Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

ER COF

:'-———...-———-CYFL.WYNBDIG…

.............. -PENNILLION…

-BLODAU ATGOF." I ¡. "BLOD:._TGOF."…

... ] I i - "CWYN SERCH."1

OS CAI DDOD YNT OL O'R RHYFEL!I

8XJITO GIYHN AWAY.

[No title]

IDINORWIG

I GLAGGOCD I

-."V-'-'-J LLANRUG I

iTREFOR, LLANAELHAIARN j

Advertising

J ABERMAW

I0 NEBO I'R LLAN ___I

:0 DQYFFRYN CLWYD I

BANGOR,

News
Cite
Share

BANGOR | l'ERSONOL.—Bu y Bamwr Atkin, y I I-arnuT yn y Frawdlys yng Nghaeanarfon, yr wythnos ddiweddaf, yn un o ysgololion YBgoi v Friar3. MARWOLAETH PLE'NTYN.—Nos Wener cyn v diweddaf, cynha'hodd Mr J. Pentir Wil- liama (Crwner) gwest, ar gorff Noel O. Uris: ooH. mab taia-blwidd oed v Parch E. Luni- £ ley, curad eglw vs Sant I; Banb,, ac o | College Road. Bingor, a'r n fu farw y nos Iau blaenoiol, mewn canly id i lo-Fgi. Dyw- edodd y Crwner fod dau b itym Mrs. Lum- < ley yn eu gwelyau oherwydd afiechyd. Pan I aeth" Mrs. Lumley i Lawr i wneud cinio ddydd t Iau, clywodd y plant yn gwaeddi, a rhedodd i fyny y grisiau a gwelodd NoeJ ynghanol ff amau. Ymddengys fod y plentyn wedi codi 1 o'i wely. ac wedi, ceitdo iqlo" vn Wozt l y tan I giyda gefail, cinder oedd wedi syrthio a.r y p a" ac aeth ei 'I!.an ar d-an. Aed i g/iXihu Dr. Price, ond bu'r plentyn farw tua dig o'r .gloch nos lam. Bwriwyd mai "Dam- warn" oedd, a phasiwyd pleidlais o gydym- i doiml'ad a/r teulu. MARWOLAETH.—Ddjydd Gwener, Ion. a^r 12fed, bu farw Mrs. Cameron, gwedldw s 'r. Donxvild Cameron, dilledydd, etc., yi-hwn it yn cadw busnes yn iMangor, mewin part- n»rioeth a Mr James Gumming. Bu Mr. Cameron yn Faer Bangor yn 1893-4, yn ystod jia. amaer bu y Bienin Edward VII ym, arolq yng Nghastell Penrhyn, ao y darlllenwyd a.n- ecchaad o gro" idcto -oddiwuqx bobl Bangor, j gin y Maer. I

Advertising

NO DION 0 LEYN I

Advertising

I WAENFAWR

Advertising