Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

CWKSY RHVFELj

-'-""-TRECHTJ FFERMWYR.'

PENODIAD I GYMRO

DIWYLLIOR TIR.

i Y PRIF WEINIDOG.'

RHWNG Y LLINELLAU

i—— - DIEFLIGRWYDD GER; MAN…

,DAMWEINIAU YMI MHWLLHELI.,…

« SETLO ACHOS. I

[No title]

CYNGAWS YNGHYLCH í EWYLLYS.

I FFFTWYDBAD EFCHYLL I YN…

ARCHEB AM BYTATWS

! -BWYD YNTE CWRW

CYNGAWS YNGHYLCH í EWYLLYS.

News
Cite
Share

ad daw rhyw,beth i dhwi?—Oeddvn; Ond fe adp.wodd JAm ei arian x ii Luripm.ev —"False'' ydoedd hyny (ehwerwiui;. Ac ni chawsoch ddim ond gobaith ar oi John? (chwerthin). Mi". Giuffith: Ac fe roddodd Humphrey Ie i obeithio?—Do. I bwy y gadawodd ef 0i edddo?—i'r for- wyn. A oedd iiono yn ewyjjys "false" hefyd?— Oedd mi oedd yn "èù."e." TY.:>tivil "¡a.b3e" Judas (chwerthin). Ac vr' ydych yn rneddv. i fod un Griffith Jones yr un fath?—Yd wyf. Mae'n rhedeg vn y teulu (chwerthin uehel). A dyma"r gobaith ojaf f-ydd gv ve;i ?— lae' n warth fod pethau fel hyn yn cael eu gwneyd yn yr a-rdal. A ydych yn dweyd na ddarfu i Giiffitili Jones arwyddo yr ewyHys do weddaf?—Naddo A ydydx yn meddwl mai D. Jones ac Evan Roberts wnaeth yr ewyllys gyda'u gilydd.— Ni ateb- dd y tysA. A ydych chwi wedi gwraeyd ewyllys?— Naddo. Ac nid ydych wedi rhoddi Leibio i obeithio (chwerthin). Mewn atebiad i gwe^itiynau peliach, dyw- edodd y tyst nad oedd yn credu fod gan G. Jones feddwJ uchel o Laura Thomas. A roddodd y cwpvirdd prest; dd: ?-Fe xoed dodrefn i'w cadw ynü, ac ni welwvd hwy wedi hyny (ahwerthiiii A wnldoch chwi i G. Jones roddi ei bolisi yCTrT-rio"! XTrJ J- tr-oi-.Jlu I1) gymant. Dywedodd v Parch J. Evans, gweinrldog Annxbynwyr Hebron i'w wraig ei hysbysu • fbd Griffith Jones yn wael, a gofynodd iddo fyned i'w vrow. Aeth y tyst i ystafell y claf a chlywodd rhywun yn d.veud fod tri pwrs ar goll, a dywedodd John Williams fod Laura Thomas wedi myned a'r pyrsau l I ffwrdd. Yn yr ystafell yr oedd John Wil- liams a Wm Jones a'r clef. Chwiliwyd am ¡ y pyrsau, ond methwyd a dod o hyd iddynt. Dywedodd John Williams y dvlai G. Jones ysgrifenu alian ei ewyllys, a dywedodd G. I Jones y buasai yn caru gwneud ei ewyllys. Dvwedodd v tyst Y buasai yn tyrnu yr ewyllys allan. Bu ef (y tyst) yn ediych am dano am- rvw weithiau drachefti, a dywedodd G. Jones ei fod am adael ei eiddo i'w frawd, Ysgrifenodd yntau yr ewyllys allan yn Gym- raeg. a darHenodd hi i'r 'hen wr. Pan fydd- ai'r hen wr yn siarad am bethau difrifol. gelll- id dweyd arno ei fod yn colli ei gof. Un tro dywedodd wrth ef (y tyst.) ei fod yn meddJwl ei fod yn gweled y Germaniaid ar y RIhlw. Rhyw bythefnoe cyn ei fai-wolaeth, crwydrai Griffith Jones yn ei ymadroddion, ac nid oedd mewn cyftwr priodol i wneud ei ewyllys. Gwelodd "ef ddau neu dri diwrnod cyn ei farwolaeth. Yn yr angladd darHenodd ef (y tyst) yr ewyllys alilan yn Gymraeg, a darlHeii- wvd hi hefyd yn Saesneg gan bersm arall. Xi wyddai ef yn flaenorol fod neb wedi gwn- eud Yr ewyllys alqayn Saesneg. Cafwyd tystiolaeth pella^h gan Hugh Ro- berte, nai yr hen wr, yr hwn a ddywedodd ed fod yn bresenol yn yr angladd, a phan ddw- I flenwyd yr ewyllys" Saesneg gan D. Jcnes. Ni bu ef yn ymwelsed a'i ewythr yn ystod ei waeledd. Danfonodd yr hen wr ddoarefn i'w cadw vn nhv Mrs. Thomas. Dywedodd Kate Evans, pnod y Parch J. Evans, iddi fyned i weled yr ymadawedig yn Rhagfvr, gyda John Williams. Yr oedd John Williams, a'i frawd Willie Williams, a'r forwyn yn yr ystafell wely. Yr oedd hi yn adnabod vr hen wr yr. dda. Pan aetlx hi i'r ystafelil nid oedd yr hen wr yn ei hadnabod, ac Yr oedd yn crwydro yn ei siarad. Pan ofynodd hi I G. Jonee sut yr oedd, dywedodd ei fod yn reit dda, a buasai yn myned all-an onibai ei bod yn gw lawio. Ond yr oedd ym dd: wrnod braf 1j di wrnod hwnw. Dywedodd Robert Jones, Cefntryddyn, nai i'r hen wr., iddo fvned i'w weled yn nechreu lonawr. Yr oedd' yn siarad yn iawn yr aim- ser hynv ac yn ei adnabod. Bu yno hefyd ttua diwedd lonawr. Yr oedd yn crwydro vn ei y mad rodd ac nid oedd yn ei adaxaibod. Dywedodd fod yna griw o Germaniaid ar lan v mor. Wedi i'r bargyfreithiwr anerch y rhexthwyr. | ac i'r Barnwr symio i fyny. rhoed tri o e- tiyxiau i'r rheithwyr i'w hateb. Eu dyfam- iad oedd fod yr ewyllys wedi ei gwneyd yn briodol, fod yr ymadawedig mt-wn stad medd- wi priodol ar y pryd, ai fod yn gwybod ei I chynwya.