn y paysurdeb o gieistio amlhau arfau newyddiion cyflymder mwyaf, vd-w, flin hnd \~n cyfrif fod pob darganfydd- iad a wraeir yn un nas gdHir ei guro. Yn y gwnnwyn ag;vsibao] mae'n ddiameu. yr etyb y ein d-vfa-is diweddaf gyda-'r Tanks, er engraipht, gyda rhywbettih tra rhagotrach. Cmd, yr un pryd, mae n eitihai posibl y daw Prydin a FPrrrn-e a. pbetluaii ereilil i'r am- !wg na wyT y German Lai <i ddim yn eu cylch. Yr un m"<M gyda chyftegrau. Profa gyn- nau maivi I^rydain eu hunain yn beiriannau Hav.'<?r mwy effei thiol na dim a drowy^d Ta. Llan gan Krupp hyd yn nTn, ac md drowyd yd?/-? yn go'r?hwyso ar hynny. Mae'n sior b??yd y giwet^r gynnau l1awer mwy ncrMio? yn cael en tlroi allan gan weithydd Krupp1 a Skoda yn Awstria. Yr hyn sydd i'w ryf- ed'diu ato ydyw nad! oefI, argoel am ryw dkv- f Y-naa i'r ymdtvwal'tiad ofnadwy hwn o ft-tel. Nid annyddopol i'r darllenydid fyddai caeB rhyw engraipht mewn amcan-gyfrif o'r hyn a gyflawniV ar y maes yn y cyfeiriad hwn aai hyn o brvd. I Y GWLAWOGYDD METED. Rlhydd: un o wyr profiadol Ffrainc amcan- gyfrif o'r gwTawogydd o fetel a dywallltwyd yn ystod un wythnos o fi-wydt-o yn Verdnn.i Bwriodd y Germaniaid gynifer a 2,300,000 6 shells' ysgafn (tair neu bed air modfedd), a throe banner miliwn o alhellie 1rymion (6 mod- feddi, 8 modfedd. ac i fyny i 12 modfedd-Tri oedd y 16 modfedd yn bur anatnl ond pan! fyddid yn ?Mtio ar y cacrfe?'dd neu'r gwertii- rroed4. ?fe?m o?ir h-yrddltsant dTüØ 45,000 o df?n?Ui o fetel yn eFb?'n adran fec+an o'r amddiffynfeydH Ffrengig mewn saith niwr- nod A disgynai y shells hyny mor agos i'w gliTydd fel! ago i gyfuno y naill dwll a'r lInn, gan lwyr fa!urio y fRosydd, a diiau ladd new llwyfo pob bod dynol fyddai vnddiynt. Gyda. llaw, ga-Uwn nod: beth a oJygiai hyny meVTh chid ar y rheilfTyrdd. Yn gwbl ar wahan oddiwrth ymborth ac angeaTrheidiau ereill i'r mihvyr, iliaid oedd wrtb. 240 o drenau hirioTi i'w c^ido. Felly gwelwn, gan fod' brwydr dJdiwedd'ar y Somme yn gyfartal i Verdun, bydd brwydr neosaf y Somme yn gofyn trefn- iant lIlawer 'he1aethaoh gartref ac oddicartref, yn gyntaf i didar)>ar y shells, ac wedi hyny i gadw'r cludfeinio i fyned yn gyson a difwlch. Yn vstod bn^ydr ddiweddaf y Somme fe ddy- wedir fod y sfhells yn cael eu cario drwy'r' JIaid at y gynnan ar gefn ceffylau, y rhai a s-uddbnt hyd, at ben eu gliniau. Y (lOST ANFERTHOL. I Ymhell'hach (i1nwTbg aromfadhau) y mae y shells pum troedfedd yn coatio oddeutu lOOp, a ehan fod y gynau yn treuiiiso yn fuan, fua-n, ychwanegir cost pob ergyd beth bynnag ddwy waith neu dair. Dyna un rheeiwm am y cost- au trymicn a'r galiwadau anniwiall am arian, arian, yn barhaus. Meddylier m y tanio ymat ar ein trysorau fuasent yn ddigon i dalu am. bob diwylHant y olywsom erioed son am dano -y mae yn ddig-on a pheri i bob dyn ystyriol naeddS aJlan, "Ateliwch, ateliweh, beilacb!" Ond golygai hyny, mae l'te i ofni wario llaw- er mwy eto'n y dyfodol agos. Dywedir fod y Germaniaid mewn un diwr- nod yn y rhyfel hwn wedi tanio cynifer o shells ag a dandwyd gatiddyntt yn ystod holJ) firwydi-au mawrion 1870, ac yr oedd y cyd- grywhoad anferth oeddynt wedi eu hystorio em dleugain mlynedd1 ganddynt yn barod- i gychwyn y dlyfel hwtn, a thrwy hyny yr ym- rysyment nad oedd Posibl iddynt fethu at gorchfygu yr holl fydi, ond nid oeddJynt dru- ain wedi cyfrif ar aliu a, eihyfoeth Plrvdain oi bawb; ond, hyd yn oed yn avr, wedi dwy ■ IWl— Ml J| ■ flynedd a hanner o ryfel ofnadwy ymffiostia Germany nad ùe6 btrinder o fatJh yn y byd o gad-ddai"par yn eu bygwth, ondi rom-ant am ?vna-v.nder newydd o ynnan a pheiriamnau u'r J tath na ddychmyg^dd y byd am danynt, i'n cyfa-nod yn effeithiol eta y flwyddyn hon. j U:id, gal)* eu'cryfc?r wedi'f cwbi yn y cyf-l emad hwn droi yn ddinystyr iddlynt, yn her" I wydd y ffaith na-d yw eu bjddinoedd mwy- I ach yn meddu ar yr ysfcwyt-hdter a'r cyflvnideil j i symud sydd yn ofynol atr adegau er mwyni f o.^grti c«iel eu gorthrechu. Pan dorix eu lhn^ d:m l'liaid iddynt fod yn hwylus i enciiiol er mwyn ail-ffurfio, neu ynte fod ganddynt; adgyfnei-t'kion ciyfion o ddtynion wrth getn, j ac yn hyny dttr y maemt yn dirywio ddydd) ar 01 dydd, tra y mae mihvyr y Cynghreiriaid) yn Kuosocaeh nag erioed. Fodd bynmag,, rhaid cyd?abod mai gorn?st ofnadwy fydd V n?.af, ac yn y eyfam?-?ex mawr yw pryder a darpariaefch.au y ddwy blaiid.

- 'I GAIR O'R AIFFT j

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.

I TRAMORWYFT A'R [ DDEDDF…

Advertising

'----_-.'''-.--,-.-ANGHYOWElEOIAD…

IDIANC iln MYNYDD-11 OEDD.I

ISUT Y GWELLHEAIS FY NGHRYD-I…

Advertising

[No title]

CYNGOR GWLEDIG LLEYN I

ICYNGOR DOSBARTH DEUDRAETH

Advertising

1-CYFARFOD MISOL LLEYN.I

[No title]

Advertising