Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

ER COF

:'-———...-———-CYFL.WYNBDIG…

.............. -PENNILLION…

-BLODAU ATGOF." I ¡. "BLOD:._TGOF."…

... ] I i - "CWYN SERCH."1

OS CAI DDOD YNT OL O'R RHYFEL!I

8XJITO GIYHN AWAY.

[No title]

IDINORWIG

I GLAGGOCD I

-."V-'-'-J LLANRUG I

iTREFOR, LLANAELHAIARN j

News
Cite
Share

TREFOR, LLANAELHAIARN MARW O'l GLWYFAU.—Gwir ddrwg genym orfod cofnodi mai-wolaeth y cyfaill ieuaiuc Mr Evan Welwood Jones, mab Mr a Mrs. Robert Jones, 8 Gosen Terrace, yr hyn gymerodd le yn Ysbyty Colchester, mewn canJyniad i'r clwyfau dderbyniodd era yn agps i dii mis yn ol, yn Ffrainc. Efe yw y cyntaJ i'w golli o'r gymydoageth hon, er fod amryw | wedi eu clwyfo, a. llawer wedi gwella. El gas beth ef oeddmyned allan i ymladd. Yr oedd o 37sbryd mor addfwyn a charedig. Dyg- wy-d ei weddilldon i orphwys yn mynwent LlarLhaiarn, Ionawr 18, tra yntau ond 24 mlwydd oed. Cydymdteimlir yn fawr a'i rieai yn eu trailod. Fe gofir i'r awdurdod- au hysbysu ei fod wedi ei ladd o'r blaen, pryd nad oedd, ond daeth y diwedd ar ei daith a gwell yw arno heddyw yn ddiau allan o gyr- aodd pob gelyn, ing, a plwen. LIJONIGYFARCHIAD A CHYDYMDEIM- X»AD.—^r. Gol., goddefweh fod-fedd, o'ph gofod yn gyfrwng ajnlygiad o'm llawenydd oherwydd llwyddiant un o gyfoedion fy mab oed, Mr Daniel Jones, Grosen Terrace, yn derbyn dwy alwad oddiwrth cglwysi y Bed- vddwTyr. Mae safle ddaeirol un yn nghysgod un o'r gwersyllfaoedd Milwrol Cymreig, a'i- Hall nl nghesa l gwaith cyfarpar rhyfel, sef gwneyd pylor. Pe bnasai wedi dewis y gyntaf, buasai yn olynydd i fardd. ao arwein- ydd Bisteddfodau o'r radd flaenaf; ond der- byniodd yr oiaf thrwy hyny yn olyreydd i gerddor a datgainwr mwyaf melodaidd y genedl Gvmreg. Un o ftchgvn y bwthyn yw Dan, yn gwybod am nentydd a. dyffrynoedd Cvmru. Dechrenodd ei yrfa fel ohwareJwr yngre'giau vr Eifl. Gwyr am y profiad o handlo'r oTdd, i ddryllio a malurio creigiau materol. ac hyderaf fod dylanwad yr amgyloh- fyd hwnw wedi gwroli ei ysbryd, ao enjTi penderfyniad ynddo i droi ei bulpud a'i ddefnyddio megys gordd i ddryllio a malurio creigiau peohod yn chwilfriw i'r llawr. Mae Daniel wedi drincro yr ysgol yngrym talent a. diwydrwjvdd. ac n'd marchogaeth megys o fro i fn ar gefn Ceffvl Melyn.' Credlaf fod yr esglwys vn Pen-dau-draeth wedi gwneyd dew'siad d >eth. I bur achos mown bro uchrl--ei pharcJi. fawr yw ffydd ddioge! Yn Neudraeth enwadaeth wel Y daioni wna. Daniel. —Gwilym Deudnaieth. ( Pan yn yr Act o ysgriieira Ilongyfaxcillad i DaJniel, datth oenad argein ei laix-h coch atef o faes y gwaed yn dweyd fod Evan ei frawd, druan, wedi marw o dan ddwv law y meddygon. Cafodd ei ei glwyfo ych- ydig fisoedd yn ot ar faes y frwydr yn Ffrainc. Bu dan ddwylaw y meddygon mwy- af medtrus yn tynu bwledau yr EUmyn ereu- lawn o'i gyfansodidiad ond pan yn y weithred o dynu'r olaf, ehedodd vabryd Evan, druan i wlad yr hedd a.'r ta.welwch tragwyddol. Nid da na doeth roddi 'vent' i'm teimladqu mewn < argyfwng ac amgylchiadau mor ddifrifol, ond i yn unig dywallt deigryn o'n cydymdeimlad dwj-saf i'r teulu galarus. Mae'r cwIDwl vn ddn, a'r gawodd wedi disgyn yn drom ar y teuiu druan; ond gobeithiaf y cant nerth i weld yr "Orsedd heiibio'r gawod". ac hefyd brofi o'r 'pren sydd yn pereiddio'r dyfi-oedd."

Advertising

J ABERMAW

I0 NEBO I'R LLAN ___I

:0 DQYFFRYN CLWYD I

BANGOR,

Advertising

NO DION 0 LEYN I

Advertising

I WAENFAWR

Advertising