Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

WtLUAMS & Go's ¡ t. Great WMter SALE NOW PROCEEDING FOR 15 DAYS ONLY. January 12th, and ends January 37th. PLENTY OF BARGA 18 IN COATS.COSTUMES, DRESSES, M'H f?ERY, BLOUSES, UNDER- I-)RESSES, OVERCOATS, RAINCOATS, SUITS, &c" &c" SHOP DOlWENITH, PEMYCROES. x<>x<<><>% /) TELEGRACS:OOETMOR,BETHEBDA.TELEPnONENo.<( ? ? WJ .PARRY. LTi)/ ? 'V LTJJ. S ?r" BETHESOA, M. WALES. '0 U /????%????????????????????????????\????-?v ? o ¡., f N- ;a;n- :E; AGE.S. ;;R7 .K;N7);K:;K- M o EXPLOSIVES, CURT18 AND HARVEY, LTD.'e GUN POWDERS, ',1 W KAY AKD 00.'a CELEBRATED RUGBY CBMENT, MELLOTTES' CREAM ? ? SEPARATOR CO. ? M ????????%??U???????????V???V????????%???? Y- 0 WHOLESALE AJ?D RETAIL IRONMONG?ERS AND BUILDERS, {{ ? MERCHANTS, GENERAL HOUSE FURNISJELER8. PERMITTED ? IA LIST EXPLOSIVES, FUSES, ANIi' DETONATORS. ? ? THE BEST BUILDING MATERIALS; SLATES, 81AB8, A ? AND COAL OF BEST QUALITIES AT LOW PRtOES. ALL U ? MANNER OF QUARRY AND MINING TOOLS. RANGES,, 1\ H CRATES, STOVES, Etc. ALWAYS PREPARED TO TENDNR ?? tA ) ? FOR SUPPLY AMiD D'ELIVTERY. ?? .— -——— ——————————— 0'1 -————Latge Sho?rootna of Bedetbada, Bedding, Li-nolemm.*———— U V -.———QU Cloths, M&tting and Mats oi AM Kinda.————- A H .———.?.?.——-— ? ? Large Yv arehouse at Coetmor Yard J POWDER MAGAZINE AT 6ETHESOA S o —————————.— M U <k.i: Ordera prompt-Iy Attended to. and (/ v <elï..eI'i made on the Shortest Notice. U S "'>X<><><><><>:s:: ,KNRHEGION. ANRHEGION. SHOP htRWAEN, PWLLMEt J. Cauuoedd o F<Mtrwyau, Bracelets, Necklets, a Pendants, nigonedd o d-,iewiso Wristlet Watches i feibion amerched (Special Army Watch iumnoua dial). Spectols o bob. matti ar,Yiei- pawb COF1WCH ALW YN FUAN AM FARGEN,. D. {-J-RIF'FlrrH. -==: I RMon Proctor Oil EMtNB ?HR BEST VALUE ON THE MARKKT. 4* BH.P. &M 7 B.H.P. M.tt I t0 B.H.P. BBS tt'' Plus 5 par oMit. ThdTamce 3EE. :P"r Etectric'ty Worke, zvpl A I ftIOGe. cwmní Yswirioi [CyLj y Guardian ¡ 8BFYDLWYD 1881. ¡ i Prif Swym. -n, LOMBAE3 STKEET, LLCNDAIN I 40040 CYFALAF WEDI Et DALU t FYNY .£1 000,000 I CYPANSWM YR EIDDO DROS 6,918,000 !MCWMBLYNYDDOLDMS 1,387,000 ——— ???—— Math o Yawirisent mae'r Owm-li yn ddelio ag ef:— TAN, TORUDY GAN L,IDRON, CERBYDAU MOTOR BYWYD. SICRWYDD, C\VYDR de. DAMWAIN, IAWN I WBITH. ———— ———— GOBUCHWYLIWR YM MHOB RJEAN 0 OGLEDD CYMRU Y&GRIFESWCH AM RAGLEN AC KNW Y GORUCHWYLIWH A<M)$AF. < >- Swyd(ldfa LPrpwl: 53 ))ALE STREET. Yogrifevvdd "ll":giav,,1 — KENNETH T. GRAHAM. ? ??????????????????????????????????????-???j,??? ? ( *J: NID YW ï ? M? ? O?? R?% ??? !? b ?? ?E? VA? ?'= S?? ?-«- ? F A ? ? ? ————FFJSSTI?lOG -—— $ ? ? ? ?v-. ? YN PBYDBBU iM ? WELLA'R DARFODEDiOAETH ? ? WY -iNA RHYW AF!:CHYD ARALL. } ———— ???———— ? t\ ?ID OE8 EISIEU I CHWI FYNED tDDICABTBEF NA PHBYDEM. ? -? ? {\? AM FOD AMRYW FEDDYGON ?ED! METHU, ER CYMERYD ? ?. Y ? POTELAIL GAN UN MEDDYG ?AR ? LEiNWCH A GANLYN A ? Y GADjBWCH IDDO 8IARAD DBOSTO EISUK, CEWCH CHWI Y CYFAR. ? WYDD1AD, YNA BYDDWCH PEL HWYTNLAU, YN BABOD I DDIOLCJL .# ———— V'edw Vitw, Mownt PieMMt, «- '? LiMtrwttt. -?- -? MRL MORRIS ?VA?8 A'I QWMNI. ?. Anwy! ayrt,— ? Tua thair biynedd yn ol yr oed?a&echyd <y machgen deg oed yn ? ? cren nawer o bryder i m. Bo yn cat moddion jtrac amtyw Feddygon, y ?. a cbymerodd can nn bodair potel f hogain (24 bottiM); end yn Ue V ? tweHa, yr oedd yn myned yn ?a?th gwacach bob dy<M. J? '? Yf oedd wedi myned mor ?an fenaa gatlai tefyM ar ei draed, a ? -? ? thyetial y meddyg ei fod mewn gra<t pell o'r DsLrfodedigaetb, ao na<t ?. ? oedd ond gobaith ?wan am ei adfend. ?. Y P'7? byBy cefaie fy mherBw?o i roddi ?ynnyg ar <ich cyN)M'- ?' 1t iM chwi, eef ei iro drotto bob noa bore ? 01<w Tealo?idd Mom< { (' ? ?rane, a chymeryd y Capanloa' '?' ? DilyBaia y cyfarwyddiadaa, ? hawdd gweled 1? y bMb?en J?'- ? pt gwelln? bob dydd?ac ym mheB onav ar o! gechres Ira, ? oirtau chwi yt <?edd wedi gwella y' holliach, ?c mae wed! bod yn ?. ? bet?ittt &Mh y tair Mynedd tydd?edi paato. ? -? Oredaf yn gadam y buaewn w;cn coMi fy m?cb?en ombai am t(' ? ei<A meddyginiaeth chwi, ac oddi&t hyncy y mae yn bieMr mawr ?<- ? <genyi gymeradwyo cylte?lao Morrt Evant i bawb welai? yn dioddet .? ? TB gytelyb. ?. TaunM mai fy nv!edewydd y? dwyn y dyetiotaeth hoc i'ch ?. ? meddygimiaeth, a gaHwch wneod onrhy? ddefnydd o'r wcho? ?. ? ? y gwelwch yn crew. ?' Ydwyi gyda Uawer o ddioich, ?. The Royal London InBBranoe. ;Y. WILLIAMS. «- 7). FuMbary Lane, London. Dtstrict 8upenntendt. ? >> YBGMFBNRN AT MORRIS BVAN8 el GWMNI AM GYFARWYDD- >> lAjDAV. BYDD ODDE'UTU GWEHrn lOa Y MIR Y?? nDIQO? ?. ? I UNRHYW UN I'V DDBFNYDMO. ?- j MORR!S EVAKS & Co., fFE8HM!OC tt.wALEs 3 MORRIS EVAHS & CO., fFESTINIOC N.WALES. i t* :C- ;=:= ? PROF! Y OOLWC D Y ? U N k ? :f R. G. OWEN, F.S.M.C. WNEYD YN HYSBYS EI FOD AR '3AIS LLUAWS 0 DRIGOLION J: ::CARNARVON AIR CYLCHOEOO:: WEDI 8ICRHAU LDE CYFADDA8 AT Y BROFI/Rf. () I \G -> -_Å :J'. Ylt: X .t. it.0"BEE HIVE (TCRF SQURE), CARNARVON AC YN BWRIA:gU YMWELED AB :i: Sadrnau Cyntaf a'I, i i-y(iydd v n y Mis t .+. ;{¡. :+ ? —<!)h „ .==iBac- s E s, a t ????????t. c. MAE'R GAUAF WEM DOD. IU lr L, I AcmaemwyoaDgen CARTREF CLYD A CHY8UEUS Y GAUAF EWN NAG ERIOED. I gyfarfod a byn yr ydym yn rhooddi BAR&EINIOK eWIRIONEDDOL i ? <[ mewn ? I Couches. Sofas. j! Easy Chairs. j! Chesterfields Wicker Chairs I  Draught Screens ? I HearthrcLgs..j! Coal Boxes. j; Matresi: Gwellt, Flocks. J! Rba?vn a Spring'. }; Gwelyau: Haiarn, Coed, a P.ll"J S S ?PIPPrTH ??P<! AM? f?n ;? uuirri in JUnDo Ar!? u? ? CAhRNARFCji- j! BANGOR A PWLLHELJL ? ?????????????? ???????????????????? CAMBR!AN RAILWAYS. EGG AND POULTRY INDUSTRY. ARE THE WELSH T ,J .(1 \YT\.Tr! IRITT- (n"rü:nT'a1IT, wz, PASS OF ASSISTING THE NATIONS FOOD SUPPLIES by the KEEPING OF POULTRY AND THE PRODUCTION OP EGGS. THE QUESTION IS AGAIN VERY FORCIBLY BRC'UGHT FORWARD BY THE STATEMENT IN THE PRES S. THAT DURING THE FIRST WEEK IN JANUARY THIS YEAR, OVBR7MILL!OXSOFEGGSWERE RECEIVED FROM EGYPT, and 360, 000 FROM AMERICA. Tte present is an opportune time t<) extend <?he Egg and P&)f!ti-\ Iiidustry in Watles, and the Cambrian Railways Comapany, through the Asz:'Y'i.cultura.í Orgajnsa-Hon Society, are prep&red to arrange lectures addressed by experts. at any Town or Vilhtge on the Company's System, free of cha.rge. ? Fuli iniformatior), and I-eagets on t<he Rfaring of Poultry, Egg Pyctduction, etc.. can be obta-me-d FREE OF CHARGE, or a.ppli<-a.Hon to the statlonmasters. or to Mr Hertwit WiHiams, STtpennCendeDt c:' the Lino Oswestry. .Y, January, !9l7. G;>nel"i1M.a.nag-1}' Raent Ch<cago. t W QABL NFEWN POTEU m. YR UN GAN Y NIFER FWYAF 0 FFERYLL YR 7N N&HYMRU A LLOBGR. OS METHIB CABiL PAENT CHICAGO YN f MODD YMA, ANFO:XER Is. 5c. MEWN STAMPS I CHEMIST ,27, High Street, CAERNARFON IAFIA-M f RHAID I NEB FtjD YN DDBWG El DYMHRR. AC YN ANYM- ,d()L IDDYNT EU HUNAIN A'U CYFEILLION. OHERWYDD DIODDE.F ODM- 'VRTH PAN Y GELLIR EU SYMUD YMAITH YN aaLL40L AC AM ByTH rRWY OFFÈRYNOLIAETH PAENT CHICAGO, YR HWN SYDD YN FWTB <T WISRTH NA'I BWYSAU MEWN AUR I'R DIODDEFYDD. BYDDED I'B CYHOEDD FOD AR EU GWYLIADWRIAETH WRTH YMOF. YN AM DANO, RHAG IDDYNT DDERBYN EFELYCHIAD GWAEL A DIWERTn< < y'N LLE Y GWIRIONEDDOL PAENT CHICAGO. PA SAWL UN SYDD WED1 CARL El ANAFU AM OES TRWY GYMERYD 6.1 HEBSWAmO I DDBFNYDDIO MODCION PORNUS A PHERYGLUS Kt ,k)L-MUD CYRN YMAITH? OND" A. WR, PAN Y MAE PAENT CHICAGO fN GYRHAEDDADWY I BAWB, MD OE8 MSEBU MABWY&LLDU MODDIO!i RIUI.aL, DYMUNA Y PERCHT5NOG WNEYD YN HY8BYS POD PAENT CHICAGO rN LLAW MCR EFFEITHIOL AT 8TMUD DtFATTQ IWA-UTS) AQ YDYW i IiYXU17 <3yRN (CORNS AND BUNIONS.)  ?: :?:?: ?.:????? GWREGVSAU PATENT GR!FF!TH OWEN. V GWNEUTHURWYR QWREQVSAU MWYAF YN NQHYMRU. T?YMUNA GrRIFFITH OWEN. 25 a 27, JL? High Street, Camarroa, hysbysu y cyhoedd ei fod yn Nentlduol YlL (Specia.list) yn ngwneuthuriad GWRE&YSAU o bob math, &ddas i bob ajngy!chMMi, ac i boib oed. Or bab&n i'T heiL&fgwr. Y inae Mr. Owen wedi treulio rh&n hetaeth o'i oea, yn cael ei gynor- thwyo gan gynghonon & ohyfarwyddMhd&u anNyw o feddygon pro&adol, er caei aHan y ) cyoJhm goren o Wregys i eiwtio pob aohoa o dorria.d, a<: ma'e ef yn abl i sicrhau fed ei Wrqgy&au ef yn crynhoi yr a.iYhebgorion hyn. I'R CREFFTWYR A'R LABRWYR ceir eu bod !tid yn unig yn gryilon, end hefyd yn eamwyth, ac yn m&ddu ystwythder, i ganiatau rhwyddmfeb i bob ystmn corphorol yn umrhyw sefyllf&. Mae hyn yn dDiâmheu yn fajttaia bwysig iawn. Y mae Spring sydd ynddynt wedi ei dymheru yn ofatus i&wn, ac ohetwyddhyny y maent bob anjser yn cadw yr un gradd o bwysau ar y toriad, dyn& fantais &rall o'u rha.goroldeb. NA€ OED'WCH, OHERWYDD Y MAE CANtHOEDD WEDI OOLLI EU BYWYD AU WRTH OEE'I A GWISGO GWREGYS- AU PAN MAE'B SPRINGS WEDI ,¡ DAiRFOD. FE ELLIR FFITIO Y G HREGYSAU HYN HEB DEOD ODDI CARTREF, DRWY YSGRIFENU AT MR. OWEN. ANFCNIR Y l\lODD I CHW! FESUR EICH HUNAN GYEA THROAD Y POST. SEND STAMPED ENVELOPE. Cofiwch y (yfeiriad.— GRIFFITH OWEN, FFERYLLYDD. 25 a 27, H!QH STREET, CAERN ARFON. .(.).1!:1.)'t. :).t. +. I