Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

ER COF

:'-———...-———-CYFL.WYNBDIG…

.............. -PENNILLION…

-BLODAU ATGOF." I ¡. "BLOD:._TGOF."…

... ] I i - "CWYN SERCH."1

OS CAI DDOD YNT OL O'R RHYFEL!I

8XJITO GIYHN AWAY.

[No title]

IDINORWIG

I GLAGGOCD I

-."V-'-'-J LLANRUG I

iTREFOR, LLANAELHAIARN j

Advertising

J ABERMAW

I0 NEBO I'R LLAN ___I

:0 DQYFFRYN CLWYD I

News
Cite
Share

0 DQYFFRYN CLWYD I CYFARFODYDD G W EDDIO.—Oynhal- iwyd y cyfarfodydd hyn trwy holl gapeiau y Dyl&yn yma y ddwy wythnos gyntaf o'r flwyddyn, a dhafwyd pregeithu am diiir noson yn Ngixapel MawT Dinbych, gan y Pardhn. J. Stanley Roberts (Bolton gynt), ac Owen Owens, Llanehvy. Cwynid mewn lilawer man nad oedd cynifer yn eu mynye'hu a'r blynydd- oedd a basiodd. Rhyiedd mor farw mae y wIard mewn ystyr grefyddol ac mor fyw yn mhob ystyr arall. Prophwyditr pet-hau gwell wedi'r do rhyfei dii-osodd. Gobeithiwn mai folly y Qyddi. CYHOEDDI GOSTEGION PRIODAS.— Yn Eglwys St. Mail", Dinbych., boreu Saiboth* cyhoeddwyd gowtegion priodiasr sydd i gymeryd lie rhwng y Parch D. Thomae, B.A., ciwrad hynaf y dref, a Miss Owen, o'r Infirmary. Bydd Mr. Thomas yn gadael y dref yn fuaii, gaji ei fod wedi derbyn bywoliiaeth Pentre- voeiias. Bu yma am oddeutu ohwe blynedd yn fawr ei baxch gyda. phob enwad,, ac yr f?dd yn bregethwr gweil na'r cyfFredin, ac yn J (?ymro i'r earn. Bydd -chwi-thdod?t 'n?h(?,l ar ei ol ef a Miss Owen. Y mae iddi hithau air da g-an bawb sydd wedi dod i gysylltiad a hi Dynnitnir eu IXwydldiamt yn eu ile newydd. DRAMA, "THE PICTURE AND LIZ." Yn Ysgoldy LIanclyrnog, Ionawr 15fOO, nhodd- wyd dau berfformiad o'r ddtrama a enwydl gan Miss1 A. Williams a'i chwmra. Y laf am dri o'r gloch, a'r ail am 7 o'r gloch. Cafwyd cynullnadau Miosog yn y ddau igv-farfod, eidd i mewn trwy docynau 2s a Is, i gyfarfod y {n-ydnawn, a Is a 6c i gyfarfod yr Ihwyr, a chafwvd per-fformiad rhagorol iawn, meddir. | Y'r oedd Miss Williams a'i cbwiorydd ieuanc oedd yn ei chynorthwyo yn fedrus iawn ar y gwaith o actio. Yr oedd yr elw oddiirrth y tocynau, a'r hyn a gasglwyd yn y cyfaar- Podydd yn myned i gv-northwyo olwyfedigion perthynol i fyddin Ffrainc. CY.NGERI)D.-Niios Fa wrth, o d-an nawdd y JVtaer a'r Faeres, yn y Drill HaH, yn Nin- bych, bu nifer o'r Belgiaad yn cynait oymg- erdd. Daeth cynullia.d maw ynghyd1, a chaf- odd pawb eu boddhau yn fawir yn y cantonion -nid yn ami y olywir eu qyffelyb. Gwnaiwd elw da a baniu oddiwrth y nifer oedd yn bre- senol, a'r prrs uchel) a delid aim fyn'd i mewn. Ni ddywedid at beth vr oodd yr elw yn myn'd. Y GWALLGOFDY.—Dydd linn, yn Mhwyllgior Llywodfraetfhol y Gwailgofdy, dyg- odd Mr. Jones Mora-is, Poiftiimadog, achos I hen wreigan 83 mlwydd oed, o Xianerchy- niedd, oedd wedi cael ei derbyn i i'r j sefydliad, ac ol canndriniaeth ddifrifol airni. Dywedai fod tri o'r ustoisiaid wedi gwrthod arwyddo y dystystgrif i'w hanfon i'r gwallgof- dy, gan nad oeddynt ynwed fod yna ddig- on o reswm dros hyny. Dywedodd Dr. F. Jones, prif feddyg. ac aa-olygydd y sefydliad, fod ol camdriniaeth ami pan ddei-byniwyd hi i mewn i'r Fiefydiiad, a'i bod yn berffaitih. ddiniwed, ac v ga'lilasjii fod yng ngofal rhai o'i tlheulu neu yn y tloty, a.'i fod yn beth o'i (Ie ei hanfon i'r asylum. Daeth y pwyligoir { i'r penderfjTiiad unfrydol o reportio yr achofi i Fwrdd Llywodraethol y Gwallgofdai, ac i Fwadd y Lywodraeth Leol, gydla dymuniad am iddynt wneud ymchwiliad i'r aohos,. Hef- yd, galw sylw y FTawdlys Ghwarterol yn Mon at waitih yr ustusiaid ddarfu arwvddo y dystysgrif. PRINDER SIWGR.—Yir wythnos hon mae'n anmhosibl cael dim RigwT yn unMe niae'n anmhosibl cael dim siwgr yn unlle a mawr yw i- helbul o'r achos. Mao un cysiur, mae mawr a bach ar yr un tir.

BANGOR,

Advertising

NO DION 0 LEYN I

Advertising

I WAENFAWR

Advertising