Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

ER COF

:'-———...-———-CYFL.WYNBDIG…

.............. -PENNILLION…

-BLODAU ATGOF." I ¡. "BLOD:._TGOF."…

... ] I i - "CWYN SERCH."1

OS CAI DDOD YNT OL O'R RHYFEL!I

8XJITO GIYHN AWAY.

[No title]

IDINORWIG

I GLAGGOCD I

-."V-'-'-J LLANRUG I

iTREFOR, LLANAELHAIARN j

Advertising

J ABERMAW

I0 NEBO I'R LLAN ___I

News
Cite
Share

I 0 NEBO I'R LLAN I Ddydd Gwener, 12fed cyf., mewn ysbyty yn Ipswich, bu farw y milwr ieuanc, Eddie James Roberts, Ty Mawr, Nebo, yn 18 oed. iDvgwyd ea weddillion i'w claddu yn mynwent Salem, M.C., yn meddrod ei dad a'i fam, a'i chwaer, dydd Mawrth. Gwasanaethwyd wi-th y ty ac ax lan y bedd gan y Parch. Edl- ward Thorns, Penygroes. MARWOLAETH SYDYN.—Taflwyd yr ar- dad hon i fraw pan ddeallwyd am farwolaeth y cymeriad diddan,Mol"ris Williams, Ty Capel (Nazareth, ddydd Sadwrn diweddaf. Yr oedd yn mynooi yn gatanog i un o ysbytai Lerpwl i fyned o dan weithroo law-feddygol, ac yn hyderus y dteuai yn oI, wedi cael medd- yginiaeth Iwyr oddiwrth v ddafadan wyllt, ond daeth gair yn hysbysu ei fod wedi marw. Yr oedd yn un o flaenoriaid Nazareth, ac yn selog gyda phob gwaith. Cleddid ef ddydd Sadwrn, Ionawr 20fed. OROESAWU GARTREF.—Da oedd gen- ym gael croesawu y Quarter-Master Hugh H. Roberts, Dolbryn, i'n mysg ar ol bod yn Ffrainc er's masoedd. Edrycha yn* dda, ac wedi ei gadw hyd yn hyn oddiwrth saeth y gelynion. Hefyd, daeth Sergeant Glyn JoneR, Manchester ihouae, adref am seibiant. Bu mewn ysbytty am wythnosau, wedi ei glwyfo yn drwm, ond da. genym ei weled yn gwella yn rhagorol. GWAELEOD—Drwg genym ddeall mai dal yn bur wael v mae Mr. Thomas J. Thomas, Glanddol. Hefvd, Mrs. Williams, priod 'David Wiliams, Maesmawr, wedi ei chaethiwo i'w gwely gan af*?chvd: blin. YMAIDAEL.—Deallwn fod amryw o weith- wyr o rai o chwareli y Dyffryn yn myn'd i weithio i'r gweithfeydd cad-ddarpar. ac eraill i'r aaeudir, ac yn eu mysg Mr. John Phillip Jones, Nazareth Mr. William Jonps (Shop), a. Mr. Griffith Williams (barber). Bydd colled fawr ar ol y dynion uchod, gan eu bod yn llanw lleoedd pwi-sig vn yr ardal. Brvsierl, v dydd v gwelir heddwch, ac y caiff pa.wb "deg edrych tuag adref."

:0 DQYFFRYN CLWYD I

BANGOR,

Advertising

NO DION 0 LEYN I

Advertising

I WAENFAWR

Advertising