Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

ER COF

:'-———...-———-CYFL.WYNBDIG…

.............. -PENNILLION…

-BLODAU ATGOF." I ¡. "BLOD:._TGOF."…

... ] I i - "CWYN SERCH."1

OS CAI DDOD YNT OL O'R RHYFEL!I

8XJITO GIYHN AWAY.

[No title]

IDINORWIG

News
Cite
Share

I DINORWIG I MARWO'LAETH. Hyda. gofid dwys, yr ydym yn oof nodi marwolaeth Miss Maggie Olwen Griffiths, anwyl ferch Mr a Ml's Thos. E. Griffiths, Bra.ch Poth, Dinorwig, yr hyn a gjimerodd le Ionawr 9, yn 19 mlwydd oed, wedd ychydiig fisoodd o gystudd. Chwith iawn genym fedd-wl na chawn fwynhau ei dhwamni eto. Yr oedd iddi le cynes ym miynwes Eu maw o g>yfeillion. Yr oedd o gyimeriad mor brydferth, a. llarwn o ua-tur ddra. Yr oedd1 enw Maggie Olwen yn air teuluaadd yn my pig cuenctyd Diiiorwic. Yr oedd yn aelod dichlynaidd* \~n Eglwys Dinorwic, ac yn ffydd- lawn i hoU gynuildiadau Ty yr Arglwydd: Hebryngwyd ei gwoddJliotn i fynwent Mw- pelaih ddydd Sadiwrn, Ionawr 13, pryd y daetlh torf fawr i daiu y gynxwynas olaf iddi. GWaBanwyd wrth y ty, ac ar lan v bedd gpat y Parcli.' R, H- Watkins, y gwoinidog, )T hwn a sylwodd ar ei weddi, nad oes raid i neb fyw yn hir i wnenid llawer o wadth. fod f ferch ieuajic yma wedti treulio oesi fe ar y ddanoar, ond yr oedd yn oes fer 11 awn 0 fywyd a Ilawn o wftith. Golygfa darawiadol iawn oodd) edlrych arei dosbarth. yn yr Ysgol Sul < dan drefn amt ei hathraw, Mr O. Llewelyn Jonjes, Dinorwic House, yn dilyn yr elor- Jones, i'r gladdfa, a phob un ohonynt yn dwjyn pJethdoreh yn eu dwylaw, o dan die m- jadi dwys wrth hebrwng un oedd mor anwyl ganddynt i dy ei hir garfresf. Mae cydJm- dteimlad llwyTaf yr aa-dal a'r tenlu, yn eu t galar. Aeth blvna-wa eneth hi>ini,-i'r bedd oer,— H<»bdid hi mae oyni Er ei chain hawddgjarweh hi, Ei rhinwedd wiiai'i choroni t

I GLAGGOCD I

-."V-'-'-J LLANRUG I

iTREFOR, LLANAELHAIARN j

Advertising

J ABERMAW

I0 NEBO I'R LLAN ___I

:0 DQYFFRYN CLWYD I

BANGOR,

Advertising

NO DION 0 LEYN I

Advertising

I WAENFAWR

Advertising