Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

CWKSY RHVFELj

-'-""-TRECHTJ FFERMWYR.'

PENODIAD I GYMRO

DIWYLLIOR TIR.

i Y PRIF WEINIDOG.'

RHWNG Y LLINELLAU

News
Cite
Share

RHWNG Y LLINELLAU PAPUR ME. LLOYD GEORGE. Dyma ddywedid yn y "SoutJi Wales Daily News," am ddydd Gwener :—"DefiiMwn tV>d cefnogwyr RhyddIVydol Mr. Lloyd George yn bwi-iadu cychwyn newyddfedur &-dd-iol, yr hwn a rydld fynegi.ad eaiiigach o oliyigvadiau'r Prif Weinidog nag unrhvw newyddiadur Rhyddfrydol neu Geidvva.dloil sydd yn bod ar o bryd. "SJAriADAYCII YN UWOH." Cafodd Air. St..ini Fraiiici- N^'illiams. y i>T.r^y: 1 re ■ i 111 i \v,r adnaibyddurf yn Ne Cvmru, gayn anhawstvr yn Lly y MaiKldyled'on l 'ber-twadin dy?i\? i &i?:)d yn uehei. O'r di- We(W dywcdiKid'.— ,id \vy? yn hoffi awgrvmu hpmy, ond dy<'á.mygwch mai fi yw e:ch gWT, ? ?', uiia' fi vj, c-'eh gwi-, ?L fV Dll)(11 df?d i, d i-e f gycia haiiiiei? f .v E tlCIf YLLDERAU T YRCAIDD. IDyma- fel y dywedodd gohebydd' o Rufain, ddydd Iau :—"Cvhoeddir yn y 'Congrega- tional de Propaganda ,ide' adi,odd:adf swydd- ogol yn yr hwn y dywedir fod 100.000 o ber- sona-u wedi marw o newyn \11 S^iria. Yn Rev, rc)iitlh codi-r v tr' i fvnv wrth y cannoedd ar y Ktrydoedd. Mewn canlvniad ifr oowvn v mae ngeiina/i: yn cyflawni fcunan- laddiadau. Y mae cyflwr pethau mor ddi-wg yn Jerusalem fel y bwyteir pob math o betJh- aii--hyd yn oed hridd a budreddi. MOElSAU'R FYDDIN GYMREIG. --ref iawn i £ -a,fon ucbel maeioKdeb yFyddEn GyrllTe>ig" mewn Nv-thJ-r a anfonwyd gan Captfii Llewelyn Williams, evwyddog Mywyddol adlran ieehyd' sy 1J yngQyn a'r Adran ucliod. i Major y Pa-rcli Peri's Wil- li&:in4!, y capatrn hynaf Dywod Cupten L!ew- P-],"i! yr hwn a gia-fiodld y Groes Fii- wroB yn ddhveddar, fid v caiilyt; :—"CKm i'r adraci adael y wlad hon am Ffrainc, gofysi- wyd i mi annerch yr holl fataliynau ar,y per- ygloa iedhydol a godai o anfoesoldeb. Apei- iais at y dynion ymgadw lhag pob tem- ta-sj\tn a byw bywy-d glan er eu mwyn eu nunailJ, er mwyn eu gwfcd. Yn awr yr ydlytn wedi bod yn Firaintc ere dros flwydid- yn, 8c y mae'r 'tN-tiol-ioth- au f)d vr adrriin—.gwyr Gwent a Morganrwgl, Powp; a Gwynedcl—yn hynod o rydd oddi- wrth y pechod o anfoesoldeb. Y mae'n both ei!i:;i.riadol gweled' ac-hos o afiemyd yn codi o dull flan o fvni Yr vdVm yn I'awer mwy rhyd 1 oddiwrt-h afiechydon anlllad' na'r bob4 bre.fit- yng Nghymru. Bydd y wybodaeth hen yn ddiamheuol yn fFynhtoneLl o gysur i ■anrryw yn p. hen wlad." Cyn y nhivfefl gwas- ;naefchai Capteu Williams fel meddyg swydd ogol ipchyd yn Sir Ddiinbych. ac hefyd fe), medd'yg swyddVigol o dan Ddirprwyaeth vr 1 Insiwans Cymreig. DATGUDDIO LLOFRUDDIAETH. Yn y "Singapore Free Press," dywedir sut y Koftruddiwyd etmsurwr Ohineaidd ac y cy- mervvyd y Uofrudd honedig i'r ddet-tfa drwV vveitka'edoedd dcaliius nawnci a berthynai i'r yma<i?wedi'g. Pan yn gorfFwys mewn pabell gydla rM4ad" ar 01 bod y-n perfTormio ar ys- tad ?bb-, yn ymy! Taijvlng ym??dwyd ar v con«UT"wr. iladdwyd. ac ysbeiliwyd êf. ac yn ddiivnol ,ihi.srr\vydj y corff allan. a chladdwyd. of. Ym,ddel!Nls fod y m'wnci yai ediych ar y jflt)frudd;. Yn ddiw*;ddprach, brawychwyd Èiwiuriad a. gerd-dai igiyn ^be-liter oddiwith y 13a;WO wrth wcled nr.vn.ci "yn dod tii,-i, ato ac yn tyvm yn ei lodrau. 'Ce<isiodd y rru'r ore- adur ymaiith drwy ei gicio, ond pii-h-aodcl i a-fael yn ei goesiau ac yna. rhedeg» ychydig o 'i flaen ac edirych yn ol i weled a oedd yn ei didli!?n. O'r"diwedd, diCyruidd y dyn v mwnt: at <hmen o hridd oedd wedi cael ei tha-oi, ac yn s fan hon deehrewodd y mwnci grafu. Adtih y dyr) i hysbysu'r plismon, yr hwn i g'Jodiwxid yn y De gyda.'r canlyniad iddo wel- ed (pyff dny^lliedtg y ccDsurwr. Amheuwyd y Miali'jyadi, ond pan ddygwyd ef i orsaf y plis- myn, igyd ni.fe-r o dd^n.i'o'i) ereill, dechreuodd y nuHICl y-mosod arno gyda ffyrnigrwydd an- ai'fe'ol, a chatl anhaws-ter mawr i'w gadw diraV. Yn naturiol rhoddhdd gweithred y .rawtai argraff ar feddwl orergoelut-z y Ijrodbr- ion. AWGBYTMIADOLi. ymddengys fod yn rha.id gwneud thywbeth i leldfu teimla-dau dryl'iog "Togo." \n ol pob golwg nid yw ci bychan Japanaidd y Cyi-Brif Weivtid'ogi (Mr. Asqirlth) yn 'hapus iawn allan o swy'dtd. Er pa.n yam*<idiA«"fidd r. 10, Downing-street, y mae Mr. Asquith wedi bodyn trigo yn Forbes Hou^e, Halkin-sti'eet, ma,gnor Ludeinig larll ac larlles Gra.nard, ac v rtfle "Togo" wedi. bod yn un or parti. Ddydd Mercher diweddaf aeth y Cyn-Brif Wenidog a Mrs Asquith i Yny^ Wyth, He'r ai^hoisant vn Brooke House, wyHod y CadÎndog *Seely. A.S., a dsaetih pethau i ben yn Pled hynod. Ysgydwodd "Togo" lwch Ha..ln-'Stroot oddiar ed ck-a-edl a hwy I: odd ei gaixrau i'w hen gartref—10, Downing-street. r Y lhai sydd yn gwybod am v daith o Down- ll00.gt¡reet ar dlfMYS y pare i St. James's-street- vn unig wvr sut y Kwvddodd i fyned ar ei ber^mdod.* Pan agiorwyd y dr\w yn y He aenaf. a enwyd, diaeth ci cwynfanus gyda ,gplg anhapus arno i mewn, ac ar 01 oyfnew- ld cffarchiad'a.u, aeth yn araf yn 01 ei arfer i o-vfeiriad pantri y lbtitler. Beth fvdd y sym- ndiidau ne-af ni wyddis VTl iawn, ond y mae lie i ofnl, hvd nes v dvoh-wel Mr. Asquith o TnWyth, v bvdd raid oarciharu "Togo ■ dlruan. Awgrvmodd rhywun. nad yw ymlyn- iad "Togo" ^Tth yr hen le ond arwydd1 y dyiihwel ei feist-r vn ol. "Hawdd yw cyneu Ltan ar hen aelwyd."

i—— - DIEFLIGRWYDD GER; MAN…

,DAMWEINIAU YMI MHWLLHELI.,…

« SETLO ACHOS. I

[No title]

CYNGAWS YNGHYLCH í EWYLLYS.

I FFFTWYDBAD EFCHYLL I YN…

ARCHEB AM BYTATWS

! -BWYD YNTE CWRW

CYNGAWS YNGHYLCH í EWYLLYS.